Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Maandag 23 mei jl. was de startbijeenkomst over het allocatiemodel. Ruim 80 studenten, controllers, docenten, onderzoekers, bestuurders en leden van de klankbordgroep allocatiemodel verkenden met elkaar de discussiepunten in het huidige allocatiemodel en bespraken ideeën voor aanpassing.

Waarom deze discussie en hoe voeren we hem?

Hans Amman opende de bijeenkomst. Hij lichtte toe waarom het CvB kiest voor een UvA-brede discussie over het allocatiemodel. Het huidige model is tien jaar oud. Dan dien je je af te vragen of we nog altijd dezelfde prioriteiten hebben in de organisatie en of de verdeling nog wel recht doet aan waar we naartoe willen. Bij een nieuw Instellingsplan 2015-2020 hoort een frisse blik op de manier waarop het geld verdeeld wordt. Hans gaf aan dat hij deze aanpak, waarbij studenten en medewerkers nauw betrokken worden, cruciaal vindt voor het draagvlak van een nieuw model.

Voorzitter van de werkgroep allocatiemodel Eric Fischer nam de aanwezigen mee in het proces: hoe gaan we als academische gemeenschap komen tot een aanpassing van het allocatiemodel? In diverse sessies in juni kan wie dat wil, werken aan zijn of haar ideeën voor (een deel van) het allocatiemodel. Onderstaande startnotitie biedt de indieners van een voorstel richtlijnen en randvoorwaarden.

Discussiepunten in het huidige model

Rudi Rust, secretaris van de werkgroep allocatiemodel, nam de aanwezigen mee in een aantal discussiepunten in het huidige allocatiemodel. Hij zette de dilemma’s scherp neer, waarna iedereen zijn  standpunt bepaalde, via een app doorgaf en vervolgens het debat met elkaar voerde over het dilemma.

De dilemma’s gingen over wat het leidende principe van een allocatiemodel moet zijn, hoe sterk de koppeling onderwijs met onderzoek moet zijn, en of kwaliteit ‘telt’ in het allocatiemodel. De zaal was het meeste verdeeld bij de kwestie vast versus variabel, zoals blijkt uit onderstaande diagram. Deze discussie werd ter plekke stevig uitgediept.

Allocatiemodel

Hoe verder?

Tot uiterlijk 15 juli kunnen er voorstellen worden ingediend via allocatie@uva.nl. Daarvoor is iedereen van harte welkom op de bijeenkomsten op 21 juni, 28 juni en 30 juni om ideeën te genereren en verder uit te werken. 

Meer weten?

Alles over het allocatiemodel vind je op allocatie.uva.nl. Daar vind je ook diverse documenten die meer achtergrondinformatie bieden.