Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Online proctoring

Voor tentamens waar geen alternatief voor is wordt online proctoring, het surveilleren van online tentamens, ingezet binnen de UvA. Op deze manier kunnen tentamens voor grote groepen op afstand plaatsvinden en kan studievertraging worden voorkomen.

Algemeen

 • Wat is online proctoring?

  Online proctoring maakt het mogelijk om online tentamens af te nemen met surveillance op afstand. De UvA gebruikt hiervoor de tool Proctorio. Het systeem herkent verdacht gedrag en geeft aan waar mogelijk fraude heeft plaatsgevonden. Online proctoring is een vorm van digitaal toezicht houden bij toetsen waarbij geen surveillant aanwezig is (of als een toets off-campus wordt gemaakt). Na de toets kan het opgenomen beeld, audio en schermmateriaal worden teruggekeken. Deze vorm van digitaal surveilleren helpt fraude tegen te gaan en zorgt ervoor dat toetsen op een eerlijke manier kunnen plaatsvinden. Deze oplossing voldoet aan de AVG. De Functionaris Gegevensbescherming adviseerde positief, zoals je kunt lezen in het privacy statement.

  Meer weten? Bekijk onderstaande video voor een uitleg over hoe online proctoring werkt, hoe het met je privacy zit, en wat je rechten zijn.

 • Hoe werkt online proctoring?

  De UvA gebruikt voor online proctoring de tool Proctorio. Proctorio is een add-on in de webbrowser van de PC of notebook waarop de student zijn toets maakt. De software registreert wat er te zien en te horen is in de ruimte waar je de toets maakt en wat er gebeurt op het scherm van je device. Het systeem geeft na afloop van een toets, op basis van door de UvA vastgestelde parameters, per kandidaat een risicoscore. Op basis va n deze scores gaat een selecte groep getrainde medewerkers van de UvA, zogenoemde reviewers, aan de slag volgens een met de faculteit afgestemd vast reviewprotocol.

  Na afloop van een toets wordt van alle kandidaten het ID gecontroleerd om vast te stellen dat student A ook daadwerkelijk student A is die de toets maakt. Overige data bekijken de reviewers enkel van kandidaten waarvan de risicoscore daartoe aanleiding geeft. Wanneer een reviewer op basis van dit protocol een mogelijke verdenking van fraude identificeert, wordt een proces-verbaal opgemaakt en overhandigd aan de examencommissie. De reviewers beoordelen dus niet, maar signaleren alleen. De examencommissie onderzoekt en beoordeelt op basis van het proces-verbaal en de vastgelegde informatie in Proctorio.

  De UvA gebruikt voor online examinering de software van Proctorio in combinatie met het centrale toetssysteem TestVision Online (TVO) en in bijzondere gevallen in combinatie met Canvas Quizzes en AnsDelft.

  Let op: Bij enkele opleidingen wordt voor online proctoring gebruik gemaakt van de software van ProctorExam. Meer informatie over Online proctoring Proctor Exam.

  Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over hoe Proctorio werkt en hoe je je hierop kunt voorbereiden.

 • Moet ik me per se legitimeren met mijn UvA-collegekaart?

  Je identificeert je in eerste instantie met je collegekaart. Mocht je je collegekaart kwijt zijn, vraag dan een nieuwe aan. Het verwerken van je aanvraag duurt een aantal dagen en er zijn kosten aan verbonden.

  Als je je collegekaart om welke reden dan ook niet hebt, is het mogelijk om je te legitimeren met je paspoort of identiteitskaart. Scherm wel je BSN en handtekening af op je identiteitsbewijs voor de camera.

 • Wat als ik een online geproctord tentamen mis of niet kan maken?

  We gaan er in principe van uit dat je deelneemt aan het tentamen. Het kan echter voorkomen dat je niet kan deelnemen aan een online geproctorde tentamen:

  • door ziekte;
  • door het niet beschikken over de juiste technische middelen;
  • door het niet hebben van een geschikte ruimte thuis;
  • of omdat je toch bezwaren hebt tegen online proctoring ondanks dat het gebruik van online proctoring AVG -proof is.
    

