UvA Studenten

Veelgestelde vragen

Pilot Flexstuderen 2018

Over de pilot flexstuderen

 

Wat houdt de pilot Flexstuderen in?

De pilot Flexstuderen geeft jou de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij van plan bent te gaan volgen binnen jouw opleiding. Kun je komend studiejaar niet fulltime studeren door bijvoorbeeld een bestuursjaar of zorgtaken, dan kan de pilot interessant voor je zijn. De pilot Flexstuderen is gestart per 1 september 2017 voor een beperkt aantal opleidingen aan de UvA met een maximum aantal plaatsen.

Welke opleidingen doen mee met de pilot Flexstuderen?

In studiejaar 2018-2019 doen de volgende opleidingen mee met de pilot Flexstuderen:

 • Economie en Bedrijfskunde,
 • Economics & Business Economics
 • Business Administration
 • Fiscale economie
 • Econometrie en Operationele Research (en de Engelstalige variant) 
 • Communicatiewetenschap (en de Engelstalige variant) 
 • Sociologie
 • Biologie
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

En de masteropleidingen:

 • Arbeidsrecht
 • Onderwijswetenschappen
 • Communication Science (croho: Communicatiewetenschap)
 • Sociology (croho: Sociologie)
 •  Urban and Regional Planning (croho: Planologie)
 • Human Geography (croho: Sociale Geografie)
 • Earth Sciences
 • Cultural and Social Anthropology

Voor wie is de pilot Flexstuderen bedoeld?

Voor studenten die niet fulltime kunnen of willen studeren, door bijvoorbeeld een bestuursjaar en zorgtaken.

Kan ik als aankomende student ook flexstuderen?

Aankomend studenten van masteropleidingen kunnen zich ook inschrijven voor de pilot flexstuderen. In de bacheloropleidingen is dit echter pas mogelijk als je bent toegelaten tot het tweede jaar van de studie.  

Waarom doet de UvA mee aan de pilot Flexstuderen?

De UvA heeft bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aanvraag ingediend om mee te doen met de pilot Flexstuderen om zo tegemoet te komen aan de wensen van studenten die niet fulltime kunnen of willen studeren.

Wat is het verschil tussen flexstuderen en contractonderwijs?

Flexstuderen is bedoeld voor voltijdstudenten die een volledige (door de overheid bekostigde) voltijdsopleiding willen volgen in hun eigen tempo. De flexstudent volgt in eigen tempo uiteindelijk wel het reguliere voltijdsonderwijs, waarbij het onderwijsaanbod niet wordt aangepast. Als je niet de intentie hebt om een volledige opleiding te gaan volgen en af te ronden, dan past het contractonderwijs beter bij je omdat je je daarbij kunt aanmelden voor slechts enkele vakken.

Hoe lang duurt de pilot Flexstuderen?

De UvA heeft de pilot Flexstuderen in eerste instantie opengesteld voor 2 jaar. Daarna volgt een evaluatie en wordt bepaald of de pilot verlengd wordt met 2 jaar. Ook als de pilot na studiejaar 2018-2019 niet verlengd wordt, behouden studenten die zich in het eerste en/of tweede jaar van de pilot hebben aangemeld het recht op flexstuderen tot september 2023, uitgezonderd de opleiding Economie en Bedrijfskunde (tot 2021), bij ononderbroken deelname als flexstudent.

Kan ik flexstuderen als ik werk naast mijn opleiding?

Ja, dat is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat je gewoon het regulier onderwijs volgt. Voor flexstudenten worden vakken niet op andere tijdstippen gegeven.

Wanneer mag ik flexstuderen?

1. Je valt onder het wettelijk collegegeldtarief en niet onder het instellingstarief;
2. Je moet (als bachelorstudent) een positief studie advies voor de betreffende opleiding hebben;
3. Jouw opleiding neemt deel aan de pilot en het maximum aantal deelnemers aan de pilot voor de opleiding en voor de UvA in totaal is nog niet bereikt.

Wie echter in 2017-2018 al flexstudent is, kan buiten het maximum om ook in 2018-2019 meedoen.

Rechten en verplichtingen

 

Ik heb nog geen Bindend Studie Advies (BSA). Kan ik me wel aanmelden voor de pilot?

Verwacht je voor 31 augustus 2018 een positief studie advies te ontvangen? Dan kun je je zeker aanmelden voor de pilot Flexstuderen. Ben je geplaatst voor de pilot dan ontvang je eerst een bevestiging van voorlopige plaatsing. Als je voor de betreffende opleiding geen positief studie advies hebt voor 31 augustus 2018, vervalt je mogelijkheid tot deelname aan de pilot.

Welke verplichtingen gelden er als ik meedoe met de pilot Flexstuderen?

Wanneer je deelneemt aan de pilot Flexstuderen vraagt de UvA je een aantal keren een evaluatie in te vullen. Deelname is verplicht. Vul je de evaluatie niet in, dan kun je het jaar daarop niet meer deelnemen aan flexstuderen. De UvA en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen graag weten waarom je hebt gekozen voor de pilot Flexstuderen en hoe het bevalt.

