Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op dinsdag 25 oktober presenteerde de Werkgroep Allocatie haar eindrapport 'Transparantie en eenvoud in financiering: ruimte voor beleid'. Hans Amman nam het voorstel namens het CvB in ontvangst.

De werkgroep allocatiemodel vlnr Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens beantwoordt vragen tijdens de presentatie van haar eindrapport op 25 oktober 2016
De werkgroep allocatiemodel v.l.n.r.: Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens (foto: Suzanne Blanchard).
Hans Amman blij met het voorstel van de werkgroep allocatiemodel
Hans Amman blij met het voorstel van de werkgroep allocatiemodel (foto: Suzanne Blanchard).

Eric Fischer, voorzitter van de werkgroep, informeerde de 70 aanwezigen over de belangrijkste bevindingen uit de brede discussie over de verdeling van de Rijksbijdrage en collegegelden onder faculteiten. Die discussie startte in april in opdracht van het College van Bestuur. Iedereen kreeg de kans om mee te denken en kon schriftelijk of mondeling voorstellen doen. Rudi Rust lichtte toe dat in de discussie zes issues veelvuldig naar voren zijn gekomen. Deze zijn verwerkt in het voorstel. De verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs staat hiervan met stip op één. Daarnaast stonden historische onderzoeksbudgetten en de bekostigingsfactor ter discussie; het is onvoldoende duidelijk waar deze op gebaseerd zijn. In het voorgestelde model komt het historische budget te vervallen en volgt de UvA de bekostigingsfactoren van het Rijk. Tijdens de discussie bleek er veel steun voor het reserveren van geld voor strategische beleidskeuzes van de universiteit. In het voorstel is zowel voor onderwijs als voor onderzoek beleidsruimte gecreëerd die door faculteiten kan worden ingezet om nieuwe activiteiten te bekostigen.

Vragen

Aan Eric Fischer, Rudi Rust en Jan Bouwens, leden van de werkgroep, werden vragen gesteld over welke gevolgen het voorgestelde model zou hebben voor de verschillende faculteiten. Hierbij kwam onder andere ter sprake hoe de budgetverdeling zou worden, hoe faculteiten om moeten gaan met schommelingen in hun inkomsten en of het matchingsbudget, dat wordt voorgesteld voor het bekostigen van de overheadkosten van 2e en 3e geldstroomprojecten, niet faculteiten benadeelt die weinig kans hebben op het binnenhalen van zulke projecten.

Vragen over de consequenties voor de faculteiten wanneer het voorgestelde allocatiemodel ingevoerd zou worden.
Vragen over de consequenties voor de faculteiten wanneer het voorgestelde allocatiemodel ingevoerd zou worden (foto: Suzanne Blanchard).

Inzichtelijker

Hans Amman: 'Ik ben blij met het voorstel. Het maakt inzichtelijker hoe het geld verdeeld wordt.' Ingmar Visser, voorzitter van de klankbordgroep: 'Wij zijn heel blij dat het hele proces in openbaarheid is verlopen. Dat is grote winst ten opzichte van eerdere discussies die plaatsvonden en draagt bij aan de transparantie en acceptatie van het model.'

Vervolg

Hans Amman: 'Voor de besluitvorming gaan we nu het normale traject doorlopen. We kijken er als College eerst zelf naar en gaan het voorstel dan bespreken met decanen en de medezeggenschap.' Eric Fischer: 'Zo is het bij de start ook afgesproken.' Amman: 'Ik wil de leden van de werkgroep, de klankbordgroep en het ondersteuningsteam hartelijk danken namens het College. Er is heel hard gewerkt.'