Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Flexstuderen

Flexstuderen is betalen per vak. Kun of wil je komend studiejaar niet fulltime studeren door bijvoorbeeld een bestuursjaar of zorgtaken? Dan is flexstuderen misschien wel iets voor jou.

Je betaalt bij flexstuderen alleen collegegeld voor de vakken die je wilt volgen. Dit komt neer op €42.34 per EC, (met een minimum van 6 EC = €254.04. Je kunt met flexstuderen ook vakken van verschillende deelnemende opleidingen tegelijk volgen. 

Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering en/of studielening of studentenreisproduct. Op DUO.nl vind je meer informatie.

 • Pilot flexstuderen

  Flexstuderen is momenteel een pilot. Wanneer je deelneemt aan de pilot Flexstuderen vraagt de UvA je een aantal keren een evaluatie in te vullen. De UvA en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen graag weten waarom je hebt gekozen voor de pilot Flexstuderen en hoe het bevalt. Deelname aan deze evaluatie is verplicht. 

  Dezelfde regels en rechten

  Als flexstudent gelden voor jou dezelfde regels als die voor een reguliere student zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de betreffende opleiding.

  Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering en/of studielening of studentenreisproduct. Op DUO.nl vind je meer informatie.

 • Welke opleidingen doen mee aan flexstuderen?

  Bachelors:

  • Biologie
  • Biomedische wetenschappen
  • Business Administration
  • Communicatiewetenschap
  • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 
  • Econometrie
  • Economics and Business Economics
  • Fiscale economie
  • Future Planet Studies
  • Interdisciplinaire sociale wetenschap
  • Psychobiologie
  • Sociale geografie en Planologie
  • Sociologie

  Masters:

  • Arbeidsrecht
  • Communication Science 
  • Conflict Resolution and Governance 
  • Cultural and Social Anthropology
  • Earth Sciences
  • Human Geography 
  • Medical Anthropology and Sociology 
  • Onderwijswetenschappen
  • Political Science 
  • Social Sciences (research master) 
  • Sociology 
  • Urban and Regional Planning 

  Alle deelnemende opleidingen hebben een beperkt aantal plekken voor flexstudenten. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, word je toegelaten op basis van loting. Na de loting worden plekken toegekend op basis van volgorde van aanmelding. Zie 'Hoe meld ik me aan voor flexstuderen?' voor meer informatie. 

 • Kom ik in aanmerking voor flexstuderen?

  Flexstuderen is beschikbaar voor de volgende UvA-studenten:

  • Je valt onder het wettelijk collegegeldtarief (niet onder het instellingstarief), én
  • Je hebt (als je een bachelor volgt) een positief studie-advies of behaalt dit uiterlijk 31 augustus, én
  • Je opleiding biedt flexstuderen aan, en het maximum aantal deelnemers voor de opleiding en voor de UvA in totaal is nog niet bereikt. 

  Als je op exchange wilt of ergens anders bijvakken wilt volgen dan is flexstuderen niet mogelijk.

 • Hoeveel collegegeld betaal ik bij flexstuderen?

  Het collegegeld voor flexstuderen wordt bepaald op basis van het aantal studiepunten (EC) per vak plus een opslag van 15%. Per studiepunt betaal je €42.34. Er geldt een minimum collegegeldtarief van 6 EC = €254.04.

  Betaling collegegeld

  In juli ontvang je een eerste berekening van je collegegeld en betaal je minimaal het standaard tarief van 6 EC. Tijdens het studiejaar wordt je collegegeldtarief twee maal herberekend (in januari en augustus) op basis van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt aangemeld. 

  Restitutie

  Je ontvangt geen restitutie van collegegeld. Mocht je je voor aanvang van het semester (of blok) hebben afgemeld voor vakken, dan worden die vakken, met uitzondering van het minimum van 6 EC, niet in rekening gebracht. Je kunt voor de vakken waarvoor je je afmeldt ook geen tentamens meer afleggen. 

 • Hoe meld ik me aan voor flexstuderen?

  Aanmelden voor huidige flexstudenten

  Aanmelden voor flexstuderen kan vanaf 9 mei 2022 door dit formulier in te vullen. De aanmelding sluit op 31 mei. Je moet hiervoor wel een verzoek tot (her)inschrijving in Studielink hebben ingediend. Je hoeft niet opnieuw mee te dingen voor een plek voor het volgende jaar.

  Aanmelden voor nieuwe flexstudenten

  Nieuwe flexstudenten kunnen zich vanaf 9 mei aanmelden door dit formulier in te vullen. De aanmelding sluit op 31 mei. Je moet hiervoor wel een verzoek tot (her)inschrijving in Studielink hebben ingediend.

  Per opleiding geldt een maximum aantal nieuwe deelnemers. Als het maximum aantal nieuwe deelnemers op de eerste dag van aanmelden overschreden wordt, vindt een loting plaats om te bepalen wie deel mag nemen aan de pilot. Als op de eerste dag het maximum aantal deelnemers niet wordt bereikt wordt iedereen toegelaten. 

  Studenten die zich na de eerste dag aanmelden worden op volgorde toegelaten totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden kan tot 31 mei. Als er dan nog plekken beschikbaar zijn dan worden die niet opgevuld met latere belangstellenden.

  Binnen vier werkdagen ontvang je bericht of je (voorlopig) bent geplaatst voor de pilot Flexstuderen. Voor daadwerkelijke deelname geldt dat je aan alle voorwaarden voor inschrijving moet voldoen. 

  Niet geplaatst voor Flexstuderen?

  Is het maximum aantal plaatsen bereikt of voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan wordt je verzoek voor flexstuderen automatisch omgezet in een reguliere herinschrijving. Je hoeft hiervoor zelf niks te doen. Wil je niet verder studeren? Trek dan zelf je inschrijfverzoek in Studielink in.

  Afmelden voor flexstuderen?

  Om je af te melden voor flexstuderen neem je contact op met de Digitale Student Service Desk.

 • Vragen over flexstuderen

  Je kunt altijd terecht bij je studieadviseur om te bespreken of flexstuderen iets voor je is.

  Voor inhoudelijke vragen over flexstuderen kun je contact opnemen met de Digitale Studenten Service Desk.