Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Stel een breed deliberatief forum (de senaat-nieuwe stijl) in, leg de kernwaarden van de universiteit vast in een charter en richt universiteit anders in, zodat medewerkers en studenten meer te zeggen krijgen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de commissie Democratisering & Decentralisering van de UvA.

-
Lisa Westerveld, commissievoorzitter (foto: Suzanne Blanchard).

De commissie, die is ingesteld na de protesten in 2015, kreeg als taak om nieuwe organisatiemodellen te ontwikkelen om zo de democratie en decentralisering te bevorderen. Het gebrek daaraan was mede de oorzaak voor de grote onvrede aan de UvA, die uiteindelijk heeft geleid tot de bezetting van het Maagdenhuis.

Vlnr: Lisa Westerveld (midden) overhandigde het eindrapport aan CvB-voorzitter Geert ten Dam, Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Breanndán O Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep).
V.l.n.r.: Geert ten Dam (CvB-voorzitter), Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Lisa Westerveld (commissievoorzitter) Breanndán Ó Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep) (foto: Suzanne Blanchard).

'universiteit van waarde(n)'

In het rapport 'Een universiteit van waarde(n)' geeft de commissie een overzicht van de knelpunten waar studenten en medewerkers tegenaan lopen. Daarnaast doet de commissie een aantal voorstellen. Commissievoorzitter Lisa Westerveld: 'Veel van de klachten hebben betrekking op het gebrek aan zeggenschap en het feit dat veel beleid van bovenaf wordt opgelegd. Veel studenten en medewerkers missen het gevoel van eigenaarschap over het eigen onderwijs. In ons rapport presenteren wij een aantal nieuwe organisatiemodellen, maar we vinden dat er ook een plaats moet zijn waar alle groepen binnen de universiteit samen praten over onderwijs en onderzoek. Daarom doen we een voorstel voor een senaat-nieuwe stijl.'

Volledige commissie Democratisering en Decentralisering bij presentatie eindrapport op 24-10-2016 in hal Maagdenhuis
Volledige commissie Democratisering en Decentralisering bij presentatie eindrapport op 24 oktober in hal Maagdenhuis (foto: Suzanne Blanchard).

Organisatiemodellen

De voorgestelde organisatiemodellen hebben uiteenlopende uitgangspunten. Het meest vergaande model gaat uit van zelforganisatie van onderop. In het tweede model bepalen bestuursraden bestaande uit medewerkers en studenten het beleid van de universiteit, de faculteit en de afdeling. In het derde model is sprake van verregaande verbetering van het bestaande organisatiemodel door uitbreiding van de rol van de huidige ondernemingsraden en studentenraden. Het vierde model is een beschrijving van de huidige situatie.

Ook stelt de commissie voor om de waarden die de universiteit aan haar beleid ten grondslag wil leggen, vast te leggen in een Charter. Lisa Westerveld: 'Veel zaken die misgaan, kun je niet vangen door nieuwe regels op te leggen. Daarom denken wij dat het relevant is om een set waarden met elkaar af te spreken, waaraan het beleid vervolgens wordt getoetst.'

Raadgevend referendum

In november organiseert de commissie een raadgevend referendum waar medewerkers en studenten van de UvA kunnen stemmen over de plannen.