  Ziekte

  Indien je niet kunt deelnemen door ziekte dan gelden dezelfde regels als bij fysieke tentamens.

  Het gaat niet lukken om de benodigde hardware rond te krijgen

  We raden je met klem aan om te controleren of je systeem aan de eisen voor online proctoring voldoet (zie www.proctorio.com/support) door van tevoren de Proctorio oefentoets te maken. Als blijkt dat je thuis niet over de juiste technische middelen beschikt, dan vragen we je om eerst beroep te doen op je huisgenoten, vrienden en/of familie. Als uit de Proctorio oefentoets blijkt dat het niet lukt om thuis de benodigde hardware rond te krijgen dan bestaat de mogelijkheid het tentamen op een (UvA) locatie te doen. Meld je tijdig bij de Onderwijsbalie van je opleiding om na te vragen hoe je een verzoek in kunt dienen om het tentamen met online proctoring op een UvA-locatie te kunnen maken (mits RIVM richtlijnen dit toelaten).

  Ik ben thuis niet in de omstandigheid om een tentamen te doen

  Als er thuis geen geschikte ruimte is waar je alleen een tentamen kan doen of er zijn andere zwaarwegende redenen waarom het voor jou niet mogelijk is om veilig en rustig een tentamen te doen, meld je dan tijdig bij de Onderwijsbalie van je opleiding om na te vragen hoe je een verzoek in kunt dienen om het tentamen met online proctoring op een UvA-locatie te kunnen maken (mits RIVM richtlijnen dit toelaten).

  Ik heb toch nog wat zorgen over privacy bij tentaminering met online proctoring

  Privacy bezwaar wordt niet erkend als uitzonderingsituatie. In een Kort Geding procedure van de UVA is uitgebreid aan de orde gesteld of het gebruik van Proctorio binnen de kaders van de AVG valt. De rechter heeft bevestigd dat dit het geval is en het gebruik van Proctorio dus rechtmatig is. Daarmee handelt de UvA conform de geldende privacy-regels.

Ruimte

 • Moet de kamer waarin ik het online tentamen maak aan bepaalde eisen voldoen?
  • Zorg dat het een plek is waar je niet gestoord wordt;
  • Zorg dat er niemand anders in de kamer is;
  • Zorg dat het er stil is (geen muziek of ander geluid);
  • Zorg dat je een sterke wifiverbinding hebt (Ga dicht bij de WIFI router zitten of sluit een kabel aan vraag huisgenoten/gezinsleden om geen films te downloaden of streamen, de magnetron niet te gebruiken etc.);
  • Zorg dat er geen boeken, samenvattingen, uitwerkingen, aantekeningen etc. liggen, tenzij van te voren duidelijk is aangegeven dat dit is toegestaan.

  We begrijpen dat dit een uitzonderlijke situatie is en dat je misschien niet overal invloed op hebt. Probeer je zo goed mogelijk aan de bovenstaande eisen te houden.

 • Wat moet ik doen als ik thuis geen geproctord tentamen kan/wil doen?

  Als er thuis geen geschikte ruimte is waar je alleen een tentamen kan doen of er zijn andere zwaarwegende redenen waarom het voor jou niet mogelijk is om veilig en rustig een tentamen te doen, meld je dan tijdig bij de Onderwijsbalie van je opleiding om na te vragen hoe je een verzoek in kunt dienen om het tentamen op een UvA-locatie te kunnen maken. De faculteit beoordeelt of er reden is voor een toets op locatie (mits RIVM richtlijnen dit toelaten).

  Let op: in het geval van een geproctord tentamen verandert er niets in de manier waarop de toets wordt afgenomen. Het tentamen zal net zoals thuis ook met online proctoring afgenomen worden op een UvA-locatie. Op dit moment is er beperkte capaciteit op locatie beschikbaar dus dien je aanvraag ruim van tevoren in.

Hardware, software en internetverbinding

 • Welke apparatuur heb ik nodig om online tentamens te kunnen maken?

