Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Flexstuderen

Flexstuderen is betalen per vak. Kun of wil je komend studiejaar niet fulltime studeren door bijvoorbeeld een bestuursjaar of zorgtaken? Dan is flexstuderen misschien wel iets voor jou.

Je betaalt bij flexstuderen alleen collegegeld voor de vakken die je wilt volgen. Dit komt neer op 39,48 euro per studiepunt (EC). Je kunt met flexstuderen ook vakken van verschillende deelnemende opleidingen tegelijk volgen. 

Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering en/of studielening of studentenreisproduct. Op DUO.nl vind je meer informatie.

 • Pilot flexstuderen

  Flexstuderen is momenteel een pilot. Wanneer je deelneemt aan de pilot Flexstuderen vraagt de UvA je een aantal keren een evaluatie in te vullen. De UvA en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen graag weten waarom je hebt gekozen voor de pilot Flexstuderen en hoe het bevalt. Deelname aan deze evaluatie is verplicht. 

  Dezelfde regels en rechten

  Als flexstudent gelden voor jou dezelfde regels als die voor een reguliere student zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de betreffende opleiding.

  Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering en/of studielening of studentenreisproduct. Op DUO.nl vind je meer informatie.

   

 • Welke opleidingen doen mee aan flexstuderen?

  Bachelors:

  • Economie en Bedrijfskunde
  • Economics and Business Economics
  • Business Administration
  • Fiscale economie
  • Econometrie en Operationele Research
  • Communicatiewetenschap
  • Sociologie
  • Biologie
  • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (alleen voor hogerejaars)

  Masters:

  • Arbeidsrecht
  • Onderwijswetenschappen
  • Communication Science 
  • Sociology 
  • Urban and Regional Planning 
  • Human Geography 
  • Earth Sciences
  • Cultural and Social Anthropology

  Alle deelnemende opleidingen hebben een beperkt aantal plekken voor flexstudenten. Wanneer er op 15 mei meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, word je toegelaten op basis van loting. Na 15 mei worden plekken toegekend op basis van volgorde van aanmelding. Zie 'Hoe meld ik me aan voor flexstuderen?' voor meer informatie. 

 • Kom ik in aanmerking voor flexstuderen?

  Flexstuderen is beschikbaar voor de volgende UvA-studenten:

  • Je valt onder het wettelijk collegegeldtarief (niet onder het instellingstarief), én
  • Je hebt (als je een bachelor volgt) een positief studie-advies of behaalt dit uiterlijk 31 augustus 2018, én
  • Je opleiding biedt flexstuderen aan, en het maximum aantal deelnemers voor de opleiding en voor de UvA in totaal is nog niet bereikt. 
 • Hoeveel collegegeld betaal ik bij flexstuderen?

  Het collegegeld voor flexstuderen wordt bepaald op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak plus een opslag van 15%. Per studiepunt betaal je 39,48 euro. Er geldt een minimum collegegeldtarief van 6 studiepunten (EC).

  Betaling collegegeld

  In juli ontvang je een eerste berekening van je collegegeld en betaal je minimaal het standaard tarief van 6 EC. Tijdens het studiejaar wordt je collegegeldtarief twee maal herberekend (in januari en augustus) op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt aangemeld. 

  Restitutie

  Je ontvangt geen restitutie van collegegeld. Mocht je je voor aanvang van het semester (of blok) hebben afgemeld voor vakken, dan worden die vakken, met uitzondering van het minimum van 6 EC, niet in rekening gebracht. Je kunt voor de vakken waarvoor je je afmeldt ook geen tentamens meer afleggen. 

  Rekenvoorbeeld 

  Flexstuderen is in sommige situaties goedkoper en in sommige situaties duurder. Je kunt zelf uitrekenen of dit voor jou het geval is. 

  Voorbeeldsituatie 1: Je wilt 30 ec’s behalen in het eerste semester. 

  Als je normaal ingeschreven staat betaal je (2060/12)x5= €858,33 voor je inschrijving. Bij flexstuderen betaal je 30x39.48=€1184.40 voor je inschrijving

  Voorbeeldsituatie 2: Je wilt 24 punten halen verdeeld over het jaar.

  Als je normaal ingeschreven staat betaal je €2060,-. Bij flexstuderen betaal je 24x39.48=€947.52 voor het hele jaar.

 • Hoe meld ik me aan voor flexstuderen?

  Aanmelden voor huidige flexstudenten

  Als je vorig studiejaar het hele jaar als flexstudent stond ingeschreven dan kun je je tussen 15 en 31 mei in Studielink herinschrijven voor dezelfde opleiding in 2018-2019. Er vindt niet opnieuw een loting plaats.

  Aanmelden voor nieuwe flexstudenten

  Nieuwe flexstudenten kunnen zich tot 31 mei aanmelden in Studielink. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst totdat het maximum aantal nieuwe deelnemers aan de pilot voor de opleiding of voor de UvA is bereikt. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn is er op 16 mei een loting. Als je hieraan mee wilt doen, meld je je voor 15 mei 23.59 uur aan. Als je nog geen positief studieadvies hebt ontvangen, dan ontvang je uiterlijk 31 augustus 2018 definitief bericht of je kunt starten met flexstuderen. Je moet je elk jaar opnieuw aanmelden als je wilt blijven flexstuderen. 

  Aanmelden gaat gemakkelijk door bij je (her)inschrijfverzoek in Studielink de optie 'flexstuderen' aan te vinken. Je kunt dit voor meerdere opleidingen tegelijk doen, als deze flexstuderen aanbieden.

  Binnen twee werkdagen ontvang je bericht of je (voorlopig) bent geplaatst voor de pilot Flexstuderen. Voor daadwerkelijke deelname geldt dat je aan alle voorwaarden voor inschrijving moet voldoen. 

  Niet geplaatst voor Flexstuderen?

  Is het maximum aantal plaatsen bereikt of voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan wordt je verzoek voor flexstuderen automatisch omgezet in een reguliere herinschrijving. Je hoeft hiervoor zelf niks te doen. Wil je niet verder studeren? Trek dan zelf je inschrijfverzoek in Studielink in.

  Afmelden voor flexstuderen?

  Om je af te melden voor flexstuderen neem je contact op met de Digitale Student Service Desk.