UvA Studenten

Flexstuderen

Flexstuderen geeft je de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die je van plan bent te gaan volgen. De pilot Flexstuderen is gestart per 1 september 2017 voor een aantal UvA-opleidingen.

Deelnemende opleidingen 2018/2019

Bachelors:

 • Economie en Bedrijfskunde
 • Economics and Business Economics
 • Business Administration
 • Fiscale economie
 • Econometrie en Operationele Research (en de Engelstalige variant*)
 • Communicatiewetenschap (en de Engelstalige variant*)
 • Sociologie
 • Biologie
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (alleen voor hogerejaars)

Masters:

 • Arbeidsrecht
 • Onderwijswetenschappen
 • Communication Science (croho: Communicatiewetenschap)
 • Sociology (croho: Sociologie)
 • Urban and Regional Planning (croho: Planologie)
 • Human Geography (croho: Sociale Geografie)
 • Earth Sciences
 • Cultural and Social Anthropology

*In de regeling-flexstuderen worden Engelstalige bachelors met dezelfde crohocode als de Nederlandstalige opleiding niet uitgesloten.

Voor wie

Als je in studiejaar 2017-2018 het hele jaar als flexstudent staat ingeschreven dan kun je je tussen 15 en 31 mei herinschrijven voor dezelfde opleiding in 2018-2019. 

Flexstuderen staat in 2018-2019 verder open voor de volgende UvA-studenten:

 • Je valt onder het wettelijk collegegeldtarief (niet onder het instellingstarief), én
 • Je hebt (als je een bachelor volgt) een positief studie-advies of behaalt dit uiterlijk 31 augustus 2018, én
 • De betreffende opleiding neemt deel aan de pilot en het maximum aantal deelnemers aan de pilot voor de opleiding en voor de UvA in totaal is nog niet bereikt.
 • Aankomende masterstudenten van deelnemende opleidingen.

Als flexstudent heb je dezelfde rechten als die van een reguliere student; de Onderwijs- en Examenregeling geldt van de betreffende opleiding.

Aanmelden en loting

Je meldt je aan door in Studielink de optie 'flexstuderen' aan te vinken.
Aanmelden kan van 15 tot 31 mei voor herinschrijvers en voor nieuwe aanmeldingen is de aanmeldperiode al begonnen, uiterste datum is voor deze groep ook 31 mei. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst totdat het maximum aantal nieuwe deelnemers aan de pilot voor de opleiding of voor de UvA is bereikt.
Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn is er op 16 mei een loting, als je daaraan mee wilt doen meldt je je voor 15 mei 23.59 uur aan.

Let op, er is dus een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de pilot Flexstuderen. Het is belangrijk dat je goed nadenkt voordat je je aanmeldt. Mocht je achteraf het verzoek intrekken, dan wordt je plek niet opgevuld door een andere student.

Aantal beschikbare plaatsen

Faculteit

Croho

Opleiding

Max.

FEB

50905

59318

50897

56402

56833

Ba Economie en Bedrijfskunde

Ba Economics & Business Economics

Ba Business Administration

Ba Fiscale economie

Ba Econometrie en Operationele Research*

70

70

70

18

56

FdR

60222

Ma Arbeidsrecht

15

FMG

56615

56601

66613

66615


66601

66622


66620


50035


66614

Ba Communicatiewetenschap*

Ba Sociologie

Ma Onderwijswetenschappen

Ma Communicatiewetenschap (Com.Science)

Ma Sociologie (Sociology)

Ma Planologie (Urban and Regional Planning)

Ma Sociale Geografie (Human Geography)

Ba Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Ma Cultural and Social Anthropology

80

27

15

34

27

10


10


30

 

10

FNWI

56860

66986

 

Ba Biologie

Ma Earth Sciences

 23

 20

*In de regeling-flexstuderen worden de Engelstalige bachelors met dezelfde crohocode als de Nederlandstalige opleiding niet uitgesloten.

Collegegeld

Wat kost flexstuderen? Flexstuderen betekent betalen per vak:

 • Het collegegeld wordt bepaald op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak, plus een opslag van 15%. Per studiepunt betaal je 39,48 euro.
 • Er geldt een minimum-collegegeldtarief van 6 studiepunten (EC).
 • Je ontvangt geen restitutie van collegegeld. Mocht je je voor aanvang van het semester hebben afgemeld voor vakken, dan worden die vakken, met uitzondering van het minimum van 6 EC, niet in rekening gebracht tenzij deze toch gevolgd worden of hiervoor een tentamen wordt afgelegd.

Flexstuderen iets voor mij?

Twijfel je of flexstuderen iets voor je is? Neem contact op met je studieadviseur.

Veelgestelde vragen

Voor al je vragen over flexstuderen, ga je naar de Veelgestelde vragen.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum

23 april 2018