Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bij de presentatie van het eindrapport van de commissie Diversiteit kondigde collegevoorzitter Geert ten Dam aan dat er een Diversity Officer voor de UvA komt. Het College van Bestuur (CvB) heeft nu een profielschets voor de functie opgesteld die wordt voorgelegd aan de medezeggenschap. Naar verwachting kan de werving in april 2017 starten.

De afgelopen weken hebben decanen en studenten en medewerkers uit het Diversiteitsforum meegedacht over de invulling van de functie en het profiel. De Diversity Officer zal in eerste instantie een plan van aanpak maken met daarin de focus en afbakening, en een voorstel voor evaluatiemomenten. Van de Diversity Officer wordt verwacht dat hij/zij ervaring met en kennis van de diversiteitsproblematiek in Nederland heeft. Ook moet de nieuwe Diversity Officer in staat zijn om diversiteit in brede zin  bespreekbaar te maken in de organisatie.

Spin in het web

De Diversity Officer fungeert als ‘spin in het web’ en gaat intensief  samenwerken met toekomstige Diversity Officers bij de faculteiten. Hij/zij valt direct onder het CvB (portefeuille voorzitter). Het is van belang het diversiteitsbeleid te verbinden met het onderwijs- en personeelsbeleid. Ook de in- en doorstroom van medewerkers is een belangrijk onderdeel, met aandacht voor de samenstelling van benoemingsadviescommissies, het  scouten van (potentieel) talent, mogelijkheden om personen uit gemarginaliseerde bevolkingsgroepen alvast in positie te brengen voor academische en bestuurlijke functies, en loopbaanbegeleiding.  De Diversity Officer neemt deel aan het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO).       

Procedure

De profielschets wordt nu voorgelegd aan de medezeggenschap voor advies. Hier staat een termijn voor van zes weken. Hierna stelt het CvB het profiel vast en start de werving. De verwachting is dat dit in april  2017 gebeurt. De selectiecommissie onder leiding van de voorzitter van het CvB bestaat onder meer uit een decaan, Hoofd Personeel & Organisatie, een student en de Diversity Officer van de Vrije Universiteit.