Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Er is een opdracht geformuleerd om de samenwerking tussen UvA en HvA te laten evalueren, een bureau zal de evaluatie uitvoeren. Centraal staat de vraag of de oorspronkelijke doelen van de samenwerking tussen UvA en HvA zijn behaald en wat, voor de komende tien jaar, de meest gewenste vorm van samenwerking tussen UvA en HvA is.

Opdrachtformulering

De concept-opdracht is geformuleerd door een begeleidingsgroep, bestaande uit de collegevoorzitter, een decaan van zowel UvA als HvA, directeur van een gezamenlijke dienst, de voorzitters van CSR, COR, CMR en een CMR-lid (medewerker), en een lid van de staf als secretaris.

De conceptopdracht is vervolgens voorgelegd aan de decanen van de UvA en de HvA, medezeggenschap, Onderwijsraad, Onderzoeksraad, UCO en UOC. Deze konden tot 2 juni commentaar leveren, dit is vervolgens verwerkt.

Onderzoeksvragen

De opdracht valt, samengevat, uiteen in vier hoofdvragen:

  1. Wat waren de initiële doelen van de samenwerking tussen UvA en HvA en de personele unie van de Colleges van Bestuur? Het gaat daarbij om doelen op het gebied van onderwijs (bevorderen doorstroom, gezamenlijk aanbod), onderzoek (samenwerking, dubbelbenoemingen), gemeenschappelijke diensten (efficiëntie) en governance (goed bestuur van de samenwerking).
  2. Wat is er van deze doelstellingen gerealiseerd, en was de personele unie daarvoor nodig?
  3. Wat is, per gemeenschappelijke voorziening of dienst, het voordeel? Zowel inhoudelijk als financieel, en is de personele unie daarvoor conditioneel?
  4. Wat is, voor de komende tien jaar, de meest gewenste vorm van samenwerking tussen UvA en HvA?
     

Wie gaat het uitvoeren?

De begeleidingsgroep heeft de voorkeur uitgesproken om de evaluatie door een extern bureau te laten verrichten, met ondersteuning vanuit de UvA-HvA organisaties, en met uitvoering van (een deel van) de data-analyses door Strategie & Informatie / IR en door de FEB.

Planning

Er zijn inmiddels vier onderzoeksbureaus uitgenodigd om een offerte in te leveren. De begeleidingsgroep zal op basis hiervan en de ingediende plannen van aanpak een keuze maken. Uitgangspunt is oplevering van de evaluatie rond 1 september 2016.

Vervolgens zal ruim de tijd worden genomen om de resultaten te bespreken binnen beide instellingen. Het is de bedoeling te komen tot een uitkomst die de (toekomstige) inhoudelijke samenwerking, waar deze wordt gewenst, maximaal ondersteunt en die binnen de instellingen draagvlak heeft. De gesprekken moeten leiden tot besluitvorming voor 1 januari 2017.