Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Elke instelling per 1 januari 2017 weer een eigen College van Bestuur, het ontvlechten van verschillende stafonderdelen én het behouden en optimaliseren van de gemeenschappelijke dienstverlening. Dat zijn de 3 belangrijkste elementen van het voorgenomen besluit dat het College van Bestuur UvA-HvA op 31 oktober heeft genomen.

Begin september verschenen de rapporten van onderzoeksbureaus Berenschot en Deloitte over de langjarige samenwerking tussen UvA en HvA. In een eerste reactie op die rapporten heeft het College op 8 september haar voorkeur uitgesproken voor het beëindigen van de personele unie, en het behouden van de samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke dienstverlening. In september en oktober heeft het College van Bestuur daarover intensief gesproken met decanen, directeuren, medezeggenschapsorganen, medewerkers en studenten van beide instellingen. Belangrijkste conclusie van die gesprekken is dat er veel draagvlak is voor het beëindigen van de bestuurlijke samenwerking.

Gevolgen voor gemeenschappelijke dienstverlening

Het voorgenomen besluit gaat ook over de gemeenschappelijke dienstverlening van UvA en HvA. Het College kiest voor het scenario waarin gemeenschappelijke dienstverlening blijft bestaan en wordt doorontwikkeld om efficiency- en kwaliteitsvoordelen te realiseren. De meeste stafonderdelen die nu een gezamenlijke opdracht of gezamenlijke aansturing hebben, worden ontvlochten.

Vervolgstappen

Het voorgenomen besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen van beide instellingen. Die hebben maximaal 6 weken de tijd om hun reactie te geven. Als de medezeggenschapsraden instemmen zal het College van Bestuur de Raden van Toezicht vragen het besluit te bekrachtigen. De Raden van Toezicht kunnen vervolgens overgaan tot de personele invulling van de Colleges van Bestuur voor de afzonderlijke instellingen.