UvA Studenten

Flexstuderen

Flexstuderen geeft je de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die je van plan bent te gaan volgen binnen jouw opleiding. De pilot Flexstuderen start per 1 september 2017 voor een aantal UvA-opleidingen.

Deelnemende opleidingen

Bachelors:

 • Economie en Bedrijfskunde
 • Fiscale economie
 • Econometrie en Operationele Research (en de Engelstalige variant*)
 • Communicatiewetenschap (en de Engelstalige variant*)
 • Sociologie
 • Biologie

Masters:

 • Arbeidsrecht
 • Onderwijskunde
 • Communication Science (croho: Communicatiewetenschap)
 • Sociology (croho: Sociologie)
 • Urban and Regional Planning (croho: Planologie)
 • Human Geography (croho: Sociale Geografie)
 • Earth Sciences

In studiejaar 2018-2019 zullen meer opleidingen volgen.

*In de regeling-flexstuderen worden Engelstalige bachelors met dezelfde crohocode als de Nederlandstalige opleiding niet uitgesloten.

Voor wie

Flexstuderen is voor de volgende UvA-studenten:

 • Je bent herinschrijver (en dus in studiejaar 2016-2017 ingeschreven voor de opleiding waarvoor je wilt flexstuderen), én
 • Je valt onder het wettelijk collegegeldtarief (niet onder het instellingstarief), én

 • Je hebt een positief studie-advies of behaalt dit uiterlijk 31 augustus, én

 • De betreffende opleiding neemt deel aan de pilot en het maximum aantal deelnemers aan de pilot voor de opleiding en voor de UvA in totaal is nog niet bereikt.

Als flexstudent heb je dezelfde rechten als die van een reguliere student; de Onderwijs- en Examenregeling geldt van de betreffende opleiding.

Aanmelden

 • Je meldt je aan op 8 mei, als de herinschrijving start, door in Studielink de optie 'flexstuderen' aan te vinken.
 • Aanmelden kan tot 31 mei. Studenten die de meeste kans willen maken worden geadviseerd om zich direct op 8 mei aan te melden. Dan doen ze mee met de loting op 9 mei. Zijn er daarna nog plekken over? Dan gaat plaatsing op volgorde van binnenkomst tot dat het maximum aantal deelnemers aan de pilot voor de opleiding en voor de UvA is bereikt.

Let op, er is dus een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de pilot Flexstuderen. Het is belangrijk dat je goed nadenkt voordat je je aanmeldt. Mocht je achteraf het verzoek intrekken, dan wordt je plek niet opgevuld door een andere student.

Aantal beschikbare plaatsen

Faculteit

Croho

Opleiding

Max.

FEB

50905

56402

56833

Ba Economie en Bedrijfskunde

Ba Fiscale economie

Ba Econometrie en Operationele Research*

70

21

25

FdR

60222

Ma Arbeidsrecht

15

FMG

56615

56601

66613

66615

66601

66622

66620

Ba Communicatiewetenschap*

Ba Sociologie

Ma Onderwijskunde

Ma Communicatiewetenschap (Com.Science)

Ma Sociologie (Sociology)

Ma Planologie (Urban and Regional Planning)

Ma Sociale Geografie (Human Geography)

80

36

9

34
9

10

10

FNWI

56860

66986

 

Ba Biologie

Ma Earth Sciences

21

 9

*In de regeling-flexstuderen worden de Engelstalige bachelors met dezelfde crohocode als de Nederlandstalige opleiding niet uitgesloten.

Collegegeld

Wat kost flexstuderen? Flexstuderen betekent betalen per vak:

 • Het collegegeld wordt bepaald op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak, plus een opslag van 15%. Per studiepunt betaal je 38,45 euro.
 • Er geldt een minimum-collegegeldtarief van 6 studiepunten (EC).
 • Je ontvangt geen restitutie van collegegeld. Mocht je je voor aanvang van het semester hebben afgemeld voor vakken, dan worden die vakken, met uitzondering van het minimum van 6 EC, niet in rekening gebracht tenzij deze toch gevolgd worden of hiervoor een tentamen wordt afgelegd.

Flexstuderen iets voor mij?

Twijfel je of flexstuderen iets voor je is? Neem contact op met je studieadviseur.

Veelgestelde vragen

Voor al je vragen over flexstuderen, ga je naar de Veelgestelde vragen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

31 maart 2017