Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De studentenpartij MFAS doet mee aan de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad van het AMC. Op deze pagina vind je meer over waar deze partij precies voor staat.

MFAS

  • Kwaliteit van onderwijs: het onderwijs dient stimulerend, uitdagend en vormend te zijn zodat studenten aan onze Faculteit opgeleid worden tot de beste artsen, onderzoekers dan wel medisch informatiekundigen. Het basisniveau moet daarom hoog liggen. Studenten moeten zo veel mogelijk ondersteund worden zich daarbij aan te sluiten en uitgedaagd te worden het beste uit zichzelf te halen. Bovendien moeten alle studenten de mogelijkheid en handvatten krijgen boven dit niveau uit te stijgen en hun capaciteiten volledig te benutten. Docenten dienen zowel grote vakinhoudelijke kennis als uitmuntende onderwijsvaardigheden te bezitten. Toetsing dient als middel om op te leiden en is geen doel op zich. Een goede toets sluit aan bij het onderwijs, is bruikbaar, betrouwbaar, beoordeeld op validiteit en heeft een positief effect op studiegedrag. Continue evaluatie is een vereiste voor kwalitatief goed onderwijs. Alleen zo kan het onderwijs tot een hoger niveau gebracht worden.
  • Keuze- en ontwikkelingsvrijheid: studeren is niet alleen om vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op te doen, maar ook om jezelf te ontplooien op andere competenties van het CanMEDS model: communiceren, samenwerken, organiseren, professionaliseren, wetenschap beoefenen en maatschappelijk handelen. Voor optimale ontplooiing van de student is vrijheid onmisbaar. Elke student heeft een eigen interessegebied en moet de mogelijkheid krijgen om zich daar op te richten. De individuele student moet in staat zijn om in zekere mate een eigen opleidingspakket samen te stellen. Dit kan zowel binnen de studie, als buiten de studie: denk aan het volgen van vakken op een andere faculteit, of het opdoen van buitenlandervaring in de vorm van stages. De Faculteit moet haar studenten niet alleen opleiden tot uitstekende medici, maar ook tot breed gevormde academici.
  • Een optimale leeromgeving: de Faculteit moet een academische gemeenschap huisvesten waarin de student wordt gestimuleerd, geïnspireerd en gevormd om zijn of haar excellenties volledig te benutten en aan zijn of haar verbeterpunten te werken. De leeromgeving moet studenten die ondersteuning nodig hebben begeleiden. Er moet een goed gefaciliteerde leeromgeving zijn waar de student zich thuis voelt. Zo kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Meer over MFAS