Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vanaf 23 november kunnen medewerkers en studenten stemmen bij een raadplegend referendum. Iedereen ontvangt dan een e-mail van onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel met een link naar de vragen naar aanleiding van het rapport van de Commissie Democratisering & Decentralisering.

Lisa Westerveld overhandigt een exemplaar van het eindrapport aan Breanndán Ó Nualláin en Alex Tess Rutten, respectievelijk voorzitter van de COR en CSR.
Alex Tess Rutten, Breanndán Ó Nualláin en Lisa Westerveld

Op 24 oktober presenteerde deze commissie haar eindrapport ‘Een universiteit van waarde(n)’ in de hal van het Maagdenhuis. De belangrijkste aanbevelingen zijn een breed deliberatief forum (de senaat-nieuwe stijl) en het vastleggen van de kernwaarden van de universiteit in een charter. Daarnaast worden vier bestuursmodellen uitgewerkt, variërend van het huidige model tot een zelforganiserend model. Na het in ontvangst nemen van het eindrapport uit handen van voorzitter Lisa Westerveld, spraken enkele vertegenwoordigers zich uit.

‘Bediscussieer de principes’

Breanndán Ó Nualláin, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR): ‘De commissie houdt ons een spiegel voor. Wat voor universiteit zijn wij? Wie willen wij zijn? Het terugbrengen naar de waarden is heel belangrijk. (..) Ik doe een beroep op jullie: neem geen stelling, bediscussieer de principes die in het rapport geschreven staan, ga het debat aan op basis van argumenten. Laten we kijken wat onze kernwaarden zijn en aan de hand daarvan beslissingen nemen.’

‘Zet je actief in’

Elini Kouvelas, vertegenwoordiger van de contactgroep, is benieuwd naar het referendum, het proces en de uitkomst. ‘Ik ben heel blij met het voorstel voor de senaat en de charter, want toen ik vorig jaar in de studentenraad zat merkte ik dat discussies vaak langs verschillende uitgangspunten worden gevoerd. Je praat dan langs elkaar heen. Een formulering van waarden, is een goede basis.(..) Met Breanndán doe ik een oproep om je actief in te zetten voor een zo hoog mogelijke opkomst.’

‘Samen beleid maken’

Alex Tess Rutten, voorzitter Centrale Studentenraad (CSR): ‘Wij hopen dat het zware werk van de commissie een goede basis legt om de discussie erover aan te gaan, samen!’ Haar oproep aan studenten: ‘Jij bent onderdeel van deze universiteit, jij hebt het recht te bepalen hoe de toekomst eruit zal zien. Maak daar gebruik van. Hoe duidelijker jullie geluid, hoe makkelijker het voor ons is dat de studentenstem gehoord wordt.’

Gezamenlijk koers bepalen

Ook de voorzitter van het CvB stelde dat het rapport de vinger op een aantal wezenlijke zere plekken legt en dat veel studenten en medewerkers het gevoel van eigenaarschap over het eigen onderwijs missen. 'We zijn met de decanen bezig met het versterken van de opleidingscommissies. En we vinden dat in de onderzoeksinstituten en in de afdelingen betrokkenen gezamenlijk meer de koers moeten kunnen bepalen.' Ze zei dat de UvA met de uitkomsten kan zien welke voorstellen van de commissie op brede steun van de academische gemeenschap kunnen rekenen, zodat de UvA daar haar voordeel mee kan doen.

'Spreek je uit'

Houd je e-mail op 23 november goed in de gaten en spreek je uit!

Vlnr: Lisa Westerveld (midden) overhandigde het eindrapport aan CvB-voorzitter Geert ten Dam, Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Breanndán O Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep).
V.l.n.r.: Geert ten Dam (CvB-voorzitter), Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Lisa Westerveld (voorzitter commissie D&D) Breanndán Ó Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep). Foto: Suzanne Blanchard.