Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tijdens het online seminar 'What's the future of lectures?' delen docenten en studenten hun ervaringen en kennis over de online hoorcolleges die zijn opgedaan in het afgelopen jaar en zetten die naast het perspectief van gastspreker dr. Emily Nordmann. Het seminar biedt voeding voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs en grootschalige hoorcolleges voor het komende collegejaar.

Kerngegevens van evenement What is the future of lectures?
Datum 2 juni 2021
Tijd 15:00 -17:00

Afgelopen jaar zijn heel veel hoorcolleges online gegeven. Geregeld werden de traditionele hoorcolleges voor grote groepen studenten online in een aangepaste vorm aangeboden, bijvoorbeeld met de inzet van micro colleges en kennisclips. 

De actuele vraag is wat de plaats en vorm van grootschalige hoorcolleges in het nieuwe collegejaar 2021-2022 moet zijn. In het seminar zetten we het perspectief van docenten, studenten en gastspreker Emily Nordman naast elkaar en gaan met elkaar in dialoog over de toekomst van colleges. Ondere andere prof. dr. Peter van Baalen geeft tijdens dit seminar een bijdrage.

Programma

15.00 Start en welkom Dr. Mariska Min-Leliveld
  Docentenperspectief Prof. dr. Peter van Baalen
  Studentenperspectief Nina Hol (voorzitter Centrale Studentenraad)
15.20 Gastspreker Dr. Emily Nordmann
15.50 Break out sessie 1 Dialoog over verschillende perspectieven in kleine groep
16.20 Break out sessie 2 Dialoog over verschillende perspectieven in kleine groep
16.45 Debat: Wat is de toekomst van hoorcolleges?  
17.00 Einde van het seminar  

Hoorcolleges heroverwegen

In zijn bijdrage betoogt prof. dr. Peter van Baalen dat de prominentie van het (web)hoorcollege aan een serieuze herziening toe is. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de studenten de hoorcolleges niet bijwoont en de opnames van de colleges ook niet thuis bekijkt. Van Baalen noemt dit de Crisis van de Hoorcolleges. De discussie over de vervanging van hoorcolleges door opgenomen hoorcolleges en de vrees voor een lage opkomst vanwege de beschikbaarheid van deze opgenomen hoorcolleges zijn volgens Van Baalen een weerspiegeling van de onterechte prominentie van hoorcolleges. Digitale video- en audiotechnologieën maken het mogelijk een grote variëteit aan colleges te produceren die kunnen worden gebruikt in nieuwe cursusontwerpen, inclusief in de traditionele vorm van hoorcolleges. Het vinden van het meest geschikte blended cursusontwerp voor verschillende leerdoelen en uiteenlopende groepen studenten is een van de grootste onderwijsuitdagingen van onze tijd.

Tijdens haar bijdrage zal Nina Hol (voorzitter Centrale Studentenraad) ingaan op de verschillende perspectieven van studenten. Meningen verschillen, en dit is onder andere afhankelijk van welke studie een student doet. Hol gaat in op de mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs, en de kansen die geboden worden bij het heroverwegen van hoorcolleges. Er zijn qua digitalisering grote stappen gezet het afgelopen jaar. Hieruit volgen discussies over de toekomst van ons onderwijs. Wat hebben we afgelopen jaar gezien dat werkt, en wat moet absoluut terug naar het oude normaal? Nina betoogt dat interpersoonlijke interactie word geminimaliseerd met online onderwijs, waardoor online onderwijs geen vervanging dient te zijn van het traditionele lesgeven. Wel kan digitalisatie innovatieve oplossingen bieden voor de gebreken in het klassieke scholingsaanbod. Zo horen grootschalige hoorcolleges niet tot de ideale vorm van onderwijs, en zouden deze vervangen moeten worden door interactief onderwijs op locatie, waarbij het voorbereidende onderwijs op grote schaal digitaal terug te vinden is. 

Prof. dr. Peter van Baalen

Over prof. dr. Peter van Baalen

Peter van Baalen is hoogleraar Informatiemanagement en Digitale Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens onderwijsdirecteur van het College of Economics and Business van deze universiteit en voormalig vice-provoost Innovatie in Onderwijs en Leren. Zijn onderzoek richt zich op de impact van digitale technologieën op organisaties en op werk. Van Baalen schreef ook verschillende artikelen over het hoger onderwijs en onderzoeksartikelen in wetenschappelijke tijdschriften zoals o.a. Journal of Information Technology, European Journal of Information Systems en European Management Journal.

Over Nina Hol

Nina is voorzitter van de Centrale Studentenraad en heeft vorig jaar ook de functie van vicevoorzitter van de facultaire studentenraad der rechtsgeleerdheid vervuld. Nina is rechtenstudent en zit in de afrondende fase van haar bachelor.

Dr Emily Nordmann

Over dr. Emily Nordmann

Dr. Emily Nordmann is docent aan de School of Psychology van de Universiteit van Glasgow. Zij doceert onderzoeksmethoden, individuele verschillen en programmering. Haar expertise ligt op het gebied van eerstejaars cursusontwerp en leiderschap. Nordmann's onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tussen technologie en leren, in het bijzonder het vastleggen van colleges en hoe dit kan worden gebruikt als een effectief studie-instrument en de impact op studenten met een bredere participatieachtergrond. Sinds de start van COVID-19 is zij actief betrokken bij de overgang naar online leren voor docenten en studenten.