Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op donderdag 6 juli 2017 studeerde de eerste lichting studenten af van de unieke, interdisciplinaire bacheloropleiding PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vol vertrouwen in een glanzende toekomst voor de kersverse afgestudeerden werd deze mijlpaal gevierd met een feestelijke ceremonie in de Aula van de UvA.

Foto: Jaiwey Nuij / UvA

Rector magnificus Karen Maex en Dean van PPLE College Radboud Winkels feliciteerden de nieuwe alumni met hun mooie resultaten en wensten hun veel succes in hun volgende stappen. Edgar du Perron, hoogleraar Privaatrecht en raadsheer bij de Hoge Raad, memoreerde hoe hij in zijn vorige functie als decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de wieg heeft gestaan van PPLE: 'Tien jaar geleden werd dit idee geboren in een gesprek in de auto en nu vieren we hier de eerste afstudeerders.'

Populaire studie met veel internationale studenten

De opleiding PPLE komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en Rechtsgeleerdheid. De opleiding is gebaseerd op de visie dat hedendaagse uitdagingen als een globaliserende economie, internationaal terrorisme en maatschappelijke ongelijkheid niet volledig doorgrond kunnen worden als ze slechts vanuit één academische discipline benaderd worden. PPLE College startte in september 2014 en heeft inmiddels een vaste instroom van 200 studenten per jaar, van wie ongeveer de helft uit het buitenland komt.

Rector magnificus Karen Maex feliciteert de nieuwe alumni

Prijs voor scriptie over vrouwelijke terroristen

Du Perron reikte tijdens de afstudeerceremonie ook een prijs uit voor de beste scriptie. Die werd gewonnen door Anne Craanen voor haar scriptie over vrouwen die ronselen voor ISIS. Haar onderzoek toonde aan dat vrouwen niet als een bedreiging worden gezien als gevolg van assumpties over sekseverschillen, waardoor zij niet worden bestraft voor het ronselen voor terrorisme. In een kort, maar gloeiend dankwoord tijdens de afstudeerceremonie legde Anne nog eens uit hoe ISIS hiermee in de kaart gespeeld wordt en dat de gevolgen van seksediscriminatie dus groot kunnen zijn.

Geloof, hoop en liefde

De student met het hoogste cijfergemiddelde,  Ji ří Munich, sprak vervolgens een afscheidsrede uit. Hij ontving een warm applaus voor zijn betoog, waarin hij verschillende thema's uit de opleiding aanhaalde: het trolleyprobleem in de ethische filosofie, de privileges van de elite en de ijdelheid van een hedonistisch leven. Als zelfverklaard atheïst vond hij de gelegenheid, sprekend vanaf de kansel in de heringerichte Oude Lutherse Kerk, toch geschikt om te eindigen met een citaat uit de Bijbel: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.'