Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA (COFH) presenteerde op 1 juni een samenvatting van de uitkomsten van haar feitenonderzoek aan leden van de Contactgroep en andere genodigden. Hans Amman was erbij namens het College van Bestuur.

Het College van Bestuur en de ondersteunende stafafdelingen hebben de afgelopen periode intensief meegewerkt met de COFH. Op open en transparante wijze is zo veel mogelijk informatie aangeleverd met als doel de commissie een volledig beeld te verschaffen van het beleid inzake financiën, huisvesting en de verdeling van geld in de afgelopen decennia.

CvB reageerde op concept

Voorafgaand aan de presentatie van de samenvatting heeft het College van Bestuur de mogelijkheid gekregen om te reageren op het conceptfeitenrelaas bestaande uit vier concept-deelrapporten. Het gaat om financiële gezondheid, financieringsstructuur, allocatiemodel en huisvesting. Van deze mogelijkheid heeft het college gebruik gemaakt. Het College heeft nog niet kunnen vaststellen dat de reactie op de rapporten ook is verwerkt in de presentatie die de commissie heeft gegeven.

Eind juni eindrapportage COFH

Het College van Bestuur is tevreden over het feit dat de commissie het feitenonderzoek op hoofdlijnen heeft afgerond. De eindrapportage die eind juni wordt verwacht zal – evenals de eerder uitgebrachte rapporten van onder meer de Inspectie van het Onderwijs – dienen als welkome input voor het lopende debat binnen de academische gemeenschap over financiën, huisvesting en de verdeling van geld. Wat gaat goed, wat valt er te leren en moeten wij beter doen? Het college ziet het eindrapport van de COFH met antwoorden op de onderzoeksvragen en aanbevelingen met interesse tegemoet. Dit geldt ook voor de rapportages van de Commissie Democratisering en Decentralisering en van de subcommissie Diversiteit, ingesteld op basis van het Tienpuntenplan, die de komende maanden verwacht worden.