Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 11 december 2016 eindigde voor de meeste deelnemers het referendum over de plannen van de commissie Democratisering en Decentralisatie (D&D) voor de hervorming van de Universiteit van Amsterdam.

-
Lisa Westerveld, voorzitter Commissie Democratisering en Decentralisering

Vanwege een vertraagde start mogen de medewerkers van de Holding UvA en het AMC nog de komende week hun stem uit brengen. Hieronder een verklaring van de commissie D&D over de stand van zaken tot nu.

Respons

38 procent van de medewerkers en 12 procent van de studenten die een stemoproep kregen, hebben gestemd in het referendum waarin een oordeel werd gevraagd over de belangrijkste voorstellen van de commissie Democratisering & Decentralisering. Cijfers van het AMC en de UvA-Holding zijn in deze telling buiten beschouwing gelaten: personeelsleden van deze organisatieonderdelen ontvingen hun stemoproep later en krijgen daarom een week langer de tijd om te stemmen. De volledige einduitslag van het referendum verschijnt in januari. Dan wordt ook de stemuitslag per faculteit/onderdeel bekend en volgt een analyse van de uitkomsten.  

‘Tevreden over verloop’

Commissievoorzitter Lisa Westerveld is tevreden met het verloop van het referendum: ‘We hebben steeds benadrukt dat het ons gaat om de kwaliteit van de te verkrijgen informatie. Als dan blijkt dat bijna 2600 medewerkers en ruim 4000 studenten de tijd hebben genomen om de lijst helemaal in te vullen, dan moet je positief zijn. Er is immers veel input verzameld voor de verdere discussie over de toekomst van de UvA. Daar komen de stemmen van het AMC en de Holding nog bij. Bedenk ook dat we ons hadden beperkt tot een simpele ja-nee vraag als het ons enkel zou gaan om een hoog opkomstpercentage. Maar onze taak was om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar mening over onze plannen te geven. Nu hebben duizenden medewerkers en studenten zich echt in het onderwerp verdiept. Weliswaar is het een aantal dat lager ligt dan bij medezeggenschapsverkiezingen, maar gelet op  de complexiteit van de adviezen en de moeilijkheidsgraad van het referendum is dat niet verrassend. Er werd echt een inspanning gevraagd en we danken iedereen die de moeite heeft genomen om kennis van de plannen te nemen en een oordeel te geven.’

Eind januari einduitslag

De commissie vraagt de universitaire gemeenschap om even een pas op de plaats te maken totdat de definitieve uitslag bekend is. Lisa Westerveld: ‘De commissie D&D zal een reflectie schrijven en ingaan op het vervolgtraject. Naar verwachting wordt dit, samen met de einduitslag, eind januari gepresenteerd aan de universitaire gemeenschap. Vervolgens zijn het college van bestuur en de medezeggenschap aan zet om, met de universitaire gemeenschap, aan de slag te gaan met ons advies en de uitslag van het referendum. We verachten dat de uitkomsten van het referendum een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de verdere besluitvorming over de toekomst van de UvA.’