Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vanaf september 2017 zal Blackboard gefaseerd worden vervangen door een nieuwe digitale leeromgeving (DLO). De overgang zal waarschijnlijk twee jaar in beslag nemen. Tot die tijd blijft Blackboard beschikbaar.

Na een aanbesteding zal eind november 2016 duidelijk zijn welke DLO Blackboard gaat vervangen. De tussenliggende periode zal gebruikt worden om de overgang naar de nieuwe DLO voor te bereiden.

'We hebben gemerkt dat er onder medewerkers en studenten veel vragen zijn over de nieuwe DLO. En vooral over het moment van overgaan naar de nieuwe omgeving. Ik kan hen geruststellen. Blackboard blijft het hele academische jaar 2016-2017 nog beschikbaar,' vertelt Marielle van Staalen, die binnen ICTS verantwoordelijk is voor de aanbesteding van de nieuwe DLO. 'Pas in september 2017 gaan de eerste faculteiten over op de nieuwe DLO. We verwachten twee jaar over de gefaseerde overgang te doen.'

Keuze nieuwe DLO eind november

Welke faculteiten als eerste overgaan naar de nieuwe DLO is nu nog niet bekend. Marielle van Staalen: 'We staan nu op het punt om het aanbestedingsdocument te publiceren op TenderNed. De publicatie staat voor begin juli van dit jaar op de agenda.' Partijen hebben na publicatie 45 dagen om te reageren. 'Eind november wordt duidelijk welke DLO het gaat worden. Vanaf september 2016 starten we al met de voorbereidingen van de overgang naar de nieuwe DLO. Projectteam en faculteiten trekken daarin samen op. Tot september 2017 hebben we nodig om alle voorbereidingen te treffen, zoals het maken van templates en het opleiden van docenten. In die periode wordt bepaald welke faculteiten wanneer overgaan.' 

De aanbesteding gebeurt in gezamenlijkheid met de VU.

Projectgroep Aanbesteding

De opdracht van de werkgroep Toekomst Elektronische Leeromgeving (TEL) is met het opleveren van het programma van eisen afgerond. De projectgroep Aanbesteding heeft inmiddels de aanbesteding opgepakt. De projectgroep wordt begeleid door de stuurgroep Aanbesteding van de nieuwe DLO, waarin vertegenwoordigers uit het onderwijs, ICTS en de afdeling inkoop zitting hebben.

Meer informatie over de nieuwe digitale leeromgeving van de UvA vind je op www.uva.nl/tel.