  Om een online tentamen te kunnen maken, heb je het volgende nodig:

  • Een laptop die aan de eisen op www.proctorio.com/system-requirements voldoet;
  • Een werkende webcam;
  • Een werkende microfoon;
  • Internettoegang om verbinding te maken met de toetsapplicatie;
  • Papier, pen, potlood, liniaal etc. om eventuele open vragen uit te werken die op papier moeten worden uitgewerkt. Dit wordt vooraf door de docent gecommuniceerd;
  • Een telefoon met camera om een foto te uploaden van handgeschreven antwoorden, maar alleen als bij het tentamen vragen op papier moeten worden uitgewerkt;
  • De meest recente versie van Google Chrome als webbrowser. Deze kan je downloaden via de Google Chrome-website;
  • De Proctorio-plug-in geïnstalleerd als extensie. Installeer deze plug-in via de Proctorio-website;
  • Je UvA-collegekaart om je te legitimeren of ID met afgeschermd BSN en handtekening;
  • Een sterke internetverbinding via wifi of ethernetkabel;
  • Een sterke internetverbinding (minimaal 1Mbps upload) is wenselijk;
  • Sluit alle applicaties die je niet nodig hebt af en start bij voorkeur je laptop/pc opnieuw op voor de toets;
  • Sluit alle tabbladen en browsersessie die je niet gaat gebruiken af;
  • Gebruik geen koptelefoon, headset of geavanceerde oordoppen (simpele schuimoordoppen zijn toegestaan).

  Let op: andere (virtuele) apparatuur is dus NIET toegestaan (bijv. een tweede of derde scherm, je mobiele telefoon als extra scherm, een virtuele microfoon etc.).

 • Tijdens het legitimatieproces voor de online proctoring kan je worden gevraagd om een ‘deskscan’ te maken. Wanneer moet je dit doen?

  Net als de identiteitscontrole kan de ‘deskscan’ deel uitmaken van de Proctorio oefentoets en het echte tentamen. Niet alle faculteiten of opleidingen vragen om een deskscan. Als het wordt gevraagd en je slaat de deskscan over, kan je tentamen niet worden verwerkt. Zorg er dus voor dat je de deskscan wel doet als daarom wordt verzocht. Hiervoor is het belangrijk dat je je laptop of webcam oppakt, en je camera volledig ronddraait om je hele bureau/werkplek te laten zien. Het moet duidelijk zijn dat er geen extra materialen/materialen die niet toegestaan zijn op je bureau liggen. Voor de deskscan, is het belangrijk dat je dit goed uitprobeert tijdens de Proctorio oefentoets en bedenk goed welke voorwerpen in de kamer/op je bureau je tijdens het echte tentamen uit het zicht wilt zetten.

 • Mag ik gebruik maken van een VPN verbinding?

  Nee, dit is niet toegestaan. Proctorio herkent het gebruik van VPN of een anonieme Proxy service. Deze programma’s zijn erop gericht om jouw identiteit te verbergen en kunnen daarom niet worden gebruikt tijdens een toets.

 • Hoe maak ik een geproctorde toets op mijn Macbook?

  Voor het maken van een geproctorde toets op een Macbook (MacOS 10.15 Catalina) dien je de privacy-instellingen aan te passen om je scherm te kunnen delen. Doorloop de volgende stappen:

  1. Ga naar het Apple-menu door links bovenin op het logo te klikken. Ga naar: System Preferences > Security and Privacy > Privacy > Screen recording. Vink het hokje naast Google Chrome aan en klik op "Apply".
  2. Als je gevraagd wordt Chrome af te sluiten hoef je dat niet te doen. Je kunt op ‘Later’ klikken.
  3. Pas de grootte van het scherm aan zodat het niet maximaal is, doe dan een nieuwe test en deel je scherm.

  support@proctorio.com.

Vóór de toets

 • Hoe bereid ik me voor op een online tentamen met Proctorio?

  1. Ga na welk toetssysteem gebruikt wordt voor je tentamen
  Op de Canvaspagina van je vak vind je welke toetsapplicatie wordt gebruikt voor het tentamen. Onderstaande (stapsgewijze) handleidingen helpen je bij een goede voorbereiding op het online tentamen.

