Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Raden van Toezicht van de UvA en de HvA hebben de afgelopen twee weken intensief en constructief gesproken met het College van Bestuur, de decanen en de medezeggenschapsorganen van de UvA en de HvA.

Het ging in deze gesprekken over de benoeming van nieuwe leden van het College van Bestuur, de slagkracht en bestuurlijke continuïteit van beide instellingen, de samenstelling van het gezamenlijke College van Bestuur en de samenwerking tussen de UvA en de HvA.

Op basis van deze gesprekken en de adviezen van de medezeggenschapsorganen en de decanen hebben de Raden van Toezicht besloten:

  • Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA, per 1 juni te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
  • Karen Maex, decaan van de bètafaculteiten van de UvA en de VU, per 1 juni te benoemen tot rector magnificus van de UvA en vice-voorzitter van het College van Bestuur.
  • Huib de Jong, rector van de HvA, per 1 juni te benoemen tot vice-voorzitter van het College van Bestuur.
  • Het College van Bestuur zo spoedig mogelijk te versterken met een extra portefeuillehouder financiën voor de HvA, waarvoor een ad-interim Collegelid zal worden geworven. De Raden van Toezicht hebben Hans Amman bereid gevonden om de portefeuille financiën voor de UvA te blijven vervullen tot 1 januari 2017.
  • Het College van Bestuur te vragen de afgesproken evaluatie over de bestuurlijke samenwerking van de UvA en de HvA zo spoedig mogelijk ter hand te nemen om besluitvorming hierover vóór 1 januari 2017 mogelijk te maken. 

Ten Dam en Maex kunnen rekenen op breed draagvlak binnen de organisaties en zijn beide kandidaten met een lange ervaring in het onderwijs en onderzoek. De Raden van Toezicht hebben er vertrouwen in dat met de benoeming van Geert ten Dam en Karen Maex, het aanstellen van een interim portefeuillehouder financiën en de bereidheid van Hans Amman om tot 1 januari aan te blijven de slagkracht en bestuurlijke continuïteit van beide instellingen is gewaarborgd.
De Raden van Toezicht spreken reeds nu hun bijzonder grote erkentelijkheid uit voor de inzet van Dymph van den Boom in de voorbije maanden in haar rol als waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA.