Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De studentenpartijen De Vrije Student, OpRecht en Inter doen mee aan de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad van de FdR. Op deze pagina vind je meer over waar deze partijen precies voor staan.

De Vrije Student

Bij ons staat de vrijheid van de student centraal. Voor het jaarlijkse collegegeld moet de student zich maximaal kunnen ontplooien en beschikken over zo goed mogelijk onderwijs. Door in te zetten op digitalisering, een versoepeld BSA en flexstuderen proberen wij deze visie te realiseren. Het zorgt voor een meer toegankelijke universiteit, waar elke student zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Door ruimte te creëren voor eigen invulling en het genereren van meer persoonlijke aandacht wordt de vrijheid van de student omarmd.

 • Digitalisering: zoveel mogelijk online hoorcolleges, online readers en het volgen van digitale vakken
 • Redelijke kantineprijzen: de huidige kantineprijzen passen niet bij de financiële positie van studenten. Een vers broodje kost al snel vier euro. 
 • Flexstuderen: ook voor studenten die geen vol- of deeltijd studie kunnen/willen volgen moet de mogelijkheid er zijn om per vak te betalen. Daarnaast is ontwikkeling naast je studie belangrijk en biedt flexstuderen daar de oplossing voor. 
 • Voor diversiteit tegen quota: wij zijn voor een diverse universiteit, maar tegen positieve discriminatie. Het huidige diversiteitsbeleid is slechts symptoombestrijding en dit geld kan beter worden geïnvesteerd in beter onderwijs. 
 • Groei van de universiteit gaat ten koste van de kwaliteit: de laatste cijfers uit keuzegids laten zien dat de master opleidingen onder gemiddeld scoren. Daarnaast leidt drastisch groeiend studentenaantal tot mindere kwaliteit van het onderwijs in het algemeen.
 • Versoepeld BSA: er moet meer ruimte zijn voor eigen invulling en extracurriculaire activiteiten. Een BSA remt de maximale ontplooiing van studenten en moet daarom soepeler. 

Meer over De Vrije Student

OpRecht

 • Tegen verschoolsing: studeren lijkt steeds meer op de middelbare school. Aanwezigheidsplicht, fatale scriptie-deadlines en een verplicht digitaal werkboek horen niet thuis op de universiteit.
 • Meer democratie en transparantie: studenten moeten op alle niveaus vertegenwoordigd zijn. De communicatie over belangrijke wijzigingen (zoals nieuwe tentamendata) moet duidelijk en tijdig zijn. Alle vacatures moeten openbaar worden gemaakt.
 • Meer decentralisering: de faculteit moet zijn eigen keuzes kunnen maken, niet het centrale bestuur. Het centrale bestuur moet zich niet bemoeien met de inhoud van onderwijs en onderzoek.
 • Voor alle studenten: wij streven naar een inclusieve en diverse faculteit en zijn er voor alle studenten, ook internationale studenten.

Meer over OpRecht

Inter

Inter is een partij opgericht met de waarden van transparantie en democratie. Wij streven ernaar om deze waarden te waarborgen en te brengen naar de meest invloedrijk bestuurders aan de universiteit, zodat studenten een stem en de mogelijkheid hebben het universiteitsbeleid te beïnvloeden. Door onze wekelijkse, openbare vergaderingen en notulen, kunnen studenten zich in studentenpolitiek verdiepen en leren over welk beleid wordt toegepast op onze universiteit.

Wij streven ernaar om een balans te vinden tussen de interesses van alle studenten, Nederlands én internationaal. Wij geloven dat diversiteit van culturen en sociaal-economische achtergronden onze educatie verrijken. Daarom staan wij voor een inclusievere universiteit.

Onze raadsleden in het rechtenfaculteit zijn op dit moment bezig met zaken als onderwijs, mentale gezondheid, duurzaamheid, digitalisatie, en diversiteit. We geven om de kwaliteit van je onderwijs, je algemene welzijn, je toekomst en je kansen.

Wij Staan Voor:

 • Transparant en democratisch besluiten nemen
 • Kwaliteit van het onderwijs en academische flexibiliteit
 • Meer diversiteit in de achtergronden van studenten
 • Een balans tussen Nederlandse en internationale belangen
 • Verbeterd studentenwelzijn
 • Duurzaam beleid en in de praktijk

Meer over Inter