Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Hoe stel ik mezelf kandidaat?

Wil je UvA-studenten vertegenwoordigen in een facultaire studentenraad of in de centrale studentenraad? Daarvoor moet je jezelf officieel kandidaat stellen. Je kunt je aansluiten bij een bestaande partij of zelf een nieuwe partij oprichten.

Stel jezelf kandidaat namens een bestaande partij

Op centraal en op facultair niveau zijn verschillende partijen actief. Al die partijen hebben verschillende standpunten over de thema's waar studentenraden zich mee bezig houden. Als jij het met die standpunten eens bent, kun je jezelf bij zo'n partij aansluiten. De partijen bepalen zelf wie er op hun kandidatenlijsten komen en overleggen ook over de volgorde van de kandidaten op de lijst. De persoon die is aangewezen als vertegenwoordiger van de partij is ervoor verantwoordelijk dat de kandidatenlijst op tijd bij het Centraal Stembureau wordt ingeleverd. Daarover lees je meer onderaan deze pagina.

Richt zelf een nieuwe partij op

Als je jezelf niet kunt vinden in de standpunten van de bestaande partijen, kun je zelf een nieuwe partij oprichten. Het oprichten van een nieuwe partij is niet ingewikkeld. Hiervoor lever je ook een kandidatenlijst in bij het Centraal Stembureau met daarop tenminste de volgende gegevens:

  • de naam van je partij (maximaal 35 letters)
  • de faculteit waar je mee doet (kan ook op centraal niveau)
  • de namen van de kandidaten van je nieuwe partij (zij moeten ingeschreven staan bij de faculteit waar je partij mee wil doen), hun geboortedatum, mailadres, studentennummer en handtekening. Een partij bestaat uit minimaal één kandidaat.

Daarnaast moet de lijst, bij wijze van steunverklaring, worden ondertekend door vijf mensen die studeren aan de faculteit of de universiteit wanneer de lijst wordt ingediend voor de CSR. De personen die de lijst ondertekenen mogen zelf geen kandidaat zijn.

Kandidatenlijsten inleveren

Kandidatenlijsten van nieuwe en bestaande partijen moeten tussen 14 en 21 april elektronisch worden ingeleverd bij het Centraal Stembureau (CSB). Ook moet iedere individuele kandidaat een bewilligingsverklaring invullen die eveneens moet worden ingeleverd bij het CSB. De bewilligingsverklaring vermeldt welke positie de persoon op de lijst inneemt en is voorzien van de handtekening van de kandidaat. De formulieren dienen elektronisch te worden verstuurd naar: jz-centraalstembureau@uva.nl.

Voor het indienen van een geldige kandidatenlijst zijn bovendien minimaal 5 handtekeningen van stemgerechtigde UvA-studenten vereist. De personen die de lijst ondertekenen, mogen zelf geen kandidaat zijn.

Kiesreglement studentenraadsverkiezingen

Vragen?

Heb je vragen over de kandidaatstelling? Neem dan contact op met het Centraal Stembureau (CSB) van de UvA.