Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Studentenraadsverkiezingen

Waarom zou ik mezelf kandidaat stellen?

Wil je UvA-studenten vertegenwoordigen in een facultaire studentenraad of in de centrale studentenraad? Op deze pagina lees je over wat het betekent in een studentenraad te zitten, hoeveel tijd je ermee kwijt bent en wat het je allemaal oplevert.

Kandidaat voor de Centrale Studentenraad?
De CSR bestaat uit 14 leden die elk jaar democratisch worden gekozen. Zeven leden worden direct verkozen, de andere zeven worden afgevaardigd uit de facultaire studentenraden.

Binnen de CSR zijn er verschillende functies, zoals de functie van de voorzitter, de vicevoorzitter en drie commissievoorzitters. Zij vormen het Dagelijks Bestuur (DB) van de CSR en werken fulltime, zo’n 40 uur per week.

De zeven andere afgevaardigden werken zo’n 20 uur voor de CSR en nog 15 uur voor hun eigen Facultaire Studentenraad. De twee raadsleden die overblijven, besteden ongeveer 20 uur per week aan de CSR.

Kandidaat voor de Facultaire Studentenraad?
Facultaire studentenraden hebben ieder maximaal 12 leden. Die leden worden allemaal direct gekozen uit de kandidaten van de verschillende partijen die meedoen binnen de faculteit. De facultaire studentenraden zijn opgedeeld in commissies of taakgroepen die zich met specifieke dossiers bezighouden, zoals Onderwijskwaliteit, Huisvesting & Financiën en ICT & Studiefaciliteiten.

Wat heb je er zelf aan?

  • Raadsleden maken deel uit van belangrijke besluitvormingsprocessen en hebben invloed op de manier waarop de universiteit wordt geleid.
  • Raadswerk is leerzaam. Je leert veel van de onderwerpen waarover je advies of instemming moet geven.
  • Je leert nieuwe mensen kennen met wie je een jaar lang intensief samenwerkt.
  • Door raadswerk leer je de UvA beter kennen.
  • Voor het raadswerk ontvang je een bestuursbeurs, je verdient je geld dus gewoon op de campus!
  • Door een beter netwerk binnen de organisatie kan raadswerk een springplank zijn voor je verdere loopbaan.
  • Raadswerk kan een plezierige onderbreking van je studie zijn.
  • Raadsleden kunnen de decaan of het College van Bestuur zeggen hoe ze tegen dingen aankijken.
  • Als raadslid kom je op veel verschillende plekken binnen de universiteit.