Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Resultaten

De resultaten van de UvA-panel onderzoeken worden gebruikt om het beleid, de dienstverlening en de faciliteiten aan de UvA te verbeteren. Hier kun je de resultaten en eventuele vervolgacties teruglezen.

 • Resultaten onderzoek bekendheid Nationale Studenten Enquête

  Bureau Communicatie deed onderzoek naar de bekendheid van de Nationale Studenten Enquête (NSE): wat zijn voor studenten redenen om de NSE wel of niet in te vullen? Hoe worden studenten het liefst om de hoogte gehouden over de NSE? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat met een online vragenlijst via het UvA-panel onder studenten werd uitgezet. Hieronder vind je de resultaten:

  • 94% van de gevraagde studenten zegt bekend te zijn met de NSE.
  • Studenten die bekend zijn met de NSE hebben hierover gehoord via hun studentenmail (37.7%), de UvA-studenten nieuwsbrief (27.3%), hun facultaire nieuwsbrief (9.8%), Canvas (9.3%), social media (7.7%), via student.uva.nl (3.8%) of via hun studievereniging (1.1%).
  • 91.1% zegt de NSE in te hebben gevuld, 8.9% heeft dit niet gedaan.
  • De belangrijkste redenen om de NSE in te vullen zijn “Ik vind het belangrijk dat de UvA weet wat er aan de universiteit verbeterd kan worden” (21.1%), “Ik vind het belangrijk dat de UvA weet wat er aan mijn opleiding verbeterd kan worden” (21.1%) en “Ik wil graag mijn stem laten horen” (19%).
  • De belangrijkste redenen om de NSE niet in te vullen zijn een gebrek aan tijd (37.5%), niet weten waarvoor de resultaten gebruikt worden (12.5%) en de link om de NSE in te vullen kwijt zijn (12.5%).
  • Studenten geven aan graag op de hoogte gehouden te worden over wat de UvA doet met de resultaten van de NSE via de UvA-studenten nieuwsbrief (30.6%), hun studentenmail (28.2%), de nieuwsbrief van hun faculteiten (19.4%), de UvA social media kanalen (15.5%) en nieuwsberichten op student.uva.nl (6.5%).

  Aan dit onderzoek hebben 85 studenten meegedaan. De resultaten zijn een interessante verkenning van het onderwerp en laten mogelijke verbeterpunten zien, maar het aantal respondenten is te laag om representatief te zijn voor de hele studentenpopulatie.

 • Resultaten onderzoek Lean Testing Team Glass

  Team Glass bouwt een nieuwe applicatie (mobile first) die studenten toont wat zij moeten doen om hun diploma te halen en acties faciliteert die nodig zijn om dit te bereiken. Via Lean testing vraag Team Glass regelmatig in interviews aan studenten welke onderdelen van de app wel of niet passen bij hun verwachtingen. Tijdens het onderzoek gebruiken studenten de app in real-time zodat direct duidelijk is wat zij er wel en niet handig aan vinden. Zo haalt Team Glass feedback op over de gebouwde functionaliteiten van de app en kunnen deze worden aangepast waar nodig. Uit het onderzoek naar studieplanning en vakaanmelding bleek dat:

  • Studenten behoefte hebben aan overzicht over hun studieplanning en graag het effect zien van het wel of niet halen van een vak
  • Studenten die moeite hebben met hun studieplanning snel contact opnemen met een studieadviseur
  • Het ‘first come, first serve’ principe dat de UvA handhaaft voor vakaanmelding als oneerlijk voelt

  Uit de applicatie test kwam naar voren welke informatie de app per vak moet laten zien en dat studenten enthousiast zijn over het gemak en de snelheid waarmee ze acties kunnen uitvoeren in de ‘to-do’-list van de app.

