Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De CvB-leden Geert ten Dam, Hans Amman, Nico Moolenaar en Huib de Jong gingen op 3 oktober in gesprek met medewerkers en studenten over de samenwerking UvA-HvA. Circa 100 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging om vragen, zorgen en suggesties met het CvB te delen. Op 4 oktober 11.00 uur vindt de 2e bijeenkomst plaats.

Geert ten Dam spreekt op de Leeuwenburg over samenwerking UvA-HvA  (foto: Suzanne Blanchard)
Geert ten Dam op de Leeuwenburg op 3 oktober 2016 (foto: Suzanne Blanchard)

Geert ten Dam over de voorgenomen splitsing van het CvB: ‘Er zijn de afgelopen jaren prachtige samenwerkingen tot stand gekomen en er heeft forse kwaliteitsslag plaatsgevonden. Die willen we ongeacht de bestuurlijke constructie houden en uitbouwen. Bij het voorgenomen besluit willen we meenemen wat voor jullie belangrijk is. Dan volgt een zorgvuldig traject met de medezeggenschap en de raad van toezicht zodat het besluit eind december geëffectueerd kan worden en de splitsing van de CvB’s  per 1 januari in kan gaan.’

Uitgangspunten CvB

Het CvB heeft 3 uitgangspunten geformuleerd voor de ontvlechting. Ten Dam: ‘We willen in het oog houden dat studenten en medewerkers er geen nadeel van mogen hebben; we willen de samenwerking  niet gaan stoppen maar juist uitbouwen en versterken, ook met andere onderwijsinstellingen in Amsterdam; en de bestuurlijke ontvlechting moet zo min mogelijk financiële gevolgen hebben.’

Vragen en zorgen

Er bleken vele vragen en zorgen. Een ICTS-medewerker: ‘Als één CvB geen toegevoegde waarde heeft gehad, waarom een gedeeld CvB dan wel?’ Ten Dam: ‘Er is met één CvB ook minder bestuurlijke aandacht geweest voor het profiel en de identiteit van de afzonderlijke instellingen. Met twee CvB’s kunnen we dat beter doen.’ Hoe gaan die twee colleges dan overleggen, was de vervolgvraag. Ten Dam: ‘Bijvoorbeeld zoals we dat nu doen met de VU, dat kunnen we ook uitbreiden naar drie colleges of meer.’

Toekomst diensten

‘We vinden het op hoofdlijnen verstandig te kiezen voor het scenario de samenwerkingen zoals die is vormgegeven te optimaliseren. Maar je kunt niet alles over één kam scheren en kunt variëteit aanbrengen. Die werken we in overleg met de dienstdirecteuren uit.’ Hans Amman vult aan: ‘Ik ben ontzettend trots op onze diensten, er is een behoorlijk niveau van kwaliteit bereikt, die willen we bovenaan laten staan.’ Hij lichtte toe hoe dat in de praktijk kan gaan. Ook blikte hij kort terug op de worsteling die hij de afgelopen jaren heeft gezien in de organisaties. ‘We hebben geprobeerd 2 verschillende culturen in één mal te krijgen, daar waren we steeds mee bezig, maar het lukte niet omdat die mallen niet goed op elkaar pasten. Daardoor is een belangrijk deel van de energie weggelekt. Ik hoop dat we door de splitsing weer focus krijgen.’

Sturing

Huib de Jong reageerde op de uitdagingen waar medewerkers ook nu mee kampen. ‘We maken voor zowel de UvA als HvA de keuze om verantwoordelijkheden heel diep in de organisatie neer te leggen. De vragen die in jullie richting komen zullen naar mijn idee door de scheiding van het bestuur niet wezenlijk anders worden.’

Waar kun je terecht met vragen?

Onder de belangstellenden werd de zorg geuit dat mensen schromen hun mening te geven. ‘Ik zeg nu wel iets, maar met een kloppend hart’, aldus een medewerker. Ten Dam: ‘Input, vragen en zorgen zijn echt meer dan welkom.’ Medewerkers en studenten kunnen zich richten tot hun leidinggevende of de dienstdirecteur, de CvB-leden, de (Centrale) Ondernemingsraad of (Centrale) Studentenraad of de projectleider Kees Lammers. Ten Dam tot slot: ‘We halen alle argumenten, twijfels en vragen op, maken heel zorgvuldig afwegingen die we ook zullen verantwoorden en gaan dan ook knopen doorhakken.’

Geert ten Dam in gesprek op de Leeuwenburg op 3 oktober over samenerking UvA-HvA (foto: Suzanne Blanchard)
Geert ten Dam in gesprek met 2 collega's van de UvA-HvA (foto: Suzanne Blanchard)