  Ga na welk toetssysteem gebruikt wordt voor je tentamen

  2. Installeer Google Chrome
  Installeer de meest recente versie van de browser via de Google Chrome-website.

  3. Installeer de Proctorio plug-in
  Installeer deze plug-in via de Proctorio-website.

  4. Test met een oefentoets of je hardware, software en internetverbinding voldoen
  Wanneer jouw faculteit een Proctorio oefentoets beschikbaar stelt, dan vind je deze oefentoets wanneer je inlogt in TestVision. Hiermee kun je testen of je eigen hardware (bijvoorbeeld laptop en camera/webcam), software en internetverbinding goed genoeg zijn voor het tentamen. Zorg ervoor dat je tijdens het maken van de Proctorio oefentoets dezelfde opstelling gebruikt als die je bij het echte tentamen gaat gebruiken. Zorg er ook voor dat je (net als bij het echte tentamen) eerst alle niet benodigde software en websites sluit. Voor Proctorio wordt een stabiele internetverbinding met een minimale upload speed van 1Mbps geadviseerd. Bekijk eventueel de vereisten om een tentamen te kunnen maken op de Proctorio website, onderaan de pagina bij 'Proctorio Minimum System Requirements'.

  Als je tijdens het maken van de Proctorio oefentoets problemen ervaart, neem dan direct contact op met Proctorio. Proctorio is 24/7 bereikbaar via de Live Chat in de oefentoets of via proctorio.com/support.

  Mocht jouw laptop ongeschikt zijn, dan kun je tegen een kleine vergoeding een laptop huren op studiepc.nl of bij Surfspot. Als dit bij beide websites niet mogelijk is, neem dan contact op met de UB om te kijken of je een Chromebook kunt lenen (beperkte beschikbaarheid).

  5. Maak de Proctorio oefentoets, zodat je weet wat je kunt verwachten
  We willen je vragen om ruim op tijd de Proctorio oefentoets te maken. Mochten er bij jou technische problemen zijn, dan is er nog genoeg tijd om dit op te lossen. Voor vragen, neem dan eerst contact op met Proctorio via de Live Chat in de Proctorio oefentoets of via https://proctorio.com/support.

  Mocht je er met hun hulp niet uitkomen, neem dan contact op met jouw eigen faculteit.

  6. Ken de belangrijkste aandachtspunten
  Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid aan je tentamen begint, is het belangrijk om ten minste de volgende zaken te weten:

  Meer weten? Bekijk de video hieronder voor meer uitleg over hoe jij je goed kunt voorbereiden op een online geproctorde toets.

Tijdens de toets

 • Mag ik gebruik maken van kladpapier?

  Je examinator bepaalt welke hulpmiddelen, zoals kladpapier, zijn toegestaan tijdens de toets. Dit wordt voorafgaand aan de toets kenbaar gemaakt. Wanneer het gebruik van kladpapier is toegestaan, raden we je aan om wit, onbeschreven papier te gebruiken.

 • Mag ik tijdens een online tentamen naar de wc?

  Nee, je mag tijdens een tentamen met online proctoring niet naar de wc gaan. Tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt van de examencommissie vanwege bijv. medische redenen. Zorg er dus voor dat je voor het tentamen begint naar de wc gaat.

 

Studentgebonden voorzieningen

 

Fraude

 • Wat wordt als mogelijke fraude gezien bij een tentamen met online proctoring?

  Bij de beoordeling van fraude wordt er onder andere gelet op onderstaande gedragingen. Let op: de faculteit bepaalt voorafgaand aan de toets welke gedragingen het zwaarst meetellen.

  • Overmatig wegkijken van het scherm;
  • Of de student de kamer verlaat;
  • Of de student hulpmiddelen (zoal koptelefoon of grafische rekenmachine) gebruikt zonder nadrukkelijke toestemming van de examinator;
  • Of er meer gezichten in beeld zijn;
  • Of er nieuwe tabbladen worden geopend zonder nadrukkelijke toestemming van de examinator;
  • Of de browser wordt verlaten zonder nadrukkelijke toestemming van de examinator;
  • Of er software wordt gebruikt, anders dan de toetssoftware, zonder nadrukkelijke toestemming van de examinator;
  • Of het audiosignaal afwijkt;
  • Of de start, eindtijd en duur van het tentamen afwijkt.

