Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 8 september verschenen de rapporten van Berenschot en Deloitte over de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van UvA en HvA. Om tot een principebesluit te komen bespreekt het CvB de rapporten met alle geledingen. Geïnteresseerde studenten en medewerkers zijn van harte welkom mee te praten tijdens bijeenkomsten op 3 en 4 oktober.

Er is gelegenheid vragen te stellen aan het CvB en dienstdirecteuren, aandachtspunten te benoemen en suggesties te doen. Namens het CvB zijn Geert ten Dam en Huib de Jong aanwezig. De bijeenkomst op maandag 3 oktober is van 9.00 tot 11.00 uur in het restaurant op de begane grond van de Leeuwenburg, Weepserzijde 190. De bijeenkomst op dinsdag 4 oktober is van 11.00 tot 13.00 uur in de hal, Gebouw E, Roetersstraat 11. Aanmelden is mogelijk via dit formulier.

Toekomst ondersteunende diensten

Het CvB schenkt de komende tijd extra aandacht aan de toekomst van de ondersteunende diensten. In het rapport van Deloitte worden drie scenario’s geschetst. Kort samengevat houden die in: splitsen in afzonderlijke diensten voor HvA en UvA; doorgaan op de huidige voet of gezamenlijk verdere stappen in de ontwikkeling zetten.

Het CvB heeft inmiddels uitgebreid gesproken met de dienstdirecteuren en veel waardering uitgesproken voor de prestaties die op het gebied van de dienstverlening zijn en worden geleverd. De kwaliteit van de dienstverlening is in de afgelopen periode flink toegenomen en het pakket aan verleende diensten is bovendien in afstemming met de faculteiten uitgebreid. Evenals Deloitte ziet het CvB nog verdere mogelijkheden voor efficiency en benutting van schaalvoordelen.

Het derde scenario van Deloitte - gezamenlijk inzetten op verdere ontwikkeling van de dienstverlening in shared services - ligt volgens het CvB in de meeste gevallen voor de hand. Daarbij zal er voldoende gelegenheid zijn om voor meer maatwerk te kiezen waar dat in het belang is van de primaire processen. Op enkele onderdelen kan dit er toe leiden dat een ander scenario een beter resultaat oplevert. Dit zal binnen de instellingen met faculteiten en diensten nog nader besproken worden.

Projectteam

In september wordt een projectteam gevormd dat het principebesluit met het CvB voorbereidt en de besluitvorming en implementatie zal begeleiden. Het projectteam zal voor het grootste deel bestaan uit medewerkers van HvA en UvA en ook zorgen voor regelmatige communicatie met alle betrokkenen.