  Uit de laatste test bleek onder andere dat studenten deze manier van werken waarderen; vooral het overzicht en de simpelheid. "Veel beter dan we het hadden" zei één student. Ook waren studenten enthousiast over de invloed op hun rooster en het kunnen ruilen van werkgroepen. Verbeterpunten vonden we in de vindbaarheid van het doorgeven van rooster voorkeuren en het ruilen van werkgroepen. Deze verbeterpunten zijn door het team direct opgepakt. 

  Deze onderzoeken zijn onderdeel van een langlopende reeks. Input hieruit wordt gebruikt om de (mobiele) applicatie van Team Glass verder te ontwikkelen en voor vervolgonderzoeken naar deze app onder studenten.

 • Resultaten onderzoek naar notificaties

  Team GGSD deed onderzoek naar wat studenten vinden van pushinformatie: hoe willen ze het ontvangen, in welke categorieën en welke wensen en verwachtingen hebben studenten bij het ontvangen van die informatie? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat met een online vragenlijst via het UvA-panel onder studenten werd uitgezet. De resultaten waren:

  • Studenten vinden e-mail het belangrijkste kanaal voor pushinformatie en zien de hoeveelheid mails vanuit de UvA over het algemeen als ‘wel prima’
  • Het lezen van mails doen studenten selectief op basis van het onderwerp en de afzender
  • Op het eerste gezicht is het vaak onvoldoende duidelijk wat belangrijke mails zijn
  • Studenten willen graag personalisatie van pushinformatie en vinden het vervelend en verwarrend als zij pushinformatie krijgen die niet (meer) van toepassing is
  • Studenten willen graag zelf invloed uitoefenen op de informatie die zij ontvangen en alleen écht belangrijke en urgente berichten op hun telefoon ontvangen
  • Qua kanalen willen studenten één plek voor pushinformatie vanuit de UvA, maar niet nóg een plek

  De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van een nieuwe studentensite / app, waarin wordt gewerkt aan het beter structureren van pushinformatie richting studenten.

 • Resultaten onderzoek nieuwe studenten website/app

  Team WISH bouwt een nieuwe studentensite/app die studenten helpt om goed geïnformeerd te zijn. Via lean testen vraagt team WISH regelmatig in interviews aan studenten of de gebruiksvriendelijkheid van de studentensite/app goed is en welke onderdelen van de app wel of niet passen bij de verwachtingen van de studenten. Tijdens het onderzoek gebruiken studenten de app in real-time zodat direct duidelijk is wat zij er wel en niet handig aan vinden. Zo haalt team WISH feedback op over de gebouwde functionaliteiten van de app en kunnen deze worden aangepast waar nodig.

  Uit eerdere onderzoeken bleek onder andere dat:

  • De opleidingsfilter intuïtiever gemaakt moet worden en nog niet door alle studenten wordt gebruikt, waardoor zij opleidingsspecifieke informatie missen
  • Het verschil tussen contactpersoon en contactgegevens verduidelijkt moet worden
  • De titels actiever geschreven moeten worden en de hoeveelheid tekst verminderd
  • De in-page navigatie niet direct opvalt, maar wel door studenten wordt gewaardeerd.

  Deze resultaten zijn inmiddels verwerkt in de doorontwikkeling van de website. In het laatste onderzoek is gekeken naar harmonica’s, oftewel uitklapteksten. Het onderzoeksteam wilde weten of deze harmonica’s studenten helpen bij het vinden van antwoorden op de vragen die zij hebben. Hieruit bleek dat:

  • Harmonica’s studenten inderdaad helpen met vinden wat zij zoeken
  • De harmonica’s zorgen voor overzicht en focus, maar vooral bij lange pagina’s met informatie die niet voor iedereen van toepassing is
  • Korte titels zijn voor studenten beter te scannen en bieden meer overzicht
  • Het opleidingenfilter in het rode blok valt op, toch kiezen studenten er soms voor om hun opleiding niet te selecteren waardoor ze soms opleidingsspecifieke informatie missen.

