Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Raad van Toezicht UvA heeft met instemming van de medezeggenschap de profielschets en de procedure vastgesteld voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur UvA met de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering.

Ook in het verdere traject zal de RvT nauw samenwerken met de medezeggenschap en decanen van de UvA. Er vindt een open werving plaats.

Benoemingsprocedure

In de benoemingsadviescommissie (BAC) zitten twee leden van de RvT, een decaan, twee leden van de medezeggenschap (student en medewerker) en een lid van het CvB. De leden van de commissie zijn gebonden aan vertrouwelijkheid en de BAC wordt in haar werk gefaciliteerd door wervingsbureau Spencer Stuart. Conform de procedure zullen CvB en decanen draagvlakgesprekken voeren met de door de BAC voorgedragen kandidaat, waarna de voorgenomen benoeming door de RvT voor advies wordt voorgelegd aan COR en CSR. Ook met hen worden draagvlakgesprekken gevoerd. Daarbij kunnen vragen vanuit de academische gemeenschap aan de orde komen. Het voorgelegde advies en de draagvlakgesprekken zijn vertrouwelijk. Na de benoeming presenteert het nieuwe collegelid zich tijdens een openbare bijeenkomst aan de academische gemeenschap.

Voor het CvB HvA wordt tegelijkertijd gezocht naar een portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering in een aparte procedure met een eigen BAC.