Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studie kiezen en studeren aan de UvA

Hulpmiddelen voor een passende studie

Als je nog niet weet welke studie je wil gaan doen na je vwo-opleiding, kan je bijvoorbeeld een studiekeuzetest doen. Hierdoor kan je ontdekken wat je interesses zijn.

Passende studie kiezen

De UvA heeft de site www.uva.nl/studiekiezen, waar je een Studiekeuzestappenplan kunt downloaden. Hieronder vier redenen waarom het maken van een weloverwogen studiekeuze zo belangrijk is, hoe je die maakt en hoe het Studiekeuzestappenplan je hierbij kan helpen:

1. Studiekeuzestappenplan

Dit Studiekeuzestappenplan geeft een goed beeld van de stappen die je idealiter doorloopt om tot een weloverwogen studiekeuze te komen. In het plan wordt onder meer het verschil tussen het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO) aangegeven en waar je bij het maken van een studiekeuze op moet letten.

2. Maak de juiste keuze

Het wisselen van studie, bijvoorbeeld omdat de keuze niet goed heeft uitgepakt, is niet mogelijk tijdens het collegejaar. Je kunt je namelijk alleen per  september inschrijven. Daarbij krijg je met een vergunning op grond van studie een beperkt aantal jaren om een diploma te behalen. 

3. Studiepunten en verblijfsvergunning 

Belangrijk is dat je jaarlijks voldoende studiepunten behaalt om verlenging van je verblijfsvergunning te krijgen en dat je ingeschreven staat. Ook een tijdelijke uitschrijving is niet mogelijk.

Andere studiekeuzewebsites

Er zijn ook andere sites die je kunnen helpen met een goeie studiekeuze, bijvoorbeeld studiekeuze123.

Alle bachelors van de UvA

De UvA biedt een groot aantal bacheloropleidingen. Selecteer de opleiding die je aanspreekt en lees verder over de opbouw van de studie en de informatie over toelating en inschrijving. De toelatingsprocedures (bijvoorbeeld een verplichte intake) verschillen per opleiding.

Application procedure 

Alle aankomende bachelorstudenten met een niet-Nederlandse vooropleiding (die een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de UvA willen doen), starten de toelating met de Application procedure. 

Lesmethoden en cultuur aan de UvA

Onderwijsverschillen Suriname en Nederland

 • In Suriname is het de lesmethode op de middelbare school wat strakker dan in Nederland.
 • In Nederland gaat een student vrij (op professioneel gebied) met de docent om en wordt vooral de mening en visie van de student geuit.
 • Het stellen van kritische vragen of het bekend maken van onduidelijkheden bij de leerstof wordt serieus genomen.
 • Je vragen, opmerkingen, en eventuele klachten kunnen niet alleen tijdens de contacturen maar ook per mail worden doorgegeven.
 • Verwacht wordt dat de student een actieve oplettende houding heeft.
 • Als student heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan wat de leerstof is, met behulp van de studiehandleiding of door vragen te stellen. Je kan op eigen gelegenheid ervoor zorgen dat je beschikt over de juiste literatuur en ander studiemateriaal.

Soorten onderwijs aan de UvA

De manier van lesgeven op een universiteit verschilt behoorlijk van de manier van lesgeven op de middelbare school. Afhankelijk van de studie varieert de verhouding tussen de onderstaande lesmethoden:

Hoorcolleges: College waarbij er voornamelijk wordt geluisterd, met alle andere jaargenoten van de betreffende studierichting.

Werkgroepen/werkcolleges: Hier wordt er lesgegeven in kleinere groepen en ga je zelf aan de slag gaan met de studiestof.

Practicum: Tijdens de practica worden praktische opdrachten uitgevoerd, zodat je handvaten krijgt om de leerstof beter te begrijpen of om bepaalde vaardigheden aan te leren.

Responsiecollege: Aan het eind van het blok of semester - wanneer alle collegestof is behandeld voor het tentamen - heb je gelegenheid om nogmaals de stof toegelicht te krijgen, als er onderdelen nog niet helemaal duidelijk zijn.

Werkbesprekingen: Tijdens de werkbespreking wordt besproken wat er bij een bepaalde opdracht van je wordt verwacht. Alle praktische informatie die bij de opdracht hoort wordt dan behandeld, zodat je zelf aan de slag kan.

Ervaringen van andere studenten uit Suriname

Wees je ervan bewust dat er verschillen zijn tussen (universitair) onderwijs in Suriname en Nederland.

Surinaamse studenten aan de UvA hebben de volgende verschillen ervaren:

 • De hoeveelheid studiemateriaal is groter (aantal boeken, soms moeilijker in Nederland)
 • Het taalgebruik is anders in Nederland. Minder formeel, bijvoorbeeld.
 • Nederlandse studenten zijn vaak mondiger.
 • Docenten aan de UvA verwachten dat je actief meedoet tijdens colleges en vooral werkgroepen (vragen stelen, opmerkingen maken, aan discussies meedoen)
 • Docenten aan de UvA zijn makkelijk te benaderen
 • Aan de UvA wordt er veel gebruik gemaakt van digitaal materiaal en veel cursusmateriaal staat online.