Welke regels gelden er voor mij als flexstudent?

Als flexstudent gelden voor jou dezelfde regels als die voor een reguliere student zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de betreffende opleiding.

Ik sta momenteel niet ingeschreven bij de UvA. Kan ik meedoen met de pilot Flexstuderen?

Ja, maar voor de bachelor pas vanaf het tweede studiejaar.

Collegegeld en studiefinanciering

 

 

Hoeveel collegegeld betaal ik bij flexstuderen?

Flexstuderen betekent betalen per vak. Het collegegeld voor flexstuderen wordt bepaald op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak plus een opslag van 15%. Per studiepunt betaal je 39,48 euro. Er geldt een minimum-collegegeldtarief van 6 studiepunten (EC). Je ontvangt geen restitutie van collegegeld. Mocht je je voor aanvang van het semester hebben afgemeld voor vakken, dan worden die vakken, met uitzondering van het minimum van 6 EC, niet in rekening gebracht tenzij deze toch gevolgd worden of hiervoor een tentamen wordt afgelegd.

Wanneer betaal ik collegegeld?

In juli 2018 ontvang je een eerste berekening van je collegegeld en betaal je minimaal het standaard tarief van 6 EC. Tijdens het studiejaar wordt je collegegeldtarief 2 maal herberekend (in januari en augustus 2019 ) op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt aangemeld. Je betaalt dus voor alle vakken waarvoor je je hebt aangemeld.

Wat betekent flexstuderen voor mijn recht op studiefinanciering?

Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering en/of studielening of studentenreisproduct. Op DUO.nl vind je meer informatie.

Heb ik als flexstudent nog steeds recht op een bestuursbeurs uit het profileringsfonds?

Je aanspraak op extra financiële ondersteuning uit het profileringsfonds van de UvA verandert niet als gevolg van je deelname aan de pilot flexstuderen.

Mag ik betalen met een Bewijs Betaald Collegegeld?

Dat mag. Dan wordt je inschrijvingsverzoek echter wel omgezet naar een reguliere inschrijving, omdat je elders al het volledige wettelijke collegegeld hebt betaald.

Kan ik een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen als ik mee doe met de pilot Flexstuderen?

Nee. Je betaalt voor de vakken waarvoor je je hebt aangemeld. Je kunt geen vakken volgen aan een andere universiteit.

Wat is goedkoper, flexstuderen of me tijdens het studiejaar uitschrijven?

Dat is niet in elke situatie hetzelfde. Je kunt je het hele jaar door uitschrijven, dan betaal je alleen voor de maanden dat je stond ingeschreven. In sommige gevallen kan het goedkoper zijn om je eerder uit te schrijven. Onder Restitutie collegegeld vind je meer informatie hierover. Twijfel je? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Aanmelden voor de pilot flexstuderen

 

Hoe meld ik me aan voor de pilot Flexstuderen?

Bij inschrijving in Studielink kun je kenbaar maken dat je wilt deelnemen aan de pilot Flexstuderen door het hokje ‘Ja, ik wil meedoen met de pilot Flexstuderen’ aan te vinken. Binnen twee werkdagen ontvang je bericht of je (voorlopig) bent geplaatst voor de pilot Flexstuderen. Voor daadwerkelijke deelname geldt dat je ook aan de overige voorwaarden voor inschrijving moet voldoen.

Wanneer hoor ik definitief of ik mag deelnemen aan de pilot Flexstuderen?

Nadat je je in Studielink hebt aangemeld, ontvang je binnen 48 uur bericht of je (voorlopig) bent geplaatst voor flexstuderen. Ben je voorlopig toegelaten omdat je je positief studieadvies nog niet hebt ontvangen, dan ontvang je uiterlijk 31 augustus 2018 definitief bericht of je kunt starten met de pilot. Er komt geen wachtlijst, dus mocht er een plek vrij komen, dan wordt die niet ingevuld.

Ik ben niet geplaatst voor de pilot Flexstuderen. Wat nu?

Ben je niet geplaatst voor de pilot Flexstuderen omdat het maximum aantal plaatsen is bereikt of je niet aan de voorwaarden voldoet? Dan wordt je verzoek voor flexstuderen automatisch omgezet in een reguliere herinschrijving. Je hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Wil je helemaal niet verder studeren? Dan dien je je inschrijfverzoek in Studielink in te trekken.

Kan ik gemakkelijk stoppen met flexstuderen als ik liever weer regulier verder wil studeren?

Halverwege het studiejaar is het mogelijk om te stoppen met flexstuderen en over te stappen naar het volgen van regulier voltijds onderwijs. Neem voor 1 februari 2019 contact op via de Digitale Student Service Desk.

Ik twijfel of flexstuderen iets voor mij is, bij wie kan ik terecht voor vragen?

Je kunt terecht bij je studieadviseur om te bespreken of flexstuderen iets voor je is.

Ben je automatisch aangemeld voor het 2e jaar als je meedoet met de pilot Flexstuderen?

Nee, bij je herinschrijfverzoek voor het daaropvolgende jaar moet je je opnieuw aanmelden. Je bent dan wel automatisch geplaatst.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

24 april 2018