  Bekijk de infographic met uitleg over hoe een geproctord examen wordt geanalyseerd.

 • Hoe wordt er getoetst op fraude?

  Online proctoring software signaleert verdacht gedrag, maar bepaalt niet of er sprake is van fraude. Identificatie van een mogelijk vermoeden van fraude wordt gedaan door een selecte groep getrainde medewerkers van de UvA, zogenoemde reviewers, die de opnames achteraf monitoren volgens een vast protocol. Wanneer een reviewer op basis van dit protocol een mogelijke verdenking van fraude identificeert, wordt een proces-verbaal opgemaakt en overhandigd aan de examencommissie. De reviewers beoordelen niet, zij signaleren alleen. De examencommissie onderzoekt en beoordeeld op basis van het proces-verbaal.

 • Vermoeden van fraude, wat gebeurt er dan?

  Wanneer er een vermoeden van fraude door een reviewer is vastgesteld, wordt hiervan een proces verbaal opgesteld en overgedragen aan de betreffende examencommissie. De examencommissie is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afhandeling. De examencommissie vind je op de pagina van je eigen opleiding of faculteit.

 

Privacy

 • Is Proctorio veilig om te gebruiken?

  Bij de keuze voor Proctorio is een uitgebreid proces doorlopen, om te kijken naar mogelijke privacy en security issues. Er zijn daarbij geen kwetsbaarheden aangetroffen.

  Proctorio is gevraagd om een onafhankelijk pentest uit te laten voeren op hun infrastructuur en de browser plugin. Er zijn risicoanalyses en Data Protection Impact Assessments uitgevoerd en deze zijn voorgelegd aan de Chief Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de UvA. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt met de leverancier over o.a. het regelmatig uitvoeren security audits, het verkrijgen en houden van een ISO27001 certificering en het omgaan met gevoelige data.

 • Ik las dat Proctorio gehackt kan worden. Hoe zit dat?

  Een onderzoeker heeft op 17 juni 2021 een kwetsbaarheid gemeld bij Proctorio, als zogeheten ‘responsible disclosure’. Deze melding is direct onderzocht en op 24 juni 2021 heeft Proctorio een nieuwe versie van de plugin uitgebracht, waarmee de kwetsbaarheid is opgelost. Het probleem is daarmee opgelost en we hebben geen  indicatie dat de kwetsbaarheid in de plugin ook daadwerkelijk is misbruikt.

 • Wanneer is de Proctorio extensie in mijn Chrome browser actief?

  De Proctorio extensie voor Chrome is alleen actief tijdens het maken van een geproctorde toets. Het Proctorio ‘schild-icoontje’ verandert dan van grijs naar groen. De extensie is dus niet actief voor of na een toetsafname. Maak je je zorgen over je privacy? De-installeer of deactiveer dan tijdelijk de Proctorio extensie en installeer of activeer het zodra je weer een geproctord tentamen gaat maken.

 • Kan ik de Proctorio extensie ook (tijdelijk) de-installeren of deactiveren?

  De Proctorio extensie voor Chrome is alleen actief tijdens het maken van een geproctorde toets en dus niet actief voor of na een toetsafname. Maak je je zorgen over je privacy, de-installeer dan de extensie nadat je een tentamen hebt afgenomen.

  De-installeren

  Je kan de extensie de-installeren door rechtsboven in je Chrome browser op het Proctorio 'schild-icoontje' te klikken. Klik vervolgens op 'remove from Chrome' en tot slot op 'remove'. De volgende keer dat je een geproctord tentamen maakt, dien je de extensie wel weer opnieuw te installeren.

  Deactiveren

  Het is ook mogelijk om de extensie te deactiveren in plaats van te de-installeren. Dit doe je door rechtsboven in je Chrome browser op het Proctorio 'schild-icoontje' te klikken. Klik vervolgens op 'manage extensions' en tot slot op 'off'. Vergeet niet de extensie weer in te schakelen, voordat je een volgend geproctord tentamen gaat maken. Dit doe je door op het Proctorio 'schild-icoontje' te klikken, vervolgens op 'manage extensions' en tot slot op 'On'.

