Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Binnen de UvA wordt binnenkort gestart met een universiteitsbrede discussie over het huidige allocatiemodel. Het doel is om te komen tot een allocatiemodel dat breed gedragen wordt door de academische gemeenschap. Hiertoe heeft het CvB in samenwerking met de medezeggenschap een Plan van Aanpak opgesteld.

Wat is het allocatiemodel?

Het allocatiemodel verdeelt de eerste-geldstroom van de UvA. Het bepaalt hoeveel budget de faculteiten krijgen toegewezen en vormt de basis van de begrotingscyclus van de UvA. De eerste-geldstroom bestaat uit de Rijksbijdrage en de collegegelden.

Bekijk hieronder een video voor een korte uitleg van het allocatiemodel. Er zijn ook infographics ontwikkeld die meer details bevatten.

Waarom start de UvA een discussie over het allocatiemodel?

Het huidige allocatiemodel wordt nu zo’n tien jaar gebruikt. Na het vaststellen van Instellingsplan 2015-2020 is dit  het moment om het allocatiemodel tegen het licht te houden. Omdat de manier waarop het geld verdeeld wordt voor iedereen van belang is, is besloten hierover een UvA-brede discussie te voeren.

Hoe gaat het proces verlopen?

Het CvB heeft in overleg met de medezeggenschapsraden een Plan van Aanpak vastgesteld dat uit de volgende stappen bestaat:

1. Het ophalen van ideeën en voorstellen bij de academische gemeenschap. Dat gaat via

  • een UvA-brede startbijeenkomst en
  • vervolgbijeenkomsten per allocatiethema.

Alle medewerkers en studenten zullen voor deze bijeenkomsten uitgenodigd worden.

2. Een werkgroep, bestaande uit technisch-inhoudelijke specialisten, gaat aan de slag met alle voorstellen en ideeën uit de academische gemeenschap.

3. Een klankbordgroep zal de link met het primaire proces bewaken en de werkgroep regelmatig adviseren. De klankbordgroep bestaat uit

  • een vertegenwoordiging van alle faculteiten,
  • de medezeggenschap (2 COR-leden, 2 CSR-leden),
  • de UCO (Universitaire Commissie Onderwijs),
  • de UOC (Universitaire Onderzoekscommissie) en
  • de Senaat.

Op dit moment worden de werkgroep en de klankbordgroep samengesteld.

4. De werkgroep werkt één voorstel uit voor een allocatiemodel met mogelijk één alternatief.

5. Het CvB neemt na nauw overleg met de medezeggenschap en het Centraal Bestuurlijk Overleg een besluit over een allocatiemodel voor de UvA, zodat de begroting 2018 daarop gebaseerd wordt. De GV (Gemeenschappelijke vergadering van de medezeggenschap) heeft instemmingsrecht op dit CvB-besluit.

Lees alle details in het Plan van Aanpak.

Meer informatie

Op allocatie.uva.nl staat alle informatie over deze UvA-brede discussie.