  Studenten waarderen dat er een nieuwe studentensite komt en zijn hier over het algemeen positief over; de site wordt gezien als overzichtelijk en duidelijk. Ze vinden de bestaande studentensite vaak onduidelijk en hopen dat de nieuwe studentensite dit probleem zal verhelpen.

 • Resultaten onderzoek bewustwordingscampagne sociale veiligheid

  De UvA-bewustwordingscampagne gaat over ongewenst gedrag binnen de universiteit. De campagne wil medewerkers en studenten helpen herkennen wat het is, wat je eraan kunt doen en hoe je het bespreekbaar kunt maken. Middels kwantitatieve en kwalitatieve methoden werd gevraagd wat de deelnemers van de campagne vinden: het ontwerp, de opzet en of ze de inhoud herkenbaar vinden.

  Belangrijkste resultaten uit de online vragenlijst (137 medewerkers, 84 studenten):

  • Zowel studenten als medewerkers vinden het onderwerp en het aankaarten van situaties die voorkomen in de campagne belangrijk
  • Bewustwording over en het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag worden herkend als doel van de campagne
  • Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor voorlichting:
   1. 68% van de studenten geeft aan dat ze niet weten waar ze terecht kunnen als ze zelf met een onveilige situatie of ongewenst gedrag op de UvA te maken hebben, 28% van de medewerkers
   2. Gedragscode bij studenten nog te onbekend (35% van de studenten is bekend met de gedragscode), bij medewerkers kan de bekendheid verder vergroot worden (58% van de medewerkers is bekend met de gedragscode)
  • 80% van de medewerkers en 70% van de studenten kan zich in de verschillende, geschetste situaties herkennen (12 situaties voor medewerkers, 9 voor studenten)
  • Studenten zijn positiever over het ontwerp dan medewerkers. Deze feedback heeft ertoe geleidt dat het ontwerp wordt aangepast naar een rustigere vormgeving voor uitingen met quotes. Verder over het ontwerp:
   1. De toonzetting is goed
   2. Het ontwerp is herkenbaar als een uiting van de UvA
   3. Het is belangrijk zo goed mogelijk in één oogopslag duidelijk te maken waar de campagne over gaat (en dat dat breder is dan de quote op de poster)
  • Medewerkers geven mee: zorg voor een goed stappenplan en handelingsperspectief, zorg ervoor dat de leidinggevende medewerkers kan helpen hiermee
  • Studenten geven mee: zorg dat de campagne ook voor studentenverenigingen en -organisaties beschikbaar is, zorg voor voorlichting waar je terecht kunt

  Op de uitnodiging om deel te nemen aan interviews om door te praten over de campagne reageerden 39 medewerkers en 26 studenten. Vijf studenten en vijf medewerkers gaven aan waar en hoe de campagne deel kan uitmaken van hun studie- of werkomgeving, hoe de conceptuitingen op hen overkomen en wat er belangrijk is als ze vervolgens meer informatie willen over het onderwerp op webpagina’s. Dit leverde waardevolle inzichten voor de verdere ontwikkeling van de vormgeving, de quotes, de campagnepagina en de verdiepende pagina met meer informatie.

 • Resultaten onderzoek Studievergelijker

  De UvA is bezig een studievergelijker te ontwikkelen. Hierin kunnen aankomende bachelor- en masterstudenten opleidingen aan de UvA op geselecteerde elementen vergelijken. 6 studenten uit het UvA-panel hebben het prototype van de studievergelijker getest en daar hun feedback op gegeven. In het onderzoek hebben we geleerd dat de studievergelijker bruikbaar en relevant is voor studenten. Het biedt studenten overzicht en beter begrip van de inhoud van de studie. Enkele (kleine) aanpassingen aan de vorm en inhoud van de studievergelijker kan de functionaliteit nog bruikbaarder en relevanter maken. Qua gebruiksvriendelijkheid verdient vooral de route naar de studievergelijker verbetering. De studievergelijker is nu nog niet voor alle studenten intuïtief vindbaar.

