Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Toelating en inschrijving

De onderstaande punten moeten doorlopen worden om je in te schrijven aan de Universiteit van Amsterdam. Voor bepaalde punten zijn er einddata (deadlines) ingesteld. Voor de juiste informatie kan het best de informatie op de website gebruikt worden.

Belangrijk om te weten

 1. Naast een centrale inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam moet je eerst worden toegelaten tot de universiteit, op grond van je buitenlandse vooropleiding.
 2. Zodra je bent toegelaten, kan je centrale inschrijving worden afgerond. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van het collegegeld.
 3. Let op: het is dus noodzakelijk om beide procedures op tijd te starten. Voor een start in september 2016 dien je vóór 1 mei 2016 een inschrijvingsverzoek in Studielink te doen.
 4. De Application-procedure (voor toelating tot de UvA met een buitenlands diploma) dien je nog eerder te starten.
 5. Wacht dus niet met een inschrijvingsverzoek in Studielink, ook al weet je nog niet of je bent toegelaten.
 6. Mocht je niet toelaatbaar zijn, of je ziet af van studeren aan de UvA, dan kun je het inschrijvingsverzoek in Studielink annuleren (vóór 1 september).
 7. Eventueel reeds betaald collegegeld ontvang je dan terug (alleen bij annulering voor 1 september!).

A. Aanmelden voor toelating tot de UvA

Doorloop het volgende stappenplan, zoals via de Application procedure wordt aangegeven: www.uva.nl/application

Extra aandachtspunten vind je hieronder.

1. Application-formulier invullen (online)

 • Lees de stappen zorgvuldig door. Stap 4 en stap 5, zoals vermeld op de site, mag je overslaan.

2. Documenten verzamelen

 • Vraag zo snel mogelijk gewaarmerkte (gecertificeerde) kopieën van S.O-lijst, cijferlijst en diploma aan bij je middelbare school. Let wel: ook al heb je nog geen diploma, vul het formulier in en stuur in ieder geval een cijferlijst op! 

B. Inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam

Naast de application dien je je ook centraal in te schrijven als student aan de UvA. 

1. Studielink

 • Een inschrijvingsverzoek doe je vóór 1 mei via Studielink:  www.studielink.nl. Hiervoor dien je een inlognaam en wachtwoord in te stellen en eerst een aantal basisgegevens in te vullen.
 • Je ontvangt - vanaf begin mei - via e-mail de bevestiging van de UvA. Neem contact op met de Student Service Desk indien je hier vragen over hebt.

Start inschrijfperiode

 • De inschrijvingsverzoeken voor inschrijving per 1 september worden vanaf begin mei - de start van de inschrijfperiode aan de UvA - door de Studentenadministratie in behandeling genomen.
 • Je ontvangt dan een UvAnetID waarmee je kan inloggen op verschillende sites van de UvA.
 • Voor lotingstudies geldt dat als je bent geselecteerd je een UvAnetID vanaf medio juli ontvangt. Dan is namelijk pas duidelijk of je gaat studeren aan de UvA.

2. Collegegeld 

Voor het afronden van je inschrijving, dien je tijdig het collegegeld te betalen. Voor het betalen van collegegeld in termijnen, dien je te beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer.

Meer informatie vind je op www.uva.nl/collegegeld en www.uva.nl/inschrijven

Studentnummer (UvAnetID) en collegekaart

Na je inschrijvingsverzoek in Studielink ontvang je per e-mail een studentnummer en een wachtwoord, je UvAnetID. Aankomende studenten die vóór begin mei een inschrijvingsverzoek hebben gedaan, ontvangen vanaf begin mei het studentnummer en wachtwoord.

Met je UvAnetID kun je inloggen op je UvA-mail, www.mijnuva.nl en op andere domeinen van de UvA.

Collegekaart

Je collegekaart is je ID bij tentamens, en tevens kun je er korting mee krijgen in theaters, bioscopen, Artis, en bij acties speciaal voor studenten. Je hebt je UvAnetID nodig om een collegekaart aan te vragen: 

 • Op www.mijnuvapas.nl log je in om een pasfoto te uploaden. Dit hoeft geen officiële pasfoto te zijn. Wel moet je herkenbaar zijn.
 • De kaart wordt enkele dagen later door de UvA verstuurd (soms duurt dat iets langer).
 • Indien je correspondentieadres (in Studielink) een Nederlands adres is, ontvang je daar per reguliere post je collegekaart.
 • Indien je een niet-Nederlands correspondentieadres in Studielink hebt vermeld, kun je je kaart ophalen bij een van de Servicepoints. Je ontvangt bericht per e-mail over wanneer je de collegekaart kan ophalen en bij welk servicepoint. Zie www.uva.nl/collegekaart voor meer informatie.
 • Kaarten die vanaf eind september worden aangevraagd, worden niet meer per post verstuurd, maar kun je ophalen bij een servicepoint. 

Lotingstudies

De bacheloropleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Bio-medische wetenschappen en Psychobiologie kennen een numerus fixus. Dat betekent dat studenten vooraf worden geselecteerd (decentraal, bij de onderwijsinstelling) of ingeloot (centraal, door DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs). Vanaf 2017 vindt er uitsluitend decentrale selectie plaats. 

De verwijzing naar de procedures voor (de)centrale selectie voor de afzonderlijke opleidingen vind je in de beschrijving van de bacheloropleiding onder Toelating en inschrijven. 

Afronding inschrijving

Je inschrijving wordt afgerond  zodra

 • je het collegegeld hebt voldaan
 • je bent toegelaten (via een Beschikking) tot de Nederlandstalige bachelor
 • je aan andere voorwaarden hebt voldaan (bijvoorbeeld ingeloot of decentraal geselecteerd voor numerus-fixusopleidingen).

Beschikking (toelating)

 • Nadat  Studentendecanen van de UvA je diploma hebben bekeken en hebben vastgesteld dat je op basis hiervan kan worden toegelaten, wordt er een officiële Beschikking gemaakt. Een exemplaar ontvang je per post. Zorg er dus voor dat de UvA beschikt over je juiste adresgegevens (te vermelden in Studielink).
 • Een tweede exemplaar wordt direct naar de Studentenadministratie van de UvA gestuurd. Zodra de Beschikking door de Studentenadministratie is verwerkt, voldoe je aan de toelatingseisen.

Vragen?

Bij inhoudelijke vragen over je toelating kun je een van de studentendecanen bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Voor vragen over de voortgang van de toelatingsprocedure kun je ook contact opnemen met de Student Service Desk.

Bewijs van inschrijving

Nadat je inschrijving is afgerond ontvang je bericht van Studielink. Een paar dagen na afronding van je inschrijving ontvang je per e-mail je Bewijs van Inschrijving (pdf). Zorg er voor dat je een correct e-mailadres in Studielink hebt vermeld.

MVV en Verblijfsvergunning

Om te kunnen studeren aan de Universiteit van Amsterdam moet je een MVV en een verblijfsvergunning aanvragen, indien je uitsluitend de Surinaamse nationaliteit hebt. De informatie via onderstaande verwijzingen is Engelstalig. Deze procedure wordt gestart zodra wij een aanmelding van jou hebben, ook als je nog geen diploma hebt.