Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Minister Bussemaker benoemt per 26 augustus 2016 de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoemde Raadsleden zijn tevens adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De voordracht en benoeming van de nieuwe leden is in goed overleg gegaan met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR).

Marise Voskens wordt de nieuwe voorzitter. Voskens heeft een brede ervaring in het bedrijfsleven en is maatschappelijk zeer actief bij meerdere Amsterdamse culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO en zij heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt als rechter in de rechtbank Amsterdam.

Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, neemt als lid zitting in de nieuwe RvT. Zij is tevens lid van de RvT van het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Het nieuwe lid van de RvT dat zal toezien op bedrijfsvoering en financiën is Rob Becker. Hij is lid van de RvT bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Het vierde lid, met bijzonder vertrouwen van de medezeggenschap, is het huidige lid Gerard Mols. Hij is in mei 2013 benoemd op voordracht van de medezeggenschap en is bereid om voorlopig aan te blijven in de nieuwe RvT.

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de gebruikelijke termijn van vier jaar. Afgesproken is dat na het eerste jaar de balans wordt opgemaakt, waarbij de medezeggenschap wordt gehoord, om te bekijken of de evaluatie van de samenwerking tussen de UvA en de Hogeschool van Amsterdam en de uitkomsten van de UvA Commissie Decentralisering en Democratisering aanleiding geven tot wijzigingen in het profiel en de samenstelling van de RvT.