Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Uiteenlopende en tegenstrijdige voorstellen leverde de universiteitsbrede discussie over het allocatiemodel op. Maar hoe komt de werkgroep van input tot een gedragen voorstel aan het College van Bestuur? ‘Alle suggesties voor de verdeling van de eerste geldstroom onder de faculteiten en diensten zijn uiteengerafeld en getoetst’, legt voorzitter Eric Fischer uit.

Rudi Rust (l) en Eric Fischer (r) voor OMHP close up (foto: Suzanne Blanchard)
Rudi Rust (l) en Eric Fischer (r) voor de OMHP (foto: Suzanne Blanchard)

Hoe kijken jullie terug op de discussie in de periode eind mei tot 15 juli?

Eric Fischer: ‘De discussies tijdens de vier bijeenkomsten over de verdeling van de Rijksbijdrage en de collegegelden waren inhoudelijk erg goed. Dat heeft me positief verrast. De klankbordgroep met een vertegenwoordiging van de academische gemeenschap heeft ook goed gewerkt. We hebben veel suggesties ontvangen voor het allocatiemodel: van losse ideeën over aspecten tot complete voorstellen hoe het nieuwe model er uit moet komen te zien.’

Hoe zijn de voorstellen beoordeeld?

Rudi Rust, secretaris: ‘De werkgroep heeft de ingestuurde voorstellen uiteengerafeld in circa 50 ideeën en aanbevelingen. Dit is inclusief de aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting. Deze hebben we ingedeeld in thema’s om de inbreng eenvoudiger te kunnen beoordelen. Vervolgens is gekeken naar de bruikbaarheid aan de hand van onze meetlat met criteria. Past het binnen de opdracht die aan de werkgroep gesteld is? Voldoet het aan de randvoorwaarden en uitgangspunten? Is het praktisch bruikbaar? Brengt het geen zware administratieve last met zich mee? De ideeën die aan deze toets voldoen, proberen we te verwerken in het voorstel.’

Wat zijn de belangrijkste thema’s?

Rudi Rust: ‘Wat heel erg speelt is de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Wat betekent research-based onderwijs in de praktijk voor de gemiddelde wetenschapper en hoe kunnen we dit financieel ondersteunen?’ Eric Fischer: ‘We doen een aanbeveling om hier een pilot mee te starten, erg belangrijk.’ Rust: ‘Ook de historische onderzoekbudgetten en de bekostigingsfactor zijn vaak naar voren gebracht. Waarom krijgt de één meer dan de ander? Voor beide geldt dat deze nu onvoldoende onderbouwd zijn. Verder: hoe kunnen we de UvA-strategie met het allocatiemodel ondersteunen? Het onderwerp ‘maatschappelijke waardencreatie’ speelt ook al jaren, maar had geen plek in het allocatiemodel. En de vraag: moet het allocatiemodel vooral stabiel zijn of dicht op de actualiteit zitten? We kiezen voor actualiteit, zodat je als faculteit snel kan inspelen op ontwikkelingen zoals stijgende of dalende studentenaantallen. Maar daarbij hoort ook dat je als faculteit je reserves moet kunnen inzetten.’

Hoever zijn jullie met de uitwerking van het voorstel?

Eric Fischer: ‘De klankbordgroep heeft ons op 4 oktober nog vragen gesteld en suggesties gedaan. We buigen ons er nog over hoe we die in het voorstel verwerken. Dan komen we tot een definitief voorstel. Dit zullen we eind oktober presenteren aan het College van Bestuur. De medezeggenschapsorganen, decanen en alle betrokkenen zijn van harte welkom.’

Een tipje van de sluier?

Eric Fischer: ‘Ons voorstel zal dicht tegen het huidige model aanzitten en we blijven ook in de pas met andere universiteiten.  Er zit redelijk veel beleidsruimte in zodat faculteiten en het College van Bestuur ruimte krijgen om beleid te kunnen voeren. Het wordt geen dichtgetimmerd systeem tot op instituutsniveau. Is ook nooit de bedoeling geweest. Het onderbouwde voorstel past binnen de kaders die we hebben afgesproken met de gezamenlijke vergadering van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad. Het was een lastige klus om het voorstel uit te werken. Er heeft veel tijd ingezeten.’

Wat verwachten jullie van het vervolg?

Eric Fischer: ‘Ik verwacht dat iedereen straks allereerst gaat kijken met de blik ‘wat betekent dit voor mijn faculteit' en dat is ook begrijpelijk. Niet iedere verandering is per definitie een verbetering. Aan de andere kant: er is door werkgroep en klankbordgroep aandachtig gekeken naar alle inbreng die er vanuit de academische gemeenschap is geweest. Dat was ook onze opdracht. Er waren voorstellen die diametraal tegenover elkaar stonden en niet alle voorstellen pasten binnen het kader dat we hebben meegekregen. Al met al: daar waar zinvol stellen we aanpassingen voor. Het is nu aan het CvB en de medezeggenschap om een besluit te nemen zodat het aangepaste allocatiemodel per 2018 kan worden ingevoerd. Tenslotte willen we iedereen die de moeite heeft genomen suggesties te doen, welgemeend bedanken.’

De universiteitsbrede discussie maakt deel uit van het tienpuntenplan van de UvA. Alle ingediende ideeën en voorstellen zijn te vinden op allocatie.uva.nl. Daar vind je ook een animatie over de wijze waarop de Eerste geldstroom van de UvA tot en met 2017 wordt verdeeld.