Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA, wordt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Karen Maex, nu nog decaan van de bètafaculteiten van UvA en VU, is benoemd tot rector magnificus van de UvA en lid van het CvB.

Ten Dam en Maex zijn – na unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissies en na ontvangst van de adviezen van de medezeggenschapsorganen en de decanen van UvA en HvA – benoemd door de Raden van Toezicht. Zowel Ten Dam als Maex kunnen rekenen op breed draagvlak binnen de organisaties, aldus de Raden van Toezicht. Zij hebben beiden een lange ervaring in het onderwijs en onderzoek en zullen bijdragen aan een verdere versterking van de UvA en de HvA.

Geert ten Dam: ’De HvA en de UvA hebben me gevormd. Ik heb er gestudeerd en werk er nog steeds met veel plezier. Ik wil me graag inzetten voor toegankelijk en sterk hoger onderwijs in Amsterdam, en voor het verkleinen van de afstand tussen bestuur, en medewerkers en studenten. Met elkaar realiseren we mooi onderwijs en onderzoek dat in verbinding staat met de buitenwereld.’

Karen Maex: ‘In de afgelopen jaren heb ik aan de beide Amsterdamse universiteiten kennisgemaakt met getalenteerde en bevlogen studenten en medewerkers. Het inspireerde mij om in goed overleg met elkaar te werken aan een omgeving waar onderzoek en onderwijs optimaal floreren en ambitie uitstralen. Ik ben blij die weg als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam verder vorm te kunnen geven.’

De nieuwe bestuursleden treden aan per 1 juni. Na de meivakantie zal voor de universitaire en hogeschoolgemeenschap een bijeenkomst georganiseerd worden met Ten Dam en Maex.

Jeroen Oerlemans
Foto's: Jeroen Oerlemans

Over Geert ten Dam

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam (1958) is sinds 1999 hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Daarnaast is zij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot eind 2014 was Ten Dam voorzitter van de Onderwijsraad. Eerder was zij lange tijd rector van de Universitaire Lerarenopleidingen van de UvA en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen van de UvA. De voorzitter van het CvB heeft als aandachtsgebieden strategie, strategische HR, communicatie, internal audit, externe belangenbehartiging, internationale profilering en fondsenwerving. 

Jeroen Oerlemans

Over Karen Maex

Prof. dr. ir. K.I.J. (Karen) Maex (1959) werd op 1 januari 2014 aangesteld als decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de UvA en van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Zij is tevens hoogleraar Nanomaterialen en nano-elektronica aan de UvA en de VU. Voor haar komst naar Amsterdam was Maex vicerector van de KU Leuven. Ook was zij lid van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). De rector magnificus heeft binnen het bestuur onderwijs, onderzoek en internationalisering in portefeuille.

Over de benoemingsprocedure

De nieuwe procedure kwam tot stand na uitgebreid overleg tussen de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA, de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, de decanen van HvA en UvA en de Raden van Toezicht. De medezeggenschap had instemming op het profiel en vaardigde vier kandidaten af voor de benoemingsadviescommissies (twee studenten en twee medewerkers namens UvA en HvA) en had adviesrecht op de benoemingen. Naast de afgevaardigden door de medezeggenschap namen vertegenwoordigers van de decanen van UvA en HvA en de Raden van Toezicht zitting in de benoemingsadviescommissies. Nadat eind vorig jaar de profielen werden vastgesteld, hebben benoemingsadviescommissies in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met kandidaten. Hieruit kwamen de unanieme voordrachten van Ten Dam en Maex voort. Na de voordrachten, medio maart, volgden draagvlakgesprekken met de decanen en de medezeggenschap.