Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De studentenpartijen TOF, De Vrije Student en Red UvA doen mee aan de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad van de FGw. Op deze pagina vind je meer over waar deze partijen precies voor staan.

TOF

Als grootste én enige decentrale partij van de FGw strijdt TOF al jaren voor:

 • Een decentrale UvA, waar beslissingen op het laagst mogelijke niveau worden genomen
 • Een meer diverse Faculteit der Geesteswetenschappen, waar elke student zich thuis voelt en er aandacht voor diversiteit is in het curriculum.
 • Sterke opleidingscommissies die in een vroeg stadium betrokken worden bij de vorming van het curriculum.
 • Een faculteit met kwalitatief goed onderwijs, waar de intrinsieke waarde van de Geesteswetenschappen gewaarborgd wordt.
 • Een duurzame faculteit, waar groen en het milieu een grote rol spelen.
 • Een faculteit waar het belang van democratie erkend wordt: waar de dialoog zegeviert en de medezeggenschap gehoord wordt.

Meer over TOF

De Vrije Student

Bij ons staat de vrijheid van de student centraal. Voor het jaarlijkse collegegeld moet de student zich maximaal kunnen ontplooien en beschikken over zo goed mogelijk onderwijs. Door in te zetten op digitalisering, een versoepeld BSA en flexstuderen proberen wij deze visie te realiseren. Het zorgt voor een meer toegankelijke universiteit, waar elke student zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Door ruimte te creëren voor eigen invulling en het genereren van meer persoonlijke aandacht wordt de vrijheid van de student omarmd.

 • Digitalisering: zoveel mogelijk online hoorcolleges, online readers en het volgen van digitale vakken
 • Redelijke kantineprijzen: de huidige kantineprijzen passen niet bij de financiële positie van studenten. Een vers broodje kost al snel vier euro. 
 • Flexstuderen: ook voor studenten die geen vol- of deeltijd studie kunnen/willen volgen moet de mogelijkheid er zijn om per vak te betalen. Daarnaast is ontwikkeling naast je studie belangrijk en biedt flexstuderen daar de oplossing voor. 
 • Voor diversiteit tegen quota: wij zijn voor een diverse universiteit, maar tegen positieve discriminatie. Het huidige diversiteitsbeleid is slechts symptoombestrijding en dit geld kan beter worden geïnvesteerd in beter onderwijs. 
 • Groei van de universiteit gaat ten koste van de kwaliteit: de laatste cijfers uit keuzegids laten zien dat de master opleidingen onder gemiddeld scoren. Daarnaast leidt drastisch groeiend studentenaantal tot mindere kwaliteit van het onderwijs in het algemeen.
 • Versoepeld BSA: er moet meer ruimte zijn voor eigen invulling en extracurriculaire activiteiten. Een BSA remt de maximale ontplooiing van studenten en moet daarom soepeler. 

Meer over De Vrije Student

Red UvA

Red UvA is de enige partij die een uitgesproken activistische houding heeft. Daarmee onderscheiden wij ons sterk van andere partijen. Geloof je na alle verhalen over burn-outs, passieve raadsleden en het gebrek aan macht nog steeds in de medezeggenschap? Dan moet je niet op Red UvA stemmen. Geloof je in solidariteit tussen faculteiten in de strijd tegen rendementsdenken en heb je vertrouwen in mensen met ervaring die daadwerkelijk weten waar ze het over hebben? Dan is Red UvA je stem waard. Wij zullen niet meedoen aan het vijf dagen lang aanschieten van de eerste beste student die door de deur loopt, maar acties organiseren en bijwonen, digitaal informatie over de partij verschaffen en vragen beantwoorden, zoals we ook vorig jaar hebben gedaan.

Red UvA draait zoals vorig jaar niet mee in de studentenraad. Wanneer leden van de partij zetels krijgen, dan geven wij geld wat daarbij komt kijken aan actiegroepen op de universiteit en vluchtelingenorganisaties. Wij doen dit omdat we denken dat het geld daar beter is besteed dan aan de medezeggenschap. Tevens denken wij dat je met acties momenteel meer kan bereiken dan met raadsactiviteiten. We houden dan ook niet op te bestaan na de verkiezingen. We zullen blijven vechten voor een betere universiteit.

Meer over Red UvA