Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In de komende maanden neemt de Universiteit van Amsterdam een besluit over deelname aan de pilot flexstuderen. In maart wordt duidelijk of UvA-studenten kunnen deelnemen aan de pilot voor studiejaar 2017-2018.

Flexibel studeren, kortweg 'flexstuderen', geeft studenten de kans om in plaats van het volledige collegegeld alleen te betalen voor de vakken die ze gaan volgen. Hierdoor kunnen zij hun studie meer in eigen tempo plannen en combineren met andere activiteiten, zoals een stage, een eigen onderneming, (bestuurs)werk of zorgtaken.

Plan van aanpak

Het kabinet heeft in september een regeling naar de Tweede Kamer gestuurd die flexibel studeren mogelijk moet maken. In oktober is er binnen de faculteiten overleg geweest over welke opleidingen kunnen meedoen aan de pilot. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de invulling van de pilot. Dit plan wordt in december besproken met de decanen in het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) en met de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), en vervolgens aan de medezeggenschap voorgelegd voor instemming.
Gedurende het hele proces hebben vertegenwoordigers van studentenraden intensief meegedacht hoe de pilot het beste kan worden uitgevoerd en aansluit bij de wensen van studenten. Daarnaast hebben in de werkgroep flexstuderen onderwijsmanagers, juristen, beleidsmedewerkers, administratief betrokkenen en communicatieadviseurs van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam meegewerkt aan de uitwerking van de pilot.

Hogeschool van Amsterdam

In oktober 2015 was de Universiteit van Amsterdam samen met de Hogeschool van Amsterdam door de initiatiefnemers - Landelijke Studentenvakbond (LSVb), VVD en PvdA - benaderd om deel te nemen aan de pilot. Inmiddels heeft de HvA besloten om af te zien van deelname, omdat de pilot niet past bij de manier waarop het onderwijs binnen de HvA is georganiseerd.