Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Van 16 maart tot en met 13 april heeft de academische gemeenschap (UvA-medewerkers en –studenten) kunnen deelnemen aan de raadpleging over de locatiekeuze van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) Binnenstad. De input en inzet van de deelnemers wordt meegenomen in de afweging van de locatiekeuze. Wat zijn de vervolgstappen?

Impressie startbijeenkomst en tentoonstelling over raadpleging UB

Analyse

Op het online platform kon er via fora gereageerd worden op vragen of topics worden gestart. Via dit platform kon men zich ook aanmelden voor de focusgroepen. In deze groepsbijeenkomsten is er intensief gesproken over thema’s in relatie tot de locatiekeuze van de UB. De input, van zowel het platform als de focusgroepen, leidt tot een kwalitatieve analyse en geeft inzicht in de mening(en) van de deelnemers. Een extern onderzoeksbureau verwerkt de gegevens tot een rapportage. 

Deze week beoordeelt een toetsgroep (een vertegenwoordiging van direct betrokkenen bij de Binnenstadscampus) de scenario’s aan de hand van een vastgesteld toetsingskader; hierin worden de twee scenario’s getoetst op visie en ambitie, stedenbouwkundige inpassing, de ruimtelijke en functionele inpassing, architectuur, planning en kosten.

Een stedenbouwkundige, Koen van Velsen, beschouwt het vraagstuk vanuit stedenbouwkundige optiek en beschrijft daarin voor beide scenario’s de potenties voor de (ontwikkeling van) van de campus en de directe omgeving.

Advies en besluitvorming

Zoals in de tijdlijn beschreven brengt de stuurgroep Binnenstadscampus op 11 mei een advies uit aan het College van Bestuur (CvB). Dit wordt gebaseerd op de uitkomsten van de raadpleging, de beschouwing van de stedenbouwkundige en de analyse van de toetsgroep. Nadat het CvB hier op 23 mei een voorgenomen besluit over neemt, wordt dit voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Het CvB streeft ernaar in de eerste helft van juli een definitieve keuze te maken.