Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Zorg voor voldoende frisse lucht. Het is één van de vier basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar hoe zit het met de ventilatie in de gebouwen op de UvA? In dit artikel zetten we de belangrijkste zaken op een rij.

Kan ik veilig werken en studeren in de gebouwen?

Een veilige werk- en studieomgeving op de UvA heeft prioriteit. Al onze gebouwen voldoen aan de RIVM-richtlijnen voor ventilatie. Je kunt bij ons dus veilig werken en studeren.

Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft hebben we onderhoudscontracten voor ventilatiesystemen afgesloten en voeren wij regelmatig metingen uit. De ingeblazen lucht in de onderwijsruimten op de UvA wordt systematisch gecheckt. Bij twijfel of storingen onderzoeken we de locatie en nemen we technische of organisatorische maatregelen, het kan voorkomen dat we een ruimte of gebouw tijdelijk sluiten als dat nodig is.

Hoe werkt de ventilatie in de UvA-gebouwen? 

Op de UvA hebben we drie soorten ventilatie: natuurlijke (meestal via een raam) en mechanische (via een afzuigsysteem) en een combinatie van beide.

Dat komt omdat onze gebouwen verschillende bouwjaren hebben. In de oude gebouwen is natuurlijke ventilatie aanwezig. Vaak aangevuld met mechanische ventilatie of luchtafzuiging om de trek te garanderen. Welke variatie ook aanwezig is; in alle gebouwen is er aanvoer van schone lucht en afvoer van vuile lucht. Zodat aerosolen die virusdeeltjes kunnen bevatten worden afgevoerd. Ook voorkomen we recirculatie van lucht als dat een risico oplevert.

Wat moet ik zelf doen om de ruimte te ventileren?

In ruimtes waar alleen natuurlijke ventilatie aanwezig is, moet je extra buitenlucht binnenlaten door ramen en deuren open te zetten.

Het RIVM geeft aan: ramen en deuren iedere 1-2 uur tegen elkaar open te zetten gedurende 10-15 minuten. Als een ruimte alleen natuurlijke ventilatie heeft, staat dat aangegeven bij de ingang. Hier staat ook wat het maximumaantal personen voor die ruimte is.

Wil je zelf een extra ventilator neerzetten? Als je alleen in de ruimte zit is dat geen probleem. Zit je met meer mensen in een ruimte, dan moet je eerst beoordelen of de luchtstroom niet van de ene persoon rechtstreeks naar de ander gaat. Dat is een ingewikkelde procedure. Om die reden adviseert het RIVM om dergelijke ventilatoren niet zomaar te gebruiken.

Wat doen jullie bij een storing of twijfel over de ventilatie?

Na een melding nemen we gelijk actie. We hebben ons meldsysteem zo ingericht dat klachten over ventilatie de hoogste prioriteit hebben.

Als er klachten binnenkomen doen we eerst een controlemeting; een CO2-meting of volumemeting. Als blijkt dat de ventilatie niet op orde is, grijpen we in. Het liefst doen we een technische ingreep, omdat we de impact op het onderwijs of werk in de ruimte zo klein mogelijk willen houden. Als dat niet genoeg is, nemen we organisatorische maatregelen. Dat kan betekenen dat er in een ruimte of gebouw tijdelijk geen onderwijs meer mogelijk is of aantallen worden bijgesteld. Studenten en medewerkers die hier hinder van ondervinden worden dan op de hoogte gebracht.

Als het warm of benauwd is in een ruimte, is de ventilatie dan slecht?

Dat hoeft niet. Klimaat en ventilatie zijn twee verschillende dingen, maar het kan soms lijken dat ze een verband hebben.

In sommige ruimtes is de koeling uitgezet omdat we willen voorkomen dat dezelfde lucht nog eens in dezelfde ruimte wordt geblazen (recirculatie). Hierdoor kan het soms warmer worden in die ruimtes. De ruimte kan soms benauwd aanvoelen. Maar dat betekent niet dat de ventilatie niet op orde is.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de ventilatie?

Bij vragen over ventilatie of in geval van storingen of klachten kun je contact opnemen met de Servicedesk FS, 020 525 1403 of servicedesk-fs@uva.nl. Je kunt ook zelf direct een melding doen via het meldingsformulier. Als de melding bij ons binnenkomt, nemen we contact met je op en onderzoeken de ruimte. Als het nodig is, nemen we maatregelen.

Voor meer informatie over ventilatie kun je terecht in de AZ-lijst: