Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Facultaire studentenraden

De Facultaire Studentenraad (FSR) overlegt met de decaan van de faculteit over faculteitsspecifieke zaken zoals studiefaciliteiten, herkansingsmogelijkheden en de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden.

De FSR heeft, net als de Centrale Studentenraad (CSR), adviesrecht en instemmingsrecht. Het instemmingsrecht betekent dat de FSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is. De FSR heeft instemmingsrecht over de OER, die elk jaar in mei herschreven worden.

Het adviesrecht betekent dat de FSR bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De FSR reageert met een advies. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming.

Meer weten over wie er in de FSR zitten, waar ze zich precies mee bezig houden en wanneer er wordt vergaderd? Bezoek de website van jouw Facultaire Studentenraad.

Studentenraad Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG)

Studentenraad Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

Studentenraad Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica (FNWI)

Studentenraad Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW)

Studentenraad Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

Studentenraad ACTA

Studentenraad AMC-UvA