Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studenten op de Roeterseilandcampus zien goede informatie over beschikbare studieplekken als hét onderwerp waarover zij geïnformeerd willen worden, zo blijkt uit een onderzoek naar de campuscommunicatie dat Ruigrok / Netpanel eind 2015 hield onder 653 UvA-studenten.

Op nummer 2 komt informatie over openingstijden, gevolgd door ICT (desktops, wifi, bring your own device-plekken), bereikbaarheid, cateringvoorzieningen, printvoorzieningen en fietsenstallingen. Voor de overgrote meerderheid is student.uva.nl de meest gebruikte bron van informatie, gevolgd door medestudenten, de campusplattegrond en de informatievoorziening op locatie (borden, schermen, posters).

Liefst per e-mail

42% van de studenten op de Roeterseilandcampus zou het liefst maandelijks door de UvA worden geïnformeerd over algemene onderwerpen die te maken hebben met de locatie, terwijl 30% juist aangeeft dit alleen te willen als het echt noodzakelijk is. De overgrote meerderheid wordt het liefst geïnformeerd via een e-mail of een digitale nieuwsbrief, of het nu gaat om algemene ontwikkelingen op de campus, aangepaste openingstijden, voorzieningen of evenementen.

Campusontwikkeling: meer informatie nodig

58% van de Roeterseilandcampus-studenten weet dat de UvA werkt aan de ontwikkeling van vier stadscampussen. 60% geeft aan het ook ‘(zeer) belangrijk’ te vinden om te worden geïnformeerd over deze ontwikkeling en met name ook over de bijbehorende werkzaamheden. Die informatievoorziening kan beter want 32% geeft aan hier ‘nooit’ informatie over te ontvangen. Op de vraag of de informatie die zij wel ontvangen over de campusontwikkeling en werkzaamheden compleet is, antwoordt 20% van de respondenten ‘(helemaal) mee eens’, 31% ‘neutraal’, 37% ‘(helemaal) oneens’ en 11% ‘geen mening’. Er is vooral behoefte aan meer praktische informatie en planningen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De diverse afdelingen en organisatieonderdelen die zich bezighouden met communicatie gaan de uitkomsten van onderzoek gebruiken om de communicatie over de campus te verbeteren en waar nodig te intensiveren.