Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De tevredenheid van UvA-studenten over hun studie in het algemeen is - net als voorgaande jaren - gestegen. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) van dit jaar, die op donderdag 12 mei is gepubliceerd op de website studiekeuze123.nl. De UvA behaalt dit jaar de hoogste score sinds 2010, het jaar dat de UvA voor het eerst deelnam aan de NSE. Ook op de meeste thema’s waarop de studenten bevraagd worden in de NSE, neemt de tevredenheid toe.

NSE logo

Bachelor- en masterstudenten geven in de NSE een oordeel over hun opleiding. Zij vullen een vragenlijst in, waarop zij - op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) - een score geven voor onder meer de inhoud van hun opleiding, hun docenten, de studiefaciliteiten, de toetsing en beoordeling, en de studielast. 

Het algemene oordeel van de UvA-studenten is dit jaar 4,01, tegenover 3,96 in 2015. Hiermee loopt de UvA, net als vorig jaar, iets in op het gemiddelde van de andere universiteiten. Dat ligt op 4,07. De UvA scoort dit jaar gemiddeld 0,05 punten hoger, terwijl het gemiddelde van de andere Nederlandse universiteiten steeg met gemiddeld 0,02 punten.

Beoordeling per thema

Op vrijwel alle thema’s stijgt de tevredenheid van de studenten van de UvA. De meest significante stijging is te zien in de beoordelingen van de kwaliteitszorg en de sfeer op de opleiding.

De afgelopen jaren zijn er UvA-breed en binnen de opleidingen verschillende initiatieven genomen om tot verbeteringen te komen op de thema’s met een te lage studenttevredenheid. Zo is er een centrale servicedesk voor studenten gekomen (met ruimere openingstijden en beter getrainde medewerkers) en is er sinds vorig jaar een app die toegang geeft tot informatie over  roosters, cijfers, studieplekken e.d.

Dit jaar scoort de UvA op twee van de vijftien thema’s lager dan 3,5 (de voldoende-grens): voorbereiding op de beroepsloopbaan en studiebegeleiding, met scores van respectievelijk 3,23 en 3,37. In 2015 zaten er nog vier thema’s onder de voldoende-grens en in 2014 vijf. 

NSE Tabel
De scores zijn op een schaal van 1 (= zeer ontevreden) tot 5 (= zeer tevreden)

De NSE liep van 15 januari tot en met 6 maart 2016. De respons aan de UvA was dit jaar 32% (9.550 UvA-studenten deden mee). Dat is 4% meer dan vorig jaar.

Good practices

De resultaten van de NSE worden verder besproken binnen het in 2014 opgerichte NSE-platform, waarin vertegenwoordigers van faculteiten en ondersteunende diensten elkaar ontmoeten, elkaars analyses van de resultaten bespreken en good practices met elkaar delen. Hiertoe worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. De eerstvolgende staat in het teken van de voorbereiding op de arbeidsmarkt.