Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) kan het beste gerealiseerd worden op het Binnengasthuisterrein, in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis (BG13/14). Tot die conclusie is het College van Bestuur gekomen, op basis van de raadpleging van de academische gemeenschap, de analyse van een extern stedenbouwkundige en het oordeel van de toetsgroep.

Scenario A impressie atrium UB
Impressie atrium UB scenario A

De afgelopen maanden is er van verschillende kanten input geleverd voor de locatiekeuze van de nieuwe UB. De reden te kiezen voor ‘scenario A’, op het BG-terrein, is tweeledig, schrijft het College van Bestuur (CvB). “Ten eerste is het een goed ontwerp, dat een modern academisch gebouw beoogt in het hart van de toekomstige campus, met duidelijke functies (ontmoeting, interactie, leren). Er ontstaan daardoor twee zwaartepunten in het gebied – onderwijs in de OMHP en een moderne bibliotheek en ontmoetingscentrum in BG13/14. Dit zorgt volgens ons voor een levendige en leefbare campus, met voldoende ruimte.”

Verder zijn er nog risico’s verbonden aan scenario B, in de OMHP, zonder dat het ontwerp volgens de raadpleging en toetsgroep evidente voordelen biedt. “Met name de drukte en logistieke problemen door de combinatie van functies en de zorg over het plein aan de Oudezijds Achterburgwal in scenario B wegen voor ons mee”.

Scenario A

Scenario A is een ontwerp van architectenbureaus MVSA en J. van Stigt. Het is ook het scenario dat voorkeur heeft van de toetsgroep, bestaande uit onder andere de vertegenwoordigers van de faculteit der Geesteswetenschappen, de UB en huisvestingsontwikkeling. Scenario A kenmerkt zich door een glazen overkapping van de monumentale gebouwen, waarmee er een atrium ontstaat ter plaatse van het huidige binnenhof. Hierdoor ontstaat  een flexibel verblijfsgebied dat multifunctioneel inzetbaar is, voor bijvoorbeeld lezingen, exposities en mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal studieplekken. De koppeling tussen verleden en heden wordt duidelijk zichtbaar. Zo krijgt de karakteristieke snijzaal een nieuwe functie als ruimte voor lezingen en bijzondere ontvangst. Aan de kant van de Nieuwe Doelenstraat koppelt een nieuw bouwdeel de twee monumenten en zorgt voor een doorgaande route.

Hoe verder?

De komende tijd worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om het besluit toe te lichten. Het voorgenomen besluit zal naar de medezeggenschap worden gestuurd en besproken worden. Na consultatie van de medezeggenschap op dit voorgenomen besluit, streeft het CvB ernaar in de eerste helft van juli een definitief besluit te nemen. De onherroepelijke omgevingsvergunning en het gewijzigde bestemmingsplan zijn al in een eerdere fase verkregen. Vanaf het definitieve besluit kan er gestart worden met voorbereidingen voor de uitvoering, waaronder optimalisaties van het ontwerp en een aanbesteding van de aannemer(s).

Vervolgbijeenkomst 6 juni

Mogelijk heb je vragen over de locatiekeuze voor de nieuwe UB? Of ben je benieuwd hoe jouw input is meegenomen en welke argumenten doorslaggevend zijn geweest? Op 6 juni wordt er een ‘Vervolgbijeenkomst’ georganiseerd in VOX-POP (BG3, Binnengasthuisstraat 9), tussen 13.00 en 14.00 uur. Hierbij zijn zowel het CvB als direct betrokken directeuren van de UvA aanwezig om vragen te beantwoorden.

Onderliggende stukken