Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Plagiaat en fraude

De UvA heeft de regeling 'Fraude en Plagiaat Studenten UvA'. Als een student ernstige fraude heeft gepleegd, kan hij/zij uitgeschreven worden en de studie niet meer afmaken. Het is daarom belangrijk te weten aan welke academische regels je je moet houden.

Controle op plagiaat via Urkund

Bij de UvA wordt het programma Urkund gebruikt om opdrachten te controlen op plagiaat. Het programma vergelijkt de door studenten aangeboden tekst met bestaande teksten uit verschillende bronnen. De mate van overeenkomsten van de tekst met bestaande teksten op het internet wordt in een percentage uitgedrukt. De docent krijgt een overzicht te zien van deze percentages. Urkund kan gebruikt worden via Canvas. 

Hoe je jouw opdracht inlevert en laat controleren op plagiaat, lees je in de onderstaande instructie. 

Regeling ‘Fraude en Plagiaat Studenten UvA'

In de regeling ‘Fraude en Plagiaat Studenten UvA’ lees je wat de UvA onder fraude en plagiaat verstaat en aan welke regels en gebruiken je je moet houden als je een tentamen maakt of een werkstuk, paper of essay schrijft.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studeer je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, dan geldt niet de bovenstaande regeling maar gelden de bepalingen over fraude en plagiaat in het Examenreglement. Dit vind je onder artikel 5 van het Examenreglement FdR.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Studeer je aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, dan geldt niet de bovenstaande regeling maar gelden de bepalingen over fraude en plagiaat in Hoofdstuk C van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie FEB 2020-2021.

AuteursrechtInformatiePunt

Mag je citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie of dissertatie? Wie heeft het auteursrecht op een ingeleverde scriptie of afgerond onderzoek? Op deze en andere vragen vind je een antwoord bij het AuteursrechtInformatiePunt van de bibliotheek.