Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De komende jaren wordt blended learning en toepassing van IT-enabled onderwijsmethoden en kennisdeling aan de UvA verder ontwikkeld en uitgediept. Faculteiten komen met actieplannen en de UvA richt een virtueel kenniscentrum op, dat onder leiding komt van Peter van Baalen en Etienne Verheijck. Dit is besloten op basis van de adviezen van de werkgroepen Blend IT & Share IT en Dare to Share, de aanbevelingen in hun plannen van aanpak en overleg met de medezeggenschap.

Peter van Baalen, hoogleraar Information Management and Digital Information, onderwijsdirecteur van het College of Economics and Business en voorzitter van de werkgroep Blend IT & Share IT, en Etienne Verheijck, directeur van het bachelorprogramma van de Faculteit der Geneeskunde en lid van de werkgroep Blend IT & Share IT, zijn door het College van Bestuur benoemd tot vice-provost of innovation in teaching and learning. Zij sturen het virtueel kenniscentrum en de Expertisegroep Onderwijs in de IT-governance structuur aan. Zo worden beide structuren goed met elkaar verbonden.

Uit het advies van de werkgroep Dare to Share blijkt veel belangstelling voor kennisdeling binnen de wetenschappelijke staf. Het College verbindt dit advies met de aanbevelingen van de werkgroep Blend IT & Share IT over de wenselijkheid van een stevigere structuur voor onderwijsvernieuwing en van kennisdeling op dit gebied. Het virtueel kenniscentrum zal daaraan vorm geven.

Wat betekent dit?

Elke faculteit gaat aan de slag met een actieplan blended learning en maakt een of meerdere personen daarvoor verantwoordelijk, de teaching quality and innovation officers. De teaching quality and innovation officers uit de faculteiten zitten, samen met een liaison officer van ICTS, twee studenten en een beleidsmedewerker als secretaris, in het virtueel kenniscentrum onder leiding van Van Baalen en Verheijck. Het virtueel kenniscentrum zal periodieke bijeenkomsten organiseren voor docenten en leden van opleidingscommissies. Deze bijeenkomsten krijgen een rol in de voortgaande docentprofessionalisering en kennisdeling.

Invulling kennisdelen

In het HR-beleid wordt opgenomen dat van docenten verwacht wordt dat zij jaarlijks ten minste twee bijeenkomsten over kennisdeling en professionalisering bijwonen. Kennisdeling wordt ook onderwerp van het jaargesprek.

De UvA publiceerde januari jl. de white papers Blend IT & Share IT en Dare to Share. Vervolgens heeft het CvB met de twee werkgroepen gesproken over de implementatie. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak van beide werkgroepen. Op basis van deze adviezen, de plannen van aanpak en na overleg met de medezeggenschap is het besluit genomen over hoe blended learning en kennisdelen verder vorm krijgen binnen het onderwijsbeleid en de facultaire onderwijsstrategieën.

Bekijk de plannen van aanpak van de werkgroepen Blend IT & Share IT en Dare to Share.