Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur (CvB) heeft, na instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV), de Kaderbrief 2017 met hoofdlijnen voor de begroting op 16 juni definitief vastgesteld. De Kaderbrief dient als basis voor de opstelling van de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 van de UvA.

Het CvB verwacht in 2017 en de drie daarop volgende jaren een rijksbijdrage van ongeveer M€ 400 per jaar. Dit is de grootste inkomstenbron van de UvA. Voor 2017 verwacht het CvB over de gehele UvA een resultaat van -/- M€ 12,7. Dit is gelijk aan de prognose voor 2017 in de begroting 2016. De verwachting is nog steeds dat de UvA vanaf 2018 jaarlijks een positief resultaat behaalt. De UvA voldoet hiermee blijvend aan de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs.

Tijd voor dialoog

Nieuw aan de totstandkoming van de kaderbrief en begroting  is dat er eerder is gestart en concept-stukken tijdig beschikbaar zijn om er over in gesprek te gaan. Dit geldt zowel voor de kaderbrief, als straks voor de deelbegrotingen van de verschillende organisatieonderdelen en de algehele UvA begroting. Zo is van 3 tot en met 23 mei de academische gemeenschap geconsulteerd over de concept kaderbrief en heeft overleg tussen CvB en de GV over de kaderbrief plaatsgevonden. Reacties en uitkomsten zijn verwerkt in de definitieve kaderbrief.

Planning begroting 2017

De komende maanden werken de faculteiten en diensten van de UvA aan hun concept-begroting. Deze zijn medio september beschikbaar. De decanen vragen hun studenten- en ondernemingsraden om advies in de periode van 14 september tot 26 oktober. Faculteiten hebben zo de gelegenheid hun financieel beleid te bespreken met de medezeggenschap. Uiteindelijk vraagt het CvB de GV, na overleg, medio november met de hoofdlijnen van de begroting 2017 in te stemmen. Op 24 november zal het CvB, na instemming van de GV, de definitieve begroting 2017 vaststellen.

Discussie allocatiemodel

Sinds 23 mei wordt binnen de UvA een brede discussie over het allocatiemodel gevoerd om te komen tot een breed gedragen model voor de toekomst. Medewerkers en studenten kunnen nog tot 15 juli voorstellen indienen. De uitkomst van de discussie kan, met instemming van de GV, leiden tot aanpassing van het allocatiemodel in de Kaderbrief en begroting 2018.