 • Resultaten onderzoek Computational Social Science

  Vanaf september 2022 start de nieuwe Engelstalige bachelor Computational Social Science op de UvA. Op de studiekiezerswebsite van de UvA is veel informatie te vinden over deze nieuwe opleiding. De FMG wilde weten of deze nieuwe teksten met algemene informatie, het studieprogramma, toelatingseisen, open dagen en meer duidelijk zijn en goed aansluiten bij scholieren/studenten. Vijf eerstejaars studenten van verschillende opleidingen hebben de opleidingspagina’s op de website doorgelezen en daar via interviews hun feedback opgegeven. Hieruit bleek dat teksten over het studieprogramma en de carrièreperspectieven meer verduidelijking en relevantie nodig hebben. Het team gaat dit toevoegen op de website. Zo heeft de studiekiezer straks een beter begrip van deze bachelor.

 • Resultaten onderzoek duurzaamheidscommunicatie

  Voor de UvA is duurzaamheid een belangrijk thema. Om te onderzoeken in hoeverre studenten en medewerkers weten wat de UvA doet op het gebied van duurzaamheid en hoe zij kunnen helpen bij de verduurzaming is het UvA-panel ingezet. De belangrijkste resultaten waren:

  • 31% van de studenten en 27% van de medewerkers is het (helemaal) eens met de stelling dat zij voldoende worden geïnformeerd over duurzaamheid binnen het onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.
  • Veel studenten en medewerkers zijn ervan op de hoogte dat drinkwater in plastic flesjes niet meer wordt verkocht op de UvA sinds de zomer van 2021.
  • De meeste studenten en medewerkers waren er niet van op de hoogte dat de UvA in 2040 de doelstellingen uit het Parijsakkoord wil hebben bereikt.
  • 36% van de medewerkers weet hoe zij kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de universiteit, terwijl slechts 21% van de studenten hiervan op de hoogte is.
  • Zowel medewerkers (80%) als studenten (85%) vinden het erg belangrijk dat de duurzaamheid een rol speelt tijdens het onderwijs.
  • 88% van de medewerkers en studenten vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan duurzaamheid binnen het onderzoek.

  De resultaten van het onderzoek worden ingezet om de communicatie over het thema duurzaamheid te verbeteren. De communicatie draagt indirect bij aan een duurzamere universiteit.

 • Resultaten tevredenheidsonderzoek UvA-panel

  Het UvA-panel team wilde na 1 jaar bestaan van het UvA-panel de tevredenheid van haar panelleden onderzoeken. Wat vinden panelleden van het aantal uitnodigingen voor onderzoek die ze ontvangen? Is de vergoeding voldoende? Waarom zijn ze lid van het panel? Deze vragen stonden centraal in de online vragenlijst die onder alle leden van het UvA-panel is uitgezet. De resultaten zijn als volgt: 

  • 57% van de respondenten vindt dat zij precies genoeg uitnodigingen voor onderzoek krijgen, 7% vindt dat zij (veel) te veel uitnodigingen krijgen en 30% vindt dat zij (veel) te weinig uitnodigingen krijgen 
  • 35% van de respondenten vindt de vergoeding voor deelname aan onderzoek gemiddeld, 8% vindt deze hoog en 41% vindt deze (veel) te laag 
  • De belangrijkste redenen voor respondenten om mee te doen aan onderzoek zijn omdat zij de UvA willen helpen verbeteren (92%), omdat ze deelnemen aan onderzoek leuk vinden (77%), omdat onderwerpen hun aanspreken (69%) en de vergoeding (67%). 

  Aan dit onderzoek hebben 157 studenten meegedaan. Met de resultaten gaat het UvA-panel hard aan de slag om het UvA-panel verder te verbeteren. We willen jullie ontzettend bedanken voor jullie input! 

Wil jij voortaan ook graag meepraten over dit soort onderwerpen? Meld je nu aan voor het UvA-panel! Je krijgt dan een aantal keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan onderzoeken.