Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In een ‘open brief’ in de Volkskrant van maandag 4 januari bepleiten drie docenten namens ReThink UvA dat de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus UvA niet voldoende openbaar en democratisch is. Hieronder een korte toelichting op (de totstandkoming van) de procedure.

De huidige, nieuwe procedure is tot stand gekomen na uitgebreid overleg tussen de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA, de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, de domeinvoorzitters HvA en decanen UvA en de Raad van Toezicht UvA-HvA.

Gewijzigde procedure

De procedure is daarbij op belangrijke punten veranderd ten opzichte van voorgaande jaren: de medezeggenschap heeft instemming gehad op het profiel, vaardigt vier kandidaten af voor de benoemingsadviescommissies (2 studenten en 2 medewerkers vanuit UvA-HvA) en heeft adviesrecht op de benoemingen.

De academische gemeenschap is daarmee via de gekozen medezeggenschap nauw betrokken bij het profiel, de selectie en benoeming.

Een wervings- en selectiebureau ondersteunt de commissies maar heeft uitsluitend een faciliterende rol.

Vertrouwelijkheid en draagvlak

Er is gezamenlijk met de medezeggenschap en de domeinvoorzitters van de HvA en decanen van de UvA gekozen voor een vertrouwelijke procedure, omdat het risico bestaat dat goede kandidaten zich niet aanmelden als hun kandidatuur publiek wordt.  

In de  brede benoemingsadviescommissies zitten vertegenwoordigers van de studenten en medewerkers (2 per commissie), de decanen en domeinvoorzitters en de Raad van Toezicht.  Deze commissies hebben de taak een kandidaat te zoeken en voor te dragen.

Vervolgens worden nog vertrouwelijke draagvlakgesprekken gevoerd met de medezeggenschap,  decanen en domeinvoorzitters, die advies kunnen uitbrengen. In de gezamenlijk afgesproken procedure is – zoals wel werd gesuggereerd – hiervoor geen vaste periode bepaald. Er zal een redelijke termijn gelden, waarbij ruimte is voor de draagvlakgesprekken met de medezeggenschap,  decanen en domeinvoorzitters, die vervolgens zo spoedig als mogelijk advies zullen uitbrengen.

De uiteindelijke benoeming vindt, conform de wet, plaats door de Raad van Toezicht.