Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vanaf half mei gaan de leden van de werkgroep en de klankbordgroep allocatiemodel aan de slag. In dit bericht lees je over hun opdracht en wie de leden zijn.

Werkgroep allocatiemodel

De leden van de werkgroep zijn technisch-inhoudelijke experts. Zij hebben als taak de binnengekomen voorstellen te toetsen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en uit alle suggesties een voorstel (met maximaal één alternatief) te destilleren.

De werkgroep bestaat uit:

 • Eric Fischer (interim-decaan Faculteit der Maatschapppij- en Gedragswetenschappen, voorzitter)
 • Rudi Rust (directeur Financiën Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, secretaris)
 • Jan Bouwens (hoogleraar Accounting Faculteit Economie en Bedrijfskunde, interne specialist)
 • Wiljan van den Akker (vice-rector onderzoek aan de Universiteit Utrecht en faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht, externe specialist).

De werkgroep wordt ondersteund door de stafafdeling Finance & Control.

Klankbordgroep allocatiemodel

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de faculteiten en de medezeggenschap. De leden fungeren als sparring partners voor de werkgroep en zorgen voor de verbinding met het primaire proces. In deze klankbordgroep hebben ook vertegenwoordigers uit de Senaat, Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) en Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) zitting die de kwaliteit van het proces monitoren.

De klankbordgroep bestaat uit:

 • Frida van den Maagdenberg – Faculteit der Geneeskunde
 • Jan Dijk – Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Ingmar Visser – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
 • Cees Kleverlaan – Faculteit der Tandheelkunde
 • Michel Haring – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Jacques Bos – Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Nico van Eijk – Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Gerwin van der Pol – Centrale Ondernemingsraad (COR)
 • Piet Rodenburg – Centrale Ondernemingsraad (COR)
 • Lianne Hooijmans – Centrale Studentenraad (CSR)
 • Reimer van den Hoek – Centrale Studentenraad (CSR)
 • Michel Vellekoop – Senaat
 • Han van der Maas – Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)
 • Thomas Vaessens – Universitaire Onderzoekscommissie (UOC)

Startbijeenkomst allocatiemodel 23 mei

Op maandag 23 mei is een startbijeenkomst met de hele academische gemeenschap gepland. Daar kun je kennismaken met de leden van de werkgroep en de klankbordgroep. Tijdens deze middag gaan we dieper in op het huidige allocatiemodel en uiteraard is er alle ruimte om met elkaar de eerste ideeën te bespreken. 

Meer weten?

Kijk op allocatie.uva.nl voor de animatie over het allocatiemodel. Of download hieronder het plan van aanpak.