Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Resultaten

De resultaten van de UvA-panel onderzoeken worden gebruikt om het beleid, de dienstverlening en de faciliteiten aan de UvA te verbeteren. Hier kun je de resultaten en eventuele vervolgacties teruglezen.

 • Resultaten onderzoek bekendheid Nationale Studenten Enquête

  Bureau Communicatie deed onderzoek naar de bekendheid van de Nationale Studenten Enquête (NSE): wat zijn voor studenten redenen om de NSE wel of niet in te vullen? Hoe worden studenten het liefst om de hoogte gehouden over de NSE? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat met een online vragenlijst via het UvA-panel onder studenten werd uitgezet. Hieronder vind je de resultaten:

  • 94% van de gevraagde studenten zegt bekend te zijn met de NSE.
  • Studenten die bekend zijn met de NSE hebben hierover gehoord via hun studentenmail (37.7%), de UvA-studenten nieuwsbrief (27.3%), hun facultaire nieuwsbrief (9.8%), Canvas (9.3%), social media (7.7%), via student.uva.nl (3.8%) of via hun studievereniging (1.1%).
  • 91.1% zegt de NSE in te hebben gevuld, 8.9% heeft dit niet gedaan.
  • De belangrijkste redenen om de NSE in te vullen zijn “Ik vind het belangrijk dat de UvA weet wat er aan de universiteit verbeterd kan worden” (21.1%), “Ik vind het belangrijk dat de UvA weet wat er aan mijn opleiding verbeterd kan worden” (21.1%) en “Ik wil graag mijn stem laten horen” (19%).
  • De belangrijkste redenen om de NSE niet in te vullen zijn een gebrek aan tijd (37.5%), niet weten waarvoor de resultaten gebruikt worden (12.5%) en de link om de NSE in te vullen kwijt zijn (12.5%).
  • Studenten geven aan graag op de hoogte gehouden te worden over wat de UvA doet met de resultaten van de NSE via de UvA-studenten nieuwsbrief (30.6%), hun studentenmail (28.2%), de nieuwsbrief van hun faculteiten (19.4%), de UvA social media kanalen (15.5%) en nieuwsberichten op student.uva.nl (6.5%).

  Aan dit onderzoek hebben 85 studenten meegedaan. De resultaten zijn een interessante verkenning van het onderwerp en laten mogelijke verbeterpunten zien, maar het aantal respondenten is te laag om representatief te zijn voor de hele studentenpopulatie.

 • Resultaten onderzoek Lean Testing Team Glass

  Team Glass bouwt een nieuwe applicatie (mobile first) die studenten toont wat zij moeten doen om hun diploma te halen en acties faciliteert die nodig zijn om dit te bereiken. Via lean testing vraagt Team Glass regelmatig in interviews aan studenten of wat het team denkt over de gebruiksvriendelijkheid van de app klopt en welke onderdelen van de app wel of niet passen bij de verwachtingen van de studenten. Tijdens het onderzoek gebruiken studenten de app in real-time zodat direct duidelijk is wat zij er wel en niet handig aan vinden. Zo haalt Team Glass feedback op over de gebouwde functionaliteiten van de app en kunnen deze worden aangepast waar nodig. Uit het onderzoek naar studieplanning en vakaanmelding bleek dat:

  • Studenten behoefte hebben aan overzicht over hun studieplanning en graag het effect zien van het wel of niet halen van een vak
  • Studenten die moeite hebben met hun studieplanning snel contact opnemen met een studieadviseur
  • Het ‘first come, first serve’ principe dat de UvA handhaaft voor vakaanmelding als oneerlijk voelt

  Uit de applicatie test kwam naar voren welke informatie de app per vak moet laten zien en dat studenten enthousiast zijn over het gemak en de snelheid waarmee ze acties kunnen uitvoeren in de ‘to-do’-list van de app.

  Dit onderzoek is onderdeel van een langlopende reeks onderzoeken. Input hieruit wordt gebruikt om de (mobiele) applicatie van Team Glass verder te ontwikkelen en voor vervolgonderzoeken naar deze app onder studenten.

 • Resultaten onderzoek naar notificaties

  Team GGSD deed onderzoek naar wat studenten vinden van pushinformatie: hoe willen ze het ontvangen, in welke categorieën en welke wensen en verwachtingen hebben studenten bij het ontvangen van die informatie? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat met een online vragenlijst via het UvA-panel onder studenten werd uitgezet. De resultaten waren:

  • Studenten vinden e-mail het belangrijkste kanaal voor pushinformatie en zien de hoeveelheid mails vanuit de UvA over het algemeen als ‘wel prima’
  • Het lezen van mails doen studenten selectief op basis van het onderwerp en de afzender
  • Op het eerste gezicht is het vaak onvoldoende duidelijk wat belangrijke mails zijn
  • Studenten willen graag personalisatie van pushinformatie en vinden het vervelend en verwarrend als zij pushinformatie krijgen die niet (meer) van toepassing is
  • Studenten willen graag zelf invloed uitoefenen op de informatie die zij ontvangen en alleen écht belangrijke en urgente berichten op hun telefoon ontvangen
  • Qua kanalen willen studenten één plek voor pushinformatie vanuit de UvA, maar niet nóg een plek

  De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van een nieuwe studentensite / app, waarin wordt gewerkt aan het beter structureren van pushinformatie richting studenten.

Wil jij voortaan ook graag meepraten over dit soort onderwerpen? Meld je nu aan voor het UvA-panel! Je krijgt dan een aantal keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan onderzoeken.