Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Klacht, bezwaar of beroep

Klacht, bezwaar of beroep

Voor studenten gelden allerlei reglementen, regelingen en wetten. Ben je van mening dat je bent benadeeld door een besluit dat uit een dergelijke regeling voortkomt? Of vind je dat je door een medewerker van de universiteit niet goed bent behandeld? Dan kun je daar wat aan doen.

Informele procedure

Praten met de betrokkene(n) is een eerste stap en levert vaak al een oplossing op. Een studieadviseur of studentendecaan kan je hierbij wellicht helpen. Met hen kun je ook bespreken of het zinvol is om een formele procedure te starten. Bekijk welke informele stappen je kunt zetten wanneer je bijvoorbeeld:

  • een klacht hebt over je opleiding of een specifiek vak;
  • het niet eens bent met een beslissing van een examinator, examencommissie of het College van Bestuur;
  • te maken krijgt met ongewenst gedrag.

Let op:

Om de termijn te bewaken, kan het verstandig zijn om in het geval van besluiten al een voorlopig bezwaar- of beroepschrift in te dienen (formele procedure), ook als je nog in overleg bent met de betreffende personen. De termijn waarbinnen je bezwaar of beroep kunt indienen is namelijk 6 weken. In het bezwaar kun je aangeven dat nadere motivering volgt. Als het overleg positief uitvalt, trek je het bezwaar of beroep weer in. 

Formele procedure

Wanneer de informele weg geen oplossing biedt, kan een formele procedure wellicht uitkomst bieden. De termijn waarbinnen je bezwaar of beroep kunt indienen is 6 weken. Je kunt: 

  • een klacht indienen over een gedraging tegenover jou;
  • bezwaar maken tegen een besluit van het College van Bestuur;
  • in beroep gaan tegen een beslissing  van een examinator of van de Examencommissie.