Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een breder opgezette senaat, een charter waarin de kernwaarden worden vastgelegd en vier verschillende modellen om de universiteit te besturen – dat zijn de belangrijkste voorstellen van de commissie democratisering en decentralisering.

Vlnr: Lisa Westerveld (midden) overhandigde het eindrapport aan CvB-voorzitter Geert ten Dam, Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Breanndán O Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep).
V.l.n.r.: Geert ten Dam (CvB-voorzitter), Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Lisa Westerveld (commissievoorzitter) Breanndán Ó Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep) (foto: Suzanne Blanchard).

De commissie presenteerde maandag 24 oktober haar resultaten. De voorstellen zullen tussen eind november en begin december in een raadplegend referendum worden voorgelegd aan studenten en medewerkers van de UvA.

Geert ten Dam neemt eindrapport commissie Democratisering en Decentralisering in ontvangst uit handen van Lisa Westerveld
Geert ten Dam neemt eindrapport in ontvangst uit handen van voorzitter Lisa Westerveld (foto: Suzanne Blanchard).

‘Senaat nieuwe stijl’

'Een breed samengesteld forum dat meehelpt om richting te geven aan de UvA en ook een eigen recht van initiatief heeft, kan een belangrijke game changer zijn', zei Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur bij het in ontvangst nemen van het rapport. 'Dit kan een senaat nieuwe stijl zijn zoals de commissie voorstelt, of een academische raad zoals je ook wel bij buitenlandse universiteiten ziet. Belangrijk is dat verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn: docenten en onderzoekers, in vaste en tijdelijke dienst, hoogleraren, promovendi en studenten. Voor ons als College zou het heel waardevol zijn om samen de grondslag te leggen voor een nieuw Instellingsplan, een gedeeld waardenkader of het belang van diversiteit.'

Een charter zou, volgens Ten Dam, kunnen bijdragen aan een gemeenschappelijke visie op de maatschappelijke opdracht van de universiteit. 'We hebben een instellingsplan, maar geen geëxpliciteerd waardenkader. Investeren in een gemeenschappelijk verhaal over de waarde van ambitieus onderwijs en onderzoek voor individuen en voor de samenleving is nodig. De commissie benoemt dat scherp.'

Applaus voor commissie Democratisering en Decentralisering van voorzitter CSR, Karen Maex en Geert ten Dam
Applaus voor de commissie Democratisering en Decentralisering bij presentatie eindrapport op 24 oktober in volle hal Maagdenhuis (foto: Suzanne Blanchard).

Zeggenschap

Het rapport gaat uitgebreid in op zeggenschap en het gevoel dat beleid van bovenaf is opgelegd. Ten Dam onderschrijft dat veel studenten en medewerkers het gevoel van eigenaarschap over het eigen onderwijs missen. 'We zijn met de decanen bezig met het versterken van de opleidingscommissies. En we vinden dat in de onderzoeksinstituten en in de afdelingen betrokkenen gezamenlijk meer de koers moeten kunnen bepalen. Meer op onze handen zitten dus als het gaat over de dagelijkse onderwijs- en onderzoekspraktijk van teams van wetenschappers, stimuleren en ondersteunen van innovatie waar dat wenselijk is, en krachtig optreden als de belangen studenten of medewerkers of onze maatschappelijke opdracht dat vragen. Checks en balances zijn nodig om kwaliteit te garanderen, maar kwaliteitsbeleid moet niet hinderen.'

Ten Dam dankt de commissie en alle betrokkenen voor het werk in de afgelopen periode. Het raadgevend referendum wordt georganiseerd door de commissie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok en gefaciliteerd door de UvA. Ten Dam: 'Ik roep iedereen op om mee te doen zodat er een hoge opkomst is. Wij kunnen daar vervolgens ons voordeel mee doen en zien welke voorstellen van de commissie op brede steun kunnen rekenen.'