Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In het proces van de pilot flexstuderen is een nieuwe stap gezet: de Centrale Studentenraad (CSR) is om instemming gevraagd. In maart wordt waarschijnlijk duidelijk of UvA-studenten kunnen deelnemen aan de pilot voor studiejaar 2017-2018.

Het initiatief voor de pilot flexstuderen kwam van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en PvdA. De pilot is een kans om te onderzoeken wat er gebeurt als studenten meer regie krijgen over het tempo van hun studie, zodat dat beter kan aansluiten bij hun individuele behoeften en ambities. Bij flexstuderen betalen studenten alleen voor de vakken die ze gaan volgen. 

In het najaar van 2016 hebben de decanen na overleg met hun facultaire studentenraad aangegeven welke opleidingen kunnen meedoen aan de pilot. In december is het plan van aanpak voor de invulling van de pilot besproken met de decanen in het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) en met de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), en nu is het aan de CSR voorgelegd voor instemming. Universiteiten en hogescholen kunnen voor 1 maart aanstaande een verzoek indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om deel te nemen aan de pilot. Daarom is de CSR gevraagd om uiterlijk half februari een reactie te geven.

Het College van Bestuur hoopt met deelname aan de pilot tegemoet te komen aan de wensen van studenten die behoefte hebben aan een ander studietempo dan het vaste voltijdscurriculum.

Meer informatie

Vragen over de pilot? Neem dan contact op met Arne Brentjes: