Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA is gevraagd om deel te nemen aan een University College in de voormalige Haarlemse Koepelgevangenis. Dit najaar wordt - na verkennende gesprekken met initiatiefnemers en raadpleging van decanen en medezeggenschap - een beslissing genomen over het tekenen van een intentieovereenkomst.

Koepelgevangenis Haarlem
Koepelgevangenis Haarlem (foto: Chopsueyphoto, FlickrCC)

Betrokken partijen

Initiatiefnemer van het idee van de University College Haarlem (UCH) is Stichting Panopticon. Zij heeft naast de UvA ook Hogeschool Inholland benaderd om deel te nemen. Het voorstel is om in september 2019 een interdisciplinaire bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences te starten met een sterk accent op kunst, cultuur en ondernemerschap.

Raakvlakken andere opleidingen

De UvA heeft al een University College samen met de VU: het Amsterdam University College (AUC). De in Haarlem geplande opleiding onderscheidt zich van die van het AUC door een minder sterk accent op exacte wetenschappen. Er zijn wel raakvlakken met bestaande internationale, interdisciplinaire opleidingen, zoals die er zijn bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Besluitvorming

Het College van Bestuur overlegt deze maand met de decanen van faculteiten die inhoudelijk de meeste raakvlakken hebben met de opleiding van het UCH. Het plan wordt op 27 oktober voorgelegd aan het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO). Daarna neemt het CvB een beslissing over het wel of niet ondertekenen van een intentieovereenkomst. In het geval van tekenen gaat de UvA samen met Inholland en Stichting Panopticon over tot de uitwerking van het plan voor het UCH. Daarbij hoort ook een haalbaarheidsonderzoek.