Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Anonimiteit

Of je een evaluatie nu online of op papier invult, de antwoorden die je geeft zijn anoniem. De docent kan niet zien wie welk antwoord heeft gegeven, en de resultaten worden anoniem verwerkt en gerapporteerd.

De UvA vindt het belangrijk dat studenten hun mening kunnen geven over het onderwijs dat zij volgen. Daarom wordt de anonimiteit van onderwijsevaluaties streng bewaakt. In het evaluatierapport staan geen studentnamen, en het is niet mogelijk om specifieke antwoorden terug te herleiden tot een student. Ook op een hoger niveau wordt alleen naar geaggregeerde data gekeken. Alleen als je iets heel herkenbaars opschrijft als antwoord op een open vraag zou de docent kunnen herleiden van wie de opmerking is (zoals het omschrijven van een heel concreet voorval, of het opschrijven van je eigen naam) – maar dat spreekt eigenlijk voor zich.

Bij de curriculumevaluatie wordt gevraagd of je je studentnummer wilt opgeven, maar dit is niet verplicht.  Als je dit wel invult geef je de opleiding de mogelijkheid om in iets meer detail de resultaten te analysen. Op die manier kan er bijvoorbeeld gekeken worden of deeltijdstudenten de opleiding anders beoordelen dan voltijdstudenten, of studenten met een specifieke vooropleiding, of die een bepaalde track hebben gevolgd. Om dit soort analyses op groepsniveau te kunnen maken is veel achtergrondinformatie nodig, en om daarachter te komen zouden er erg veel vragen toegevoegd moeten worden aan de evaluatie. Dit is versimpeld door enkel naar het studentnummer te vragen, waardoor deze informatie al bekend is. Ook hierbij geldt dat de resultaten nooit op individueel niveau gerapporteerd worden en enkel gebruikt worden om een analyse te maken van verschillende groepen studenten.