Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Volgende week gaat de Nationale Studenten Enquête 2017 (NSE) van start. Vanaf vrijdag 20 januari ontvangen UvA-studenten een mail met de uitnodiging om mee te doen.

NSE 2017

De resultaten van de enquête worden gebruikt voor voorlichting aan aankomende studenten, rankings en om de kwaliteit van onderwijs en dienstverlening te verbeteren. Welke verbeteringen heeft de UvA ingezet met de resultaten van vorig jaar?

Binnen de UvA vinden veel initiatieven plaats om de kwaliteit van onderwijs en dienstverlening te verbeteren. Hieronder lichten we een paar voorbeelden uit waar de UvA naar aanleiding van de NSE-resultaten van vorig jaar mee aan de slag is gegaan.

Bijeenkomst over voorbereiding op de arbeidsmarkt

Veel studenten maken zich zorgen over de aansluiting van hun opleiding op de beroepspraktijk. Dat blijkt onder meer uit de Nationale Studenten Enquête en onderzoek onder het Studentenpanel. Op woensdag 15 februari vindt een UvA-brede bijeenkomst plaats over dit thema met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen tussen opleidingen. Daarbij worden ook inzichten aangereikt vanuit onderzoek en het werkveld. Zo ontstaan er concrete handvatten voor opleidingen om hun studenten beter voor te bereiden op de beroepspraktijk. Heb je interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op met Hotze Lont.

Aandacht voor studeren met een functiebeperking

In april 2016 heeft het College van Bestuur beleid voor personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking (FCA) vastgesteld. Vervolgens zijn themabijeenkomsten georganiseerd om inzicht te krijgen in welke knelpunten studenten en medewerkers ervaren (want het beleid geldt ook voor werken met een functiebeperking). Er is een quick scan gedaan bij alle gebouwen om de fysieke toegankelijkheid te checken en een inventarisatie van de digitale toegankelijkheid van websystemen. In 2017 worden de knelpunten opgepakt. Momenteel wordt voor en door studenten een studentenplatform in het leven geroepen om studenten actief te betrekken bij dit onderwerp. In februari vindt nog een themabijeenkomst plaats over studeren en psychische problematiek. Wil je meer weten over dit onderwerp of je aanmelden voor een klankbordgroep? Neem dan contact op met Monique Vogelzang (020- 525 6074 of fca-bb@uva.nl).

Verbeteringen bij faculteiten

Ook faculteiten zijn aan de slag gegaan met de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. Zo heeft de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zich in 2016 onder meer gericht op het verbeteren en monitoren van stagebegeleiding, structureler organiseren van studentenpanels voor feedback op lopend onderwijs, aandacht voor terugkoppeling van evaluatieresultaten en professionaliseren van communicatie met studenten. Economie en Bedrijfskunde focuste zich in 2016 onder meer op loopbaanvoorbereiding en start dit voorjaar een stagebureau. Daarnaast wil de faculteit met Blended Learning de onderwijskwaliteit structureel verbeteren.

UvA Q-studentrapporten

In de NSE gaven studenten vaak aan dat ze niet tevreden waren met de informatie die ze kregen over de evaluatie van het onderwijs. De UvA heeft als volgt verbetering in deze situatie gebracht. De resultaten van de UvA Q-vakevaluaties gingen altijd al naar docenten, opleidingscommissies en onderwijsdirecteuren. Sinds het begin van dit studiejaar gaan er ook rapporten naar studenten. Deze UvA Q-studentrapporten geven de samengevatte oordelen van de studenten die een vak hebben gevolgd, maar bieden vakcoördinatoren ook de mogelijkheid daar een reactie aan toe te voegen. Studenten kunnen in BlackBoard de evaluatierapporten ophalen en zien wat hun vakcoördinatoren van de evaluatie vonden én vooral: wat ze ermee willen gaan doen.

NSE-platform

In het UvA NSE-platform is iedere faculteit en dienst in de vorm van een vaste contactpersoon vertegenwoordigd. Het platform is gericht op het delen van ervaringen met betrekking tot het werken met de resultaten van de NSE, met als doel de kwaliteit van onderwijs en de dienstverlening aan studenten te verbeteren. Wil je meer weten over de NSE en good practices die naar aanleiding van de NSE zijn ondernomen? Neem dan contact op met de vertegenwoordiger van jouw faculteit in het NSE-platform.