 • Hoe gaat de UvA om met privacy en beveiliging met betrekking tot online proctoring?

  We vinden jouw privacy bij dit proces heel belangrijk. Er is een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Proctorio en er is een privacyverklaring opgesteld waarin staat welke informatie Proctorio en de UvA verwerken en hoe je privacy wordt gewaarborgd. De gegevens worden versleuteld en opgeslagen door Proctorio. Proctorio verklaart het volgende: “Zero-knowledge versleuteling op militair niveau zorgt ervoor dat je tentameninformatie veilig wordt bewaard.” Bij deze vorm van versleuteling wordt een al versleuteld bericht nog een of meerdere keren versleuteld met hetzelfde of een ander algoritme. Dat houdt in dat Proctorio je persoonsgegevens niet kan gebruiken om jou persoonlijk te identificeren. De term ‘zero-knowledge’ wil zeggen dat Proctorio niets weet over de gegevens die op hun servers zijn opgeslagen. Tot slot heeft Proctorio geen toegang tot je gegevens. Alleen bevoegde medewerkers van de UvA hebben hier toegang toe.

  Voor het besluit om online proctoring toe te laten, heeft de UvA vooral op deze punten gelet en vastgelegd dat:

  • de data alleen toegankelijk is voor bevoegde UvA medewerkers, die door de examencommissie van de betreffende faculteit zijn gemandateerd.
  • het bedrijf dat de software levert (Proctorio) de beelden niet kan zien, deze zijn versleuteld (end-to-end, zero knowledge encryption).
  • de servers in de EU staan en het opgeslagen beeld- en geluidsmateriaal zo snel mogelijk na beoordeling worden verwijderd.
  • de beelden nooit ergens anders voor gebruikt worden dan het opsporen van mogelijke fraude.

  privacy statement.

  In de volgende infographics wordt duidelijk uitgelegd welke data wordt opgeslagen en wat er met jouw persoonlijke data gebeurt:

 • In hoeverre heeft de Amerikaanse Cloud Act betrekking op de datastromen, gegeven het feit dat de online proctoring-partij gevestigd is in de VS?

  Ook op deze content is de Cloud Act van toepassing. De privacyfunctionaris van de UvA heeft een risicoanalyse uitgevoerd en acht het risico dat de Cloud Act voor deze content wordt ingezet erg klein. Daarom is besloten om met Proctorio te werken voor de tentaminering met online proctoring, zeker ook gezien de studievertraging die anders door studenten zou worden opgelopen, met alle mogelijke gevolgen van dien. De UvA houdt zich aan de AVG en maakt gebruik van de gegevensbeschermingsmechanismen die de Europese Commissie ter beschikking heeft gesteld, zijnde modelcontractbepalingen. Er kan daarom geen vergoeding worden geëist.

 • Ik heb toch nog wat zorgen over privacy bij tentaminering met online proctoring.

  Tijdens deze coronacrisis doen we ons uiterste best om studievertraging te voorkomen. Daarom hebben we docenten gevraagd om zoveel mogelijk alternatieve toetsmethodes te bedenken. Helaas zijn er voor sommige vakken geen alternatieve toetsmethodes gevonden. In die gevallen hebben we besloten gebruik te maken van online proctoring, omdat deze tentamens anders voor onbepaalde tijd moeten worden uitgesteld.
  Met de leverancier hebben we passende afspraken gemaakt, en er is een Privacy Statement opgesteld.
  We handelen conform de AVG (privacywetgeving) en dat betekent dat we online proctoring voor tentaminering kunnen inzetten. Als je om privacy redenen toch niet wilt deelnemen aan een tentamen met online proctoring kunnen we je helaas geen alternatief bieden. Je zult dan moeten wachten tot we weer tentamens en herkansingen op locatie aanbieden.

Andere vragen

 • Heb je een probleem met het starten van Proctorio: lees eerst de FAQ op deze pagina.
 • Heb je je antwoord niet gevonden, neem contact op met de aangewezen persoon/afdeling binnen jouw faculteit.
 • Heb je tijdens je tentamen problemen, neem dan contact op met examsupport.uva.nl
 • Vragen over privacy kan je aan het